ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misshandeln

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misshandeln-, *misshandeln*
German-Thai: Longdo Dictionary
misshandeln(vt) |misshandelte, misshandelt| ประทุษร้าย, ทำร้ายร่างกาย เช่น Ein 26 Jahre alter Mann hat Sonntag gegen 06.30 Uhr eine 25-Jährige nach einem Diskothekenbesuch misshandelt.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
misshandeln; schlecht behandeln; malträtieren | misshandelnd | misshandelt | misshandelt | misshandelteto maltreat | maltreating | maltreated | maltreats | maltreated [Add to Longdo]
misshandelnroughhouse [Add to Longdo]
misshandelnto ill-use [Add to Longdo]
misshandelndmauling [Add to Longdo]
misshandelndmishandling [Add to Longdo]
misshandelndroughhousing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
虐げる[しいたげる, shiitageru] misshandeln [Add to Longdo]
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] misshandeln, schlecht_behandeln [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  misshandeln /mishandəln/
   maltread; maltreat; roughhouse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top