ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

matricide

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -matricide-, *matricide*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
matricide(n) การฆ่าแม่ตนเอง, Syn. murder, parricide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
matricide(เม'ทริไซดฺ) n. การฆ่าแม่ของตัวเอง, มาตุฆาต, ผู้ฆ่ามารดาของตัวเอง., See also: matricidal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
matricide(n) การทำมาตุฆาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
matricideการฆ่ามารดา, ผู้ฆ่ามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตุฆาต(n) matricide, Ant. ปิตุฆาต, Example: มาตุฆาตเป็นความผิดที่ร้ายแรงมาก, Thai Definition: การฆ่าแม่, Notes: (บาลี)
มาตุฆาต(n) matricide, Ant. ปิตุฆาต, Example: มาตุฆาตเป็นความผิดที่ร้ายแรงมาก, Thai Definition: การฆ่าแม่, Notes: (บาลี)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
matricide (n) mˈætrɪsaɪd (m a1 t r i s ai d)
matricides (n) mˈætrɪsaɪdz (m a1 t r i s ai d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
尊属殺人[そんぞくさつじん, sonzokusatsujin] (n) patricide; parricide; matricide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Matricide \Mat"ri*cide\, n. [L. matricidium; mater mother +
   coedere to kill, slay: cf. F. matricide. See {Mother}, and
   cf. {Homicide}.]
   1. The murder of a mother by her son or daughter.
    [1913 Webster]
 
   2. [L. matricida: cf. F. matricide.] One who murders one's
    own mother.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 matricide
   n 1: a person who murders their mother
   2: the murder of your mother

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top