ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เร็วเข้า

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เร็วเข้า-, *เร็วเข้า*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on.เร็วเข้า Ready (2017)
Well, go on!ว่ามาสิ เร็วเข้า The Secret of Sales (2017)
Will you turn this fucking thing off?ไม่ได้ - ปิดไอ้หนังบ้านี่ทีได้ไหม - เร็วเข้า Close Encounters (2017)
Quick, there's paper towels out in the toilets. Go out there.ไม่นะ ขอโทษที ไปเอากระดาษในห้องน้ำเร็วเข้า Close Encounters (2017)
Stop saying company car like it's a flying fucking carpet.เร็วเข้า ไปกัน ลาเวนเดอร์ Sexy Rollercoasters (2017)
Quickly.เร็วเข้า The New Frontier (2017)
I arrested that gym teacher?เร็วเข้า! ถ้าผมจับไอ้ครูพละนั่นล่ะ? The King (2017)
Book him!เร็วเข้า The King (2017)
Just pull down on the lever!เร็วเข้า แค่ดึงคันโยกลงมา! Life (2017)
We gotta do it together now! Come on!เราต้องช่วยกันเปิดตอนนี่ เร็วเข้า Life (2017)
Kat, come on! - Miranda?แคท เร็วเข้า Life (2017)
- Who's going in?- เร็วเข้า ใครเข้าไป Life (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เร็วเข้า[v. exp.] (reo khao) FR: dépêchez-vous !

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get on[PHRV] เร็วเข้า, See also: รีบหน่อย, Syn. go on
jump to it[PHRV] รีบหน่อย, See also: เร็วเข้า, เร่งมือเข้า, Syn. hop to
look alive[PHRV] เร็วเข้า, See also: รีบเร่ง, รีบด่วน, Syn. look sharp
look lively[PHRV] เร็วเข้า, See also: รีบเร่ง, รีบด่วน, รีบหน่อย, Syn. look alive, look sharp
look nippy[PHRV] เร็วเข้า, See also: รีบเร่ง, รีบด่วน, รีบหน่อย, Syn. look sharp
look sharp[PHRV] รีบหน่อย (คำไม่เป็นทางการ), See also: เร็วเข้า, Syn. look nippy, look alive, look smart, look snappy, look spry
look snappy[PHRV] รีบหน่อย (คำไม่เป็นทางการ), See also: เร็วเข้า, Syn. look sharp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top