ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liquidat

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liquidat-, *liquidat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liquidate[VT] ชำระหนี้
liquidation[N] การชำระหนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liquidate(ลิค'ควิเดท) v. ชำระหนี้,ชำระบัญชี,สะสาง,เป็นเงินสด
liquidation(ลิคควิเด'เชิน) n. การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสด
unliquidated(อันลิค'ควิเดททิด) adj. ไม่ได้ชำระหนี้,ไม่จ่าย,

English-Thai: Nontri Dictionary
liquidate(vt) ชำระบัญชี,ชำระหนี้สิน,เซ้ง
liquidation(n) การชำระบัญชี,การเซ้ง,การชำระหนี้
liquidator(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ชำระหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liquidationการกำจัด (ปรปักษ์ทางการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liquidationการชำระบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquidatorผู้ชำระบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquidator's bondกรมธรรม์ค้ำประกันผู้ชำระบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liquidationการชำระบัญชี [TU Subject Heading]
Liquidation valueมูลค่าการชำระบัญชี [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
liquidatorการชำระบัญชี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're exercising our option to liquidate Byron Mitchell Research Limited.เราต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ในการชำระหนี้สินกับ ...บริษัทไบรอน แอนด์ มิทเชลล์ รีเสริจช์ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
The American government authorized a series of covert operations... to liquidate those responsible.รัฐบาลอเมริกันตกลงที่จะใช้แผนการลับ ในการทำลายล้างองค์กรก่อการร้าย House of Fury (2005)
I sentence you to summary liquidation.ผมขอตัดสินให้คุณชดใช้คืนทั้งหมด Resident Evil: Extinction (2007)
Liquidation? Oh.ชดใช้คืนหรือ Resident Evil: Extinction (2007)
I'm, uh, liquidating my shares in Victrola.เออ.. ฉันกำลังจะปิดกิจการที่ วิคโทรล่า Never Been Marcused (2008)
He liquidated most of his wealth a few years ago, to buy some industrial properties around airports, chemical plants, railyards.ก็พอทำเงินอยู่บ้าง เขาเลิกกิจการที่สร้างความมั่งคั่งให้เขามากที่สุด เมื่อปีกว่านี่เอง เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์การผลิต ใกล้ สนามบิน โรงงานเคมี รางรถไฟ Law Abiding Citizen (2009)
When he turned 21, he dropped out of medical school, liquidated his trust fund.พวกเค้ายังไม่รู้แน่ๆว่าเค้า.. Cold Comfort (2009)
If we go belly-up, we liquidate, and you get the first $20,000.แต่ถ้าเราเจ๋ง เราก็จะขายร้าน และคืนเงินให้เธอ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Well, take it back now. They're liquidating,อืม เอากลับไปคืนเดี๋ยวนี้เลย พวกเขากำลังเซ้งของ Crime Doesn't Pay (2009)
And I'm done with it Liquidate. You sell off whatever you canชำระหนี้สิน ขายของออกไปเท่าที่นายขายได้ Fa Guan (2009)
Look, I really need to liquidate some assets.ฟังนะ ผมจำเป็นต้องขายทรัพย์สินเพื่อเอาเงินมาใช้จริงๆ Home Economics (2009)
They use code words, like wet work, right? Liquidation. Check him out.มักใช้คำแฝงเช่น "งานเปียก" "ล้างหนี้" Horrible Bosses (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liquidatShareholders voted to liquidate the company's assets.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชำระบัญชี[n. exp.] (kān chamra banchī) EN: liquidation   FR: liquidation [f]
การชำระบัญชีโดยถูกบังคับ[n. exp.] (kān chamra banchī dōi thūk bangkhap) EN: enforced liquidation   
ผู้ชำระบัญชี[n. exp.] (phū chamra banchī) EN: liquidator   FR: liquidateur [m]
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (phūphithak sap) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian   FR: liquidateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIQUIDATE    L IH1 K W IH0 D EY2 T
LIQUIDATED    L IH1 K W IH0 D EY2 T IH0 D
LIQUIDATES    L IH1 K W IH0 D EY2 T S
LIQUIDATOR    L IH1 K W IH0 D EY2 T ER0
LIQUIDATING    L IH1 K W IH0 D EY2 T IH0 NG
LIQUIDATION    L IH2 K W IH0 D EY1 SH AH0 N
LIQUIDATORS    L IH1 K W IH0 D EY2 T ER0 Z
LIQUIDATIONS    L IH2 K W IH0 D EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liquidate    (v) lˈɪkwɪdɛɪt (l i1 k w i d ei t)
liquidated    (v) lˈɪkwɪdɛɪtɪd (l i1 k w i d ei t i d)
liquidates    (v) lˈɪkwɪdɛɪts (l i1 k w i d ei t s)
liquidator    (n) lˈɪkwɪdɛɪtər (l i1 k w i d ei t @ r)
liquidating    (v) lˈɪkwɪdɛɪtɪŋ (l i1 k w i d ei t i ng)
liquidation    (n) lˌɪkwɪdˈɛɪʃən (l i2 k w i d ei1 sh @ n)
liquidators    (n) lˈɪkwɪdɛɪtəz (l i1 k w i d ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清盘[qīng pán, ㄑㄧㄥ ㄆㄢˊ, / ] liquidation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liquidation {f}liquidation [Add to Longdo]
Liquidation {f}; Glattstellung {f}realization [Add to Longdo]
Liquidationskonto {n}realization account [Add to Longdo]
Liquidationswert {m}break-up value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺品整理[いひんせいり, ihinseiri] (n) estate sale; estate liquidation [Add to Longdo]
解け合い;解合い;解合(io)[とけあい, tokeai] (n) liquidation by compromise [Add to Longdo]
解消[かいしょう, kaishou] (n,vs) cancellation; liquidation; resolution; reduction (e.g. of stress); (P) [Add to Longdo]
完済[かんさい, kansai] (n,vs) full payment; liquidation [Add to Longdo]
強制解散[きょうせいかいさん, kyouseikaisan] (n) compulsory winding-up; winding-up by a court; compulsory liquidation; involuntary dissolution [Add to Longdo]
玉整理[ぎょくせいり, gyokuseiri] (n) liquidation of speculative accounts [Add to Longdo]
残務整理[ざんむせいり, zanmuseiri] (n) liquidation (of a company); finishing remaining business [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] (n,vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P) [Add to Longdo]
清算[せいさん, seisan] (n,vs) (1) settlement (financial); squaring accounts; clearing debts; (2) liquidation; (3) ending (a relationship); breaking up (with); burying (the past); redeeming (one's faults); (P) [Add to Longdo]
清算会社[せいさんがいしゃ, seisangaisha] (n) company in liquidation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top