ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look smart

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look smart-, *look smart*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look smart[PHRV] ดูดี, See also: เท่ห์, เก๋, ดูมีรสนิยม, สวย, เนี๊ยบ
look smart[PHRV] รีบ, See also: ด่วน, เร็วเข้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You look smart.ใช่ๆ เธอดูฉลาดดีนะ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
How do I look? Do I look smart?ฉันดูเป็นไงมั่ง ฉันดูฉลาดไหม The Plimpton Stimulation (2010)
We're having school today, but you need to make it seem like we didn't just start a-and I need to look smart.เรากำลังเรียนในวันนี้ แต่คุณต้องทำให้มันดูเหมือนเราไม่ได้เพิ่งเริ่มต้น แล และฉันต้องการดูสมาร์ท Beastly (2011)
Now, doesn't she look smart and knowledgeable about immigration reform?เธอดูฉลาด รอบรู้เรื่อง ปฏิรูปกฎหมายการอพยพมั้ย Friends with Benefits (2011)
It will look smart, Josh. ♪ Some were obscured... The easiest person for them to hate right now is you.มันจะดูฉลาดน่ะ จอช คนที่พวกเขาจะเกลียดได้ง่ายที่สุดในตอนนี้ คือพี่ ฉันอดทน ฉันใจดี It's My Party and I'll Die If I Want to (2012)
Hey, he made me look smart, and I made him look ugly.เฮ้ The Bye Bye Man (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look smartYou look smart in the shirt.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top