ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

masonry

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masonry-, *masonry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
masonry(n) อาชีพก่อสร้าง, See also: อาชีพก่ออิฐก่อตึก
masonry(n) งานก่อสร้าง, Syn. stucco
masonry(n) สิ่งก่อสร้างทำด้วยหินหรืออิฐ, Syn. stucco, edifice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
masonry(เม'เซินรี) n. อาชีพก่ออิฐก่อตึก, ศิลปะการก่ออิฐก่อตึก, สิ่งก่อสร้างที่เกิดจากการก่ออิฐ, =Freemasonry (ดู)
freemasonry(ฟรี'เมเซินรี) n. การร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน, ความเห็นอกเห็นใจกัน, ความสามัคคี

English-Thai: Nontri Dictionary
masonry(n) การก่ออิฐ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Masonryงานก่อ [TU Subject Heading]
masonrymasonry, หินก่อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
masonry weirmasonry weir, ฝายหินก่อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You recently returned from a trip to Gotan, in Northern Africa and you just took a nasty spill because of some shoddy masonry work.เพิ่งกลับมาจากการเดินทางในโกทัน อาฟริกาเหนือ... ...แล้วก็เพิ่งสะดุดล้ม เพราะเดินผ่าน... ...กองวัสดุก่อสร้าง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I became a member of what in those days was kind of a free masonry.ผมกลายเป็นเหมือน.. พวกสามาชิกสมาคมลับ เหมือนพวกฟรีเมสัน The Dreamers (2003)
A free masonry of cinephiles... what we'd call "film buffs."เป็นฟรีเมสันของภาพยนตร์ ซึ่งเราเรียกว่า แฟนหนังพันธุ์แท้ The Dreamers (2003)
Why are you in the masonry section?แล้วทำไมนายถึงมาหา แถวสารเคมีล่ะ ? Cute Poison (2005)
No, the masonry paint.ทาสีเคลือบตัวเลยเหรอ One Day (2011)
We need the power drill, 1/4-inch bit, some masonry screws, and a Bear Claw.เราต้องใช้สว่านไฟฟ้า ดอกสว่าน 1/4 นิ้ว สกรูสำหรับก่อสร้าง และขนมแบร์คลอว์ And the Disappearing Bed (2011)
The percussive force of the house of commons masonry was fueled by the Nazi regime's hate.มีคนกลุ่มหนึ่งได้ทำการเผาอาคาร ของกลุ่มผู้เกลียดชังนาซี A New Hope (2012)
This is masonry from the British house of commons.พวกนี้เป็นสิ่งก่อสร้างจากสภาอังกฤษ A New Hope (2012)
This nation was forged so that anyone who came to her shores may have the opportunity to place yet another brick on her imperfect masonry.ประเทศนี้ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อทุกคนที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมา จะได้มีโอกาสเพิ่มอิฐก้อนใหม่ Blood and Fear (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
masonry

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
masonry

WordNet (3.0)
masonry(n) structure built of stone or brick by a mason
masonry(n) the craft of a mason
Freemasonry(n) Freemasons collectively, Syn. Masonry

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Masonry

n. [ F. maçonnerie. ] 1. The art or occupation of a mason. [ 1913 Webster ]

2. The work or performance of a mason; as, good or bad masonry; skillful masonry. [ 1913 Webster ]

3. That which is built by a mason; anything constructed of the materials used by masons, such as stone, brick, tiles, or the like. Dry masonry is applied to structures made without mortar. [ 1913 Webster ]

4. The craft, institution, or mysteries of Freemasons; freemasonry. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石作[shí zuò, ㄕˊ ㄗㄨㄛˋ,  ] masonry workshop [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mauerwerk { n }; Mauer { f } | Mauerwerke { pl }; Mauern { pl }masonry | masonries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリーメーソン;フリーメイソン[furi-me-son ; furi-meison] (n) Freemasonry; Freemason [Add to Longdo]
石細工[いしざいく, ishizaiku] (n) masonry [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top