ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

morganatic

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morganatic-, *morganatic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morganatic(adj) เกี่ยวกับการแต่งงานของชายที่สูงศักดิ์กับหญิงฐานะต่ำกว่า, Syn. plural
morganatically(adv) โดยการแต่งงานของชายที่สูงศักดิ์กับหญิงต่ำต้อยกว่า

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morganatic (j) mˌɔːgənˈætɪk (m oo2 g @ n a1 t i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
貴賤結婚[きせんけっこん, kisenkekkon] (n) morganatic marriage (marriage of a noble and a commoner that disallows the passage of title, possessions, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Morganatic \Mor`ga*nat"ic\, a. [LL. matrimonium ad morganaticam,
   fr. morganatica a morning gift, a kind of dowry paid on the
   morning before or after the marriage, fr. OHG. morgan
   morning, in morgangeba morning gift, G. morgengabe. See
   {Morn}.]
   Pertaining to, in the manner of, or designating, a kind of
   marriage, called also {left-handed marriage}, between a man
   of superior rank and a woman of inferior, in which it is
   stipulated that neither the latter nor her children shall
   enjoy the rank or inherit the possessions of her husband.
   --Brande & C. -- {Mor`ga*nat"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 morganatic
   adj 1: (of marriages) of a marriage between one of royal or
       noble birth and one of lower rank; valid but with the
       understanding that the rank of the inferior remains
       unchanged and offspring do not succeed to titles or
       property of the superior [syn: {morganatic}, {left-
       handed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top