ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make a decision

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make a decision-, *make a decision*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Make a decision.ตัดสินใจซะ American History X (1998)
The minute you make a decision... You decide on anything...เวลาที่แกจะตัดสินใจทำอะไรไปแล้ว Wicker Park (2004)
We need to make a decision Do we kill her or not?เราต้องตัดสินใจแล้วล่ะ ว่าเราจะฆ่ามันดีหรือเปล่า Windstruck (2004)
You need to make a decision.คุณต้องเลือก Æon Flux (2005)
You make a decision.คุณต้องตัดสินใจ The Fog (2005)
You were unconscious and I had to make a decision.คุณหมดสติไป แล้วผมก็ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้น. V for Vendetta (2005)
we have to make a decision.เราก็ต้องช่วยกันคิดซิ Jenny, Juno (2005)
We gotta make a decision sooner or later, you know.เราต้องตัดสินใจไม่ช้าก็เร็วรู้มั๊ย Pilot (2005)
Just make a decision and stick to it.แค่อยากให้แม่ตัดสินใจแล้วมั่นคงกับมัน Smiles of a Summer Night (2007)
I think I have all the information I need to make a decision. Yeah?คิดว่าได้ข้อมูลที่ผมต้องการในการตัดสินใจพอแล้ว An Inconvenient Lie (2007)
Well, we'll have to make a decision one way or the other.ยังไงเราต้องตัดสินใจเอาซักอย่าง Cassandra's Dream (2007)
By the way, I'm sorry I've taken so long to make a decision about the ladies' auxiliary.ขอโทษที่ใช้เวลานาน ในการตัดสินใจเรื่องผู้สนับสนุนหญิง Sunday (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
make a decisionHe can't make a decision.
make a decisionHe has a reputation for taking a long time to make a decision.
make a decisionI can't make a decision on the spot. I'll have to talk to my boss first.
make a decisionI'm sorry but it's not my position to make a decision.
make a decisionIt is not necessary to make a decision now about the place for meeting.
make a decisionLet's get down to brass tacks and make a decision.
make a decisionQuit sitting on the fence and make a decision!
make a decisionThis guy is really wishy-washy. He couldn't make a decision to save his life.
make a decisionTry to take account of everything before you make a decision.
make a decisionUnless you make a decision quickly, the opportunity will be lost.
make a decisionWe must make a decision on this right away.
make a decisionYou should acquaint yourself with the facts before you make a decision.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดใจ[V] restrain one's passion, See also: make a decision against one's wish, control one's temper, part with (/give up) something o, Syn. ห้ามใจ, Example: เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวกำลังมีปัญหาเธอจึงตัดใจไม่ซื้อของใช้ฟุ่มเฟือย, Thai definition: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น
ปลงใจ[V] make up one's mind, See also: make a decision, decide, come to the conclusion, Syn. ตกลงใจ, ตัดสินใจ, Example: เธอปลงใจว่าจะหย่ากับเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลงใจ[v.] (plongjai) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide   FR: conclure
ตัดใจ[v.] (tatjai) EN: make a decision against one's wish ; put sth out of one's mind ; get over sth ; drop   FR: refréner = réfréner ; contenir

Japanese-English: EDICT Dictionary
断を下す[だんをくだす, danwokudasu] (exp,v5s) to pass judgment (judgement); to make a decision [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top