Search result for

limed

(778 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limed-, *limed*, lim, lime
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา limed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *limed*)
Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
slim (n ) ผอม

English-Thai: Longdo Dictionary
kaffir lime(n) มะกรูด
kaffir lime leaf(n) ใบมะกรูด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glim[N] แหล่ง / สิ่งที่ให้แสง, See also: แสงไฟ, แสงเทียน
Lima[N] เมืองหลวงของเปรู
limb[N] กิ่ง, See also: ก้าน, แขนง, Syn. branch
limb[N] แขน ขาหรือปีก
limb[N] สมาชิก, Syn. member
limb[N] ขอบ, See also: ริม, Syn. edge
lime[N] ต้นมะนาวชนิดหนึ่ง
lime[N] ปูนขาว, Syn. calcium
lime[N] มะนาวพันธุ์หนึ่ง
lime[N] สีเหลืองแกมเขียว, Syn. greenish yellow
limn[VT] บรรยาย, See also: อธิบาย, พรรณนา
limp[N] การเคลื่อนไหวอย่างกระโผลกกระเผลก, See also: การเคลื่อนไหวอย่างโขยกเขยก, Syn. lameness
limp[VI] เดินโขยกเขยก, See also: เดินกระโผลกกระเผลก, เดินปวกเปียก, Syn. hobble
limp[ADJ] ปวกเปียก, See also: อ่อนปวกเปียก
limp[ADJ] เหนื่อยอ่อน, See also: อ่อนกำลัง, ไร้เรี่ยวแรง, Syn. weary, tired, fatigued
limp[ADJ] อ่อน, See also: นุ่มนิ่ม
slim[ADJ] ผอมเพรียว, See also: เพรียว, สะโอดสะอง, เอวบางร่างน้อย, Syn. slender
slim[ADJ] เล็กน้อย, See also: นิดหน่อย
slim[VI] ลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหาร, Syn. diet
slim[VT] ทำให้ลดขนาดลง, See also: ทำให้ผอมลง, ทำให้น้ำหนักลด, Syn. slenderize
blimp[N] เครื่องบินที่ลอยด้วยก๊าซ (ไม่มีปีก)
blimp[N] ผู้ที่แก่กว่า โดยเฉพาะในกองทัพ
climb[VT] ค่อยๆ เพิ่มขึ้น
climb[VI] ค่อยๆ เพิ่มขึ้น, Syn. ascend, arise
climb[VI] ปีน
climb[VT] ปีน, Syn. climb on, clamber up
limbo[N] การเต้นระบำลอดไม้ขวาง
limbo[N] สถานที่ที่ถูกลืม, See also: สถานที่ที่ถูกทอดทิ้ง
limey[N] กะลาสีเรือหรือทหารอังกฤษ
limey[ADJ] ที่เกี่ยวกับอังกฤษ (คำสแลง), Syn. British
limit[N] ขอบเขต, See also: เขต, Syn. confine, frontier, bounds, boundary
limit[N] ขีดจำกัด, See also: วงจำกัด, ขีดกำหนด, Syn. terminal point
limit[N] ขีดสูงสุด, See also: ขีดสุด, Syn. limitation
limit[VT] จำกัด, See also: กำหนด, จำกัดวง, Syn. restrict
slime[N] เลน, See also: โคลน, ขี้เลน, ขี้โคลน, Syn. mud, ooze, sludge
slime[N] น้ำเมือกที่หลั่งจากสัตว์, See also: สารเหนียวที่คัดหลั่งจากสัตว์, Syn. mud, sludge
slime[VT] ละเลงด้วยโคลน, See also: ป้ายด้วยโคลน
slimy[ADJ] บอบบาง, See also: สะโอดสะอง
climax[N] จุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์, Syn. peak, apex, highest point
climax[VT] ทำให้ถึงจุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์
climax[VI] มาถึงจุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์
flimsy[ADJ] บางและฉีกขาดง่าย, Syn. gossamer, thin, gauzy, Ant. thick, opaque
flimsy[ADJ] ไม่แข็งแรง, See also: ง่อนแง่น, Syn. fragile, frail, rickety, Ant. firm, strong
flimsy[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. unconvincing, weak, inadequate, Ant. serious
limber[ADJ] งอได้, See also: ยืดหยุ่น, Syn. flexible, pliant
limber[VT] ทำให้งอได้, See also: ทำให้ดัดได้
limber[VI] ที่งอได้
limber[VI] ใช้รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่
limber[VT] ใช้รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่และกระสุนปืนลาก
limber[N] รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่และกระสุนปืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acclimate(อะไคล' เมท) vt.,vi. ปรับตัวให้ชินกับอากาศ. -acclimation n., Syn. adapt)
acclimatise(อะไคล' มะ
aglimmer(อะกริม' เมอะ) adj. ริบหรี่
aliment(n. แอล' ละเมินทฺ -v. แอล' ละเมินทฺ') n. อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, สิ่งค้ำจุน. -vt. สนับสนุนค้ำจุน. -alimental adj., Syn. food,nutrition, support)
alimentary(แอลละเมน' ทะรี) adj. เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง, เกี่ยวกับโภชนาการ, ซึ่งบำรุง, ซึ่งค้ำชู, Syn. nutritional)
alimentary canalทางเดินอาหาร
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
alkalimeter(แอลคะลิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณคาร์บอนไดอ๊อคไซด์. -alkalimetric (al) adj. -alkalimetry n.
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
blimery(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,โอ้โห!
blimp(บลิมพฺ) n. เรือเหาะลำเล็ก,เรือเหาะ
blimy(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,โอ้โห!
bulimian. ความอยากอาหารมากผิดปกติ
climacteric(ไคลแมค'เทอริค) n. ช่วงระยะหมดระดู,ช่วงระยะที่เปลี่ยนวัย,ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ adj. เกี่ยวกับระยะดังกล่าว,สำคัญ,, Syn. critical
climactic(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climactical(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climat-Pref. "อากาศตามฤดูกาล"
climate(ไคล'เมท) n. อากาศตามฤดูกาล,แนวโน้มทั่วไปของสังคม,ประเพณีนิยมที่เป็นอยู่, See also: climatic adj. ดูclimate climatical adj. ดูclimate climatal adj. ดูclimate, Syn. trend -Conf. weather
climato-Pref. "อากาศตามฤดูกาล"
climatology(ไคลมะทอล'โลจี) n. กาลวิทยา, See also: climatologic adj. เกี่ยวกับกาลวิทยา climatological adj. เกี่ยวกับกาลวิทยา climatologist n. นักกาลวิทยา
climax(ไคล'แมคซฺ) {climaxed,climaxing,climaxs} n. จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดตื่นเต้นเร้าใจvt.,vi. ถึงจุดสุดยอด,ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. apex
climb(ไคลบฺ) v.,n. (การ) ปีน,ไต่,ลอยขึ้น,เลื้อยพันขึ้น,ไต่เต้าขึ้น., Syn. ascend
climber(ไคล'เบอะ) n. คนปีน,คนไต่,ไม้เลื้อย,คนใฝ่สูง,อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย
clime(ไคลม) n. ถิ่นหนึ่งหรือบริเวณหนึ่งของโลก,อากาศตามฤดูกาล
collimate(คอล'ละเมท) {collimated,collimating,collimates} vt. ปรับเข้าให้ตรง,เล็งให้ตรง,ทำให้ขนาน,ปรับสภาพให้ชัด., See also: collimation n. ดูcollimate
compliment(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร,ของขวัญ. vi. สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,แสดงความปรารถนาดี,แสดงความยินดี vi. สรรเสริญ,ชมเชย, Syn. flatter -Conf. complement
complimentary(คอมพลิเมน'ทะรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งชมเชย,ซึ่งยกยอ,อิสระ, See also: complimentarily adv. ดูcomplimentary, Syn. praising ###A. adverse
dislimn(ดิส ลิม') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้เลอะเลือน,ทำให้สลัว
eliminate(อิลิม'มะเนท) vt. ขจัด,กำจัด,คัดออก,ขับไล่,ทำลาย,ลบทิ้ง,ขับออก, See also: eliminability n. ดูeliminate eliminable adj. ดูeliminate eliminator n. ดูeliminate
elimination(อิลิม'มะเน'เชิน) n. การตัดออก,การขับออก,การทำลาย, Syn. expulsion
flimsy(ฟลิม'ซี) adj. ไม่มั่นคง,บอบบาง,อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,ไม่เพียงพอ,ไม่มีประสิทธิภาพ. n. กระดาษบาง,สำเนารายงาน,สำเนา., See also: flimsily adv. flimsiness n., Syn. weak
galimatiasn. การพูดสับสน,การพูดพร่ำและเร็วจนฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
gallimaufry(แกลละมอ'ไฟร) n. ฉับฉ่าย,การผสมกันหลายอย่าง,อาหารผัดโป้ยเซียน, Syn. . medley
glim(กลิม) n. ดวงไฟ,ตะเกียง,ตา,จำนวนเล็กน้อย
glime(ไกลม) vi.,n. (การ) ชำเลืองมองแบบมีเล่ห์นัย
glimmer(กลิม'เมอะ) n.,v. (ส่อง) แสงสลัว,แสงริบหรี่,จำนวนเล็กน้อย,ความรู้สึกที่เลอะเลือน,ความสะดุดใจ -, See also: glimmeringly adv., Syn. ficker,glow
glimpse(กลิมซฺ) n. การมองแวบเดียว,การปรากฎขึ้นแวบเดียว,ความคิดชั่วขณะ,การสะดุดใจ,แสงริบหรี่. v. มองแวบเดียว., Syn. glance,inkling
habilimentn. เครื่องมือ,อุปกรณ์,เสื้อผ้า,เครื่องแต่งตัว, Syn. habiliments
inclimable(อินไคล' มะเบิล) adj. โน้มเอียง, สนับสนุน, Syn. inclined, favourable)
limb(ลิมบฺ) n. แขน,ขา,ปีก,กิ่ง,ก้าน,แขนง,ส่วนยื่น,สมาชิก., See also: limbed adj.
limber(ลิม'เบอะ) adj. งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร,อ่อนนิ่ม. vi.,vt. ทำให้งอได้,ทำให้ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,เปลี่ยนแปลงได้, See also: limberness n. ดูlimber, Syn. lithe,flexible
limbo(ลิม'โบ) n. การเต้นระบำงอตัวลอดไม้ขวาง
limbsแขนและขา
lime(ไลม์) n. ปูนขาว,แคลเซียมออกไซด์
limelight(ไลมฺ'ไลทฺ) n. ไฟแก๊สสำหรับฉายตัวละครบนเวทีสมัยก่อน,แสงไฟหินปูน,จุดที่ประชาชนสนใจ,สายตาของประชาชน., See also: limelighter n.
limestone(ไลมฺ'สโทน) n. หินปูน
limewater(ไลมฺ'วอ'เทอะ) n. น้ำปูนใส,น้ำที่มีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตหรือแคลเซียมซัลเฟตมากกว่าปกติ'
limit(ลิม'มิท) {limited,limiting,limits} n. ขอบเขต,เขต,เขตจำกัด,ขีดจำกัด,วงจำกัด,จำนวนจำกัด. vt. จำกัด,กำหนด,ขีดขั้น., See also: limitable adj. ดูlimit limitableness n. ดูlimit limiter n. ดูlimit limitation n. ดูlimit
limited companyn. บริษัทจำกัด
limited editionn. การพิมพ์จำกัดจำนวน

English-Thai: Nontri Dictionary
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
acclimation(n) การปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
aliment(n) อาหาร
alimentary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
birdlime(n) ยางเหนียวใช้ดักนก
climate(n) อากาศ,ภูมิอากาศ
climatic(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับภูมิอากาศ
climax(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดสำคัญ
climb(n) การปีน,การไต่,การขึ้น
climb(vt) ปีน,ไต่,ขึ้น,เลื้อย,ตะกาย
climber(n) นักไต่,ไม้เลื้อย
clime(n) ประเทศ,ถิ่น
compliment(n) การยกย่อง,การยกยอ,คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร
compliment(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,ยกยอ,เยินยอ
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง,ซึ่งชมเชย,ซึ่งสรรเสริญ,ด้วยความนับถือ,ด้วยความเคารพ
delimit(vt) กำหนดเขต,ปักปันเขต,กั้นเขต,จำกัดวง
eliminate(vt) ขจัด, ขับไล่,ตัดทิ้ง,ลบทิ้ง
elimination(n) การขจัด,การขับไล่,
flimsy(adj) แบบบาง,โงนเงน,บอบบาง,ไม่มีแก่นสาร,ไม่มีประสิทธิภาพ
glimmer(n) แสงระยิบ,แสงวับๆ,แสงริบหรี่,แสงสลัว
glimmer(vi) ส่องแสงระยิบ,ส่องแสงวับๆ,ส่องแสงริบหรี่,ส่องแสงสลัว
glimpse(n) การมองผาด,การเห็นแวบหนึ่ง,การมองผ่าน,การมองปราด
glimpse(vi) มองผาด,เห็นแวบหนึ่ง,มองผ่าน,มองปราด
habiliment(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า,อุปกรณ์,เครื่องมือ
illimitable(adj) ไม่มีขอบเขต,ไม่มีที่สิ้นสุด
limb(n) กิ่งไม้,กิ่งก้าน,แขนง,แขนขา,ปีก
limber(adj) ดัดง่าย,อ่อน,งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร
limbo(n) ที่คุมขัง,คุก,นรก
lime(n) มะนาว,ปูนขาว,หินปูน
limelight(n) ไฟฉายตัวละครให้เห็นชัด,เป้าสายตา,จุดสนใจ
limestone(n) หินปูน
limewater(n) น้ำปูนใส
limit(n) ขอบเขต,ขีดจำกัด,ข้อบกพร่อง
limit(vt) จำกัด,กั้นวง,ขีดวง,กำหนดขอบเขต
limitation(n) การจำกัด,ขีดจำกัด
limited(adj) ถูกจำกัด,น้อย,มีขอบเขต,แคบ
limitless(adj) ไม่จำกัด,ไม่อั้น,มากมาย,ไม่มีขอบเขต
limousine(n) รถยนต์ชนิดหนึ่ง                        
limp(adj) อ่อนลง,ปวกเปียก,นิ่ม,นุ่ม,กระโผลกกระเผลก,ไม่มีแรง
limp(n) การเดินกะเผลก,การเดินโขยกเขยก,การเดินกระย่องกระแย่ง
limp(vi) เดินกะเผลก,เดินโขยกเขยก,เดินกระย่องกระแย่ง,เดินขาเป๋
limpet(n) หอยทาก,หอยนมสาว
limpid(adj) ใส,กระจ่าง,ชัดเจน
limpsy(adj) อ่อน,ไม่มีแรง,ปวกเปียก,เหนื่อยอ่อน
millimetre(n) ความยาวเป็นมิลลิเมตร
preliminary(adj) ชั้นต้น,เบื้องต้น,ตอนต้น,เป็นคำนำ,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น
slim(adj) น้อย,เอวบางร่างน้อย,ผอมบาง,บอบบาง
slime(n) เลน,โคลนเหนียว,น้ำลาย,น้ำเมือก
slimy(adj) เป็นเลน,มีแต่โคลน,ลื่นไหล
sublimate(vt) ระเหิด,ทำให้บริสุทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial limitationการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกินส่วนจำกัด (ที่กำหนดไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postmenopausal; postclimacteric-หลังวัยหมดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partnership, limitedห้างหุ้นส่วนจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
palaeoclimate; paleoclimateภูมิอากาศบรรพกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palaeoclimatology; paleoclimatologyภูมิอากาศบรรพกาลวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
prima facie evidence; preliminary evidenceพยานหลักฐานเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium limitขีดจำกัดเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
postclimacteric; postmenopausal-หลังวัยหมดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure-limiting valve; limiting valveลิ้นจำกัดความดัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plastic limit (PL)ขีดจำกัดพลาสติก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
preliminary evidence; prima facie evidenceพยานหลักฐานเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary examination; preliminary hearingการไต่สวนมูลฟ้อง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary hearing; preliminary examinationการไต่สวนมูลฟ้อง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary impression; primary impression; primary inpression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary injunctionคำสั่งก่อนชี้ขาดตัดสินคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary investigationการไต่สวนเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary term premiumเบี้ยประกันภัยแบบชั่วระยะเวลาเบื้องต้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary impression; preliminary impression; primary inpression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary inpression; preliminary impression; primary impression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
paleoclimate; palaeoclimateภูมิอากาศบรรพกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
paleoclimatology; palaeoclimatologyภูมิอากาศบรรพกาลวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pressure limiting deviceอุปกรณ์จำกัดความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
lower extremity; limb, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
liquid limit (LL)ขีดจำกัดความเหลว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
loss of limbการสูญเสียอวัยวะแขนขา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limiting valueค่าจำกัด, ค่าลิมิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limiting valve; pressure-limiting valveลิ้นจำกัดความดัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limnicลิมนิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limoniform; lemon-shaped-รูปมะนาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
limoniteไลมอไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limousineรถลีมูซีน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limy-เนื้อผสมปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lower limb; extremity, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lower limitขีดจำกัดล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limited editionจำนวนพิมพ์จำกัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited monarchyปริมิตาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited nuclear warสงครามนิวเคลียร์แบบจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited payment policyกรมธรรม์จำกัดเวลาชำระเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited termsเงื่อนไขจำกัดความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited voteการลงคะแนนเสียงแบบจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited warสงครามจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited-slip differential; nonslip differentialเฟืองเหลื่อมความเร็วแบบจำกัดการลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limiting thermostatเทอร์มอสแตตแบบขีดจำกัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
limestoneหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limestone sink; limesink; sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
liminal stimulusตัวกระตุ้นใกล้ระดับ [มีความหมายเหมือนกับ stimulus, threshold] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
limitขีดจำกัด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limit๑. ขีดจำกัด๒. ลิมิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limit inferiorลิมิตอินฟีเรียร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limeปูนขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Climate exchangeการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vegetable and climateพืชผลกับภูมิอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Climatic changesการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Annual Limit on Intakeเอแอลไอ, ขีดจำกัดการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีรอบปี, ปริมาณสูงสุดของนิวไคลด์กัมมันตรังสีแต่ละชนิด ที่ร่างกายได้รับโดยการหายใจ การกิน หรือ ผ่านทางผิวหนังในเวลา 1 ปี ได้จากการคำนวณปริมาณรังสีผูกพันโดยใช้แบบจำลองมนุษย์อ้างอิง (Reference Man) จะเท่ากับขีดจำกัดปริมาณรังสี [นิวเคลียร์]
Dose limitขีดจำกัดปริมาณรังสี, ค่ากำหนดสูงสุดของปริมาณรังสียังผลหรือปริมาณรังสีสมมูลที่บุคคลอาจได้รับจากการดำเนินกิจกรรมทางรังสี ซึ่งคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี (International Commission on Radiation Protection, ICRP) ได้กำหนดขีดจำกัดปริมาณรังสีไว้ดังนี้ 1. ผู้ปฏิบัติงาน -ปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปีในระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน โดยในปีใดปีหนึ่งต้องได้รับปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี -ปริมาณรังสีสมมูลที่เลนส์ตา ไม่เกิน 150 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี -ปริมาณรังสีสมมูลที่มือและเท้า หรือที่ผิวหนัง ไม่เกิน 500 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 2. บุคคลทั่วไป ปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยไม่รวมปริมาณรังสีจากธรรมชาติและปริมาณรังสีจากการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติต้องจำกัดให้ได้รับรังสีน้อยที่สุด (ดู sievert ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Delimiterตัวคั่น
สัญลักษณ์ หรืออักขระที่ทำหน้าที่เหมือนเครื่องหมายวรรคตอนในประโยคคำสั่ง ปกติใช้ระบุว่าคำสั่งหนึ่งสิ้นสุดที่ตรงไหน และคำสั่งใหม่ตั้งต้นที่ไหน [คอมพิวเตอร์]
Preliminary Examination สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด, สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด
เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ถึงความเหมาะสมและจัดทำรายงานสรุปออกมา [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Dose limitขีดจำกัดปริมาณรังสี [นิวเคลียร์]
Foreign limitข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว
สัดส่วนที่ผู้ลงทุนต่างประเทศ อันประกอบด้วย บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งไม่ได้ใช้สัญชาติไทย สามารถถือครองหุ้นและมีชื่อปรากฏบนหน้าทะเบียนได้ โดยกำหนดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด [ตลาดทุน]
Thailand Securities Depository Company Limitedบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บริการระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี โดยใช้ระบบยอดสุทธิในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และตลาดตราสารหนี้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ [ตลาดทุน]
Limited BDUการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage : B) การค้าหลักทรัพย์ (dealing : D) และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriting : U) ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (limited BDU license) คณะกรรมการ ก.ล.ต ได้กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ [ตลาดทุน]
Acclimatizationการปรับตัวตามสภาพอากาศและภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Maximum Residue Limitปริมาณตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
ปริมาณตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์เป็นมิลลิกรัม ต่อน้ำหนักอาหารหรือสินค้า 1 กิโลกรัม ระดับของสารตกค้างที่เกิดจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ภายใต้สภาพการใช้เพื่อป้องกันอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารจากการทำลายของศัตรูพืช [สิ่งแวดล้อม]
Alimonyค่าเลี้ยงชีพในคดีหย่า [TU Subject Heading]
Architecture and climateสถาปัตยกรรมกับภูมิอากาศ [TU Subject Heading]
Artificial limbsแขนขาเทียม [TU Subject Heading]
Bilimbiตะลิงปลิง [TU Subject Heading]
Bulimiaบูลิเมีย [TU Subject Heading]
Central limit theoremทฤษฎีบทลิมิตกลาง [TU Subject Heading]
Climactericวัยเพศถอย [TU Subject Heading]
Climactericวัยเพศถอย [TU Subject Heading]
Climateภูมิอากาศ [TU Subject Heading]
Climate and civilizationภูมิอากาศกับอารยธรรม [TU Subject Heading]
Climatic changesการผันแปรของภูมิอากาศ [TU Subject Heading]
Climatic factorsปัจจัยภูมิอากาศ [TU Subject Heading]
Climatic zoneการแบ่งเขตภูมิอากาศ [TU Subject Heading]
Climatologyภูมิอากาศวิทยา [TU Subject Heading]
Climbing plantsไม้เลื้อย [TU Subject Heading]
Contracts, Preliminaryสัญญาเบื้องต้น [TU Subject Heading]
Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (1999)อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามและการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก (ค.ศ. 1999) [TU Subject Heading]
Convention on limitation of liability for Maritime Claims (1976)อนุสัญญาว่าด้วยการจำกัดความรับผิดสำหรับสิทธิเรียกร้องทางทะเล (ค.ศ. 1976) [TU Subject Heading]
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1980)อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (ค.ศ. 1980) [TU Subject Heading]
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ค.ศ. 1965) [TU Subject Heading]
Crops and climateพืชเศรษฐกิจกับภูมิอากาศ [TU Subject Heading]
Influence of climateอิทธิพลของภูมิอากาศ [TU Subject Heading]
Limeปูนขาว [TU Subject Heading]
Limesมะนาว [TU Subject Heading]
Liming of soilsการใส่ปูนขาวในดิน [TU Subject Heading]
Limitation of actionsกำหนดอายุความ [TU Subject Heading]
Limitation of actions (Criminal law)กำหนดอายุความ (กฏหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Limited editionsฉบับพิมพ์จำกัดจำนวน [TU Subject Heading]
Limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [TU Subject Heading]
Medical climatologyภูมิอากาศวิทยาการแพทย์ [TU Subject Heading]
Muslim childrenเด็กมุสลิม [TU Subject Heading]
Muslim converts from Christianityผู้เปลี่ยนเป็นศาสนาอิสลามจากศาสนาคริสต์ [TU Subject Heading]
Muslim familiesครอบครัวมุสลิม [TU Subject Heading]
Muslim pilgrims and pilgrimagesผู้จาริกและการจาริกแสวงบุญของชาวมุสลิม [TU Subject Heading]
Muslim studentsนักเรียนมุสลิม [TU Subject Heading]
Muslim studentsนักศึกษามุสลิม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
climate (n) ขอแสดงความคิดเห็นนะครับ ไม่ใช่คำแปล คำนี้ไม่ได้มีความหมายคล้ายกับ weather คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าใจความหมายอย่างชัดเจนระหว่างคำสองคำนี้ จึงอยากให้ทางลองดูช่วยให้ความหมายอย่างชัดเจนว่า climate หมายถึง ลักษณะภูมิอากาศของภูมิประเทศ ส่วน weather คือ ลักษณะอากาศขณะหนึ่ง
climatic (adj ) เกี่ยวกับภูมิประเทศ, เกี่ยวกับอากาศ
Climatic aspects in urban design—a case study (n vi vt modal ver) Climatic aspects in urban design—a case study Isaac G. Capeluto, , A. Yezioro and E. Shaviv Faculty of Architecture and Town Planning, Technion—Israel Institute of Technology, 32000, Haifa, Israel Received 11 December 2001; revised 13 February 2002; accepted 21 February 2002.; Available online 4 April 2002. Abstract We present a case study of a design of a new business district in Tel Aviv city. In this work climatic aspects were taken into consideration in the very early design stages. For that purpose, two models SustArc (Proceedings of the ISES 1997 Solar World Congress, Taejon, Korea, 1997, p. 148) and FLUENT 5.0.2 (Fluent's User's Guide, Fluent Inc., NH, USA, 1999) were applied in order to achieve solar and wind rights. The new business district was designed as a high-density urban area and is located near an old low-rise residential quarter. SustArc was used as a design tool to create the solar envelope that shows the maximum available volume in which it is possible to build without violating the solar rights of existing residential neighborhood, the main avenues and the pedestrian sidewalks. FLUENT, on the other hand, was implemented as an evaluative tool, in a trial and error method, until a design solution could be achieved, in which the wind rights of the residential neighborhood were preserved, while ensuring tolerable winds inside the business district. The paper presents the process of sun and wind controlled planning, as well as the recommendations. Author Keywords: Solar rights; Wind rights; Urban design; Design tools Article Outline 1. Introduction 2. Sun, winds and urban design 3. Planning control for sun and winds in a new business district 4. Planning control for sun access 5. Planning control for wind access and protection 6. Summary and conclusions Acknowledgements References 1. Introduction During the conceptual design phase of urban districts, the designer deals with different geometrical characteristics related to the building's height and width, in relation to the open spaces and the pedestrian sidewalks. New buildings may create a different microclimate, like changing the wind regime and shading of existing neighborhoods, as well as in the new district. To protect solar rights, as well as wind rights, is a complex task. Moreover, tolerable winds should be achieved along the pedestrian sidewalks. The determination of a preferable design solution becomes specially complicated due to mutual influences. On the other hand, ignoring the solar rights at the stage of the preparation of the master plan may cause discomfort conditions around the buildings beyond repair. Different design tools for solar insolation conscious design were developed. We can classify these tools into generation tools and evaluation tools. The generative design tools aid to define the proper geometry. Some examples are [1, 2, 3, 4, 5 and 6] for determining solar rights. These tools generate nomograms that present all possible solutions to a given problem. These nomograms are called “Solar Envelopes”. The evaluation tools, on the other hand, analyze the performance of a given design. Some examples are Kroner and Abrey [7], Yezioro and Shaviv [8 and 9] and Capeluto and Shaviv [5] for evaluating solar rights for buildings and in open spaces among them. Heliodons are also used to evaluate the proposed design, namely a scaled down 3D physical model examined in the laboratory. For microclimate and wind rights conscious design, there are today only evaluative design tools. These are either wind tunnel studies, or computational fluid dynamics (CFD) simulation tools. The CFD models are very powerful, require heavy calculations, but provide detailed results that can show clearly the defects in suggested designs. As a result, new design alternatives may be thought of and re-evaluated, until a good and satisfactory design is achieved. In the design of the new business district in Tel Aviv (Fig. 1), we have used SustArc, as the design tool to evaluate the proposed design (Fig. 2). We have also used SustArc to create the solar envelope that shows the maximum available volume in which it is possible to build while keeping the solar rights of the existing neighborhood (Fig. 5). We used FLUENT to evaluate the existing situation, the proposed solution and the mitigation design, in which the wind rights to the residential neighborhood were preserved, while ensuring tolerable winds along the pedestrian sidewalks ( Fig. 8 and Fig. 9). The paper presents the design process along with the different design tools implemented to create the solutions and to simulate and evaluate the proposed design. Using these tools we could develop rules and design guidelines that ensure proper insolation and ventilation in the existing residential neighborhood as well as creating good microclimatic conditions inside the new business district. Display Full Size version of this image (63K) Fig. 1. An aerial view of the business district. Display Full Size version of this image (24K) Fig. 2. Sun-view presenting the shading of the main green avenue (the area adjacent to the tall buildings from the right) and the residential neighborhood (the long square on the right). 2. Sun, winds and urban design There are many places in which urban design take into consideration solar rights and winds protection. Let us mention a few: New York, Boston, Chicago, Philadelphia, Pittsburgh and San Francisco, in the USA, Calgary, Edmonton, Halifax, London, Montreal, Ottawa and Toronto, in Canada [10]. Many tall buildings were built during the past in all of the above cities. These tall buildings caused different problems, like shading, loss of daylight, and creation of strong winds around the tall buildings on one hand, and at the same time avoid good ventilation by creating wind stagnation at some parts around them. From the accumulating experience, the city leaders and designers recognized the need to control the changes in the microclimatic conditions created by a proposed design. In many cities, large projects, including tall buildings, require wind studies, as well as shading evaluation. Nevertheless, in most places, the planning control for wind protection and solar insolation are not mandatory and are not imposed by standards, but rather open to negotiations with the developers. Defining urban standards can be carried on along three different approaches [10]: Prescriptive and descriptive standards, in which the exact physical solution is given. For example, the specific maximum height of buildings in the inner city neighborhood of San Francisco is dictated along with the angle of the slope of a plan that cut the upper floors further from the street. Performance standards, in which the expected performance of the design is given. For example, Boston zoning ordinance dictates for some downtown areas, that “No net increase in shadow is permitted between 8 a.m. and 2.30 p.m.”. In San Francisco for example a performance standard is set for the maximum allowed wind velocity so that “a building form which causes wind speeds to exceed 11 miles/h in areas where people walk and 7 miles/h in areas where people sit, should not be used”. Discretionary review, in which a comprehensive study is required as part of the environmental impact study (EIS) process. For example, in New York, sponsors of large development projects are required to conduct wind studies. The expected wind velocities in new or existing open spaces shall not exceed the mean wind velocity in existing comparable open spaces. There are not yet urban standards and legislation in Israel about how much a building can shade neighboring buildings, open spaces, or what is the maximum allowed wind speed. As for solar rights, we were contracted to develop legislation [11] and we hope that our future recommendations will be imposed. However, in many cities, the Israeli ministry of the environment demands from every developer, who intends to build high-rise buildings, a discretionary review for winds and shading, as part of the EIS. As there are not yet urban standards, the results of the study are not always imposed on the project. The shading study is usually an evaluation process, carried by different computer codes, while the wind assessment is in most cases a wind tunnel study. In the following chapter we shall demonstrate the approach to deal with planning control for sun access and wind access and protection [12] that was carried out in the design of a new business district in Tel Aviv. 3. Planning control for sun and winds in a new business district A new business district is being planned in the heart of Tel Aviv on an area of 250,000 m2. The urban density was changed from 200% to 450%. As a result, the developers wish to build in the area many high-rise buildings 40 stories and above. Existing low-rise residential buildings that surround this new business district will be affected by the high-rise buildings (see Fig. 1). The new master plan of this district was not approved yet, and the residents of neighboring communities can submit objections to the new plan, which they did. The designers of the Tel Aviv City planning department produced a 3D model of the site, in which they assumed that all developers would build the maximum allowed (a likely outcome). The model allows the visualization of the spatial drawbacks in the preliminary design. In particular, it was found that the new buildings create a high wall that would deprive the sun and winds (coming mainly from west) from the existing buildings (Fig. 2). Therefore, the designers of Tel Aviv City planning department decided to adopt certain rules for the design of this new business district so as to ensure sun and winds in the existing residential neighborhood. The Tel Aviv climate is hot and humid, and the sea breeze helps in summer to bring about thermal comfort in open spaces, as well as indoors. Therefore, the proposed high-rise buildings should not block the sea breeze. Moreover, tall buildings can create strong winds at the foot of the buildings. This fact complicates the situation, as near tall buildings the wind velocity may change very fast from extremely strong wind to no breeze at all. The sun in Tel Aviv is undesirable in summer but it can cause any open space and parks to be a very pleasant and enjoyable place to stay in winter. Therefore, permanent shading, even if needed in summer, compromises winter sun. A dynamic solution, like shading open spaces and sidewalks in summer by deciduous trees that supply winter insolation, is preferred. In general, at least one pedestrian sidewalk should be exposed to winter sun to provide thermal comfort in winter. The other sidewalk, which is shaded by the building in winter, can be protected from the summer sun by permanent shading devices, or by evergreen trees. On top of it, in Israel there is a requirement by law, for every residential unit, to have solar panels for hot water. It is mandatory, therefore, that these panels will be exposed to the sun the year around. 4. Planning control for sun access “Solar Rights Envelope” defines the space of all possible solutions for the determination of a design that does not violate the solar rights of existing buildings and open spaces during a given period of the year (See Fig. 3). The model SustArc creates such an envelope [5 and 6]. Display Full Size version of this image (18K) Fig. 3. The solar rights envelope. In the design of the new business district, the use of solar envelopes was recommended to protect the solar rights. The requirement was to achieve solar access during the entire winter, between 8 a.m. and 3.00 p.m., in the residential neighborhood, as well as in the main avenue that is the only existing green open area. The solar envelope that fulfills the above requirement, as well as the obtained shape of the buildings under this envelope, are presented in Fig. 4. Display Full Size version of this image (11K) Fig. 4. The solar envelope that ensure solar rights in the existing residential neighborhood as well as in the main green open space. Although the requirements were only to ensure solar access to the residential neighborhood, we added the demand that the main two avenues from west to east will be exposed to the sun during the same period. This is in order to ensure that the morning and afternoon walk from the railway station to work, is in the sun (see Fig. 6). On top of it, we required that the main inner street parallel to the main green avenue would have solar access during lunchtime from 12.00 to 13.00. These requirements will allow the people to enjoy walking in the sun to the two avenues (A and B in Fig. 6) that lead them to the main green avenue, to have lunch in the garden, or in the planned restaurants along the green avenue. Fig. 5 presents the solar envelope that was accepted as design guidelines for the relocation or reshaping of the tall buildings in the business district. All buildings higher than this envelope (these are the buildings that can be seen above the net of the envelope) must be displaced to another location, or should be reshaped (see Fig. 6). This is a descriptive approach, in which all possible consistent solutions are given in advance. However, we mixed the descriptive approach with the performance one, by allowing some exceptions, as long as the shading caused by these buildings is not above a given standard. But, till such standard will exist, a discretionary review approach might be necessary. Display Full Size version of this image (36K) Fig. 5. The solar envelope that ensure solar rights in the existing residential neighborhoods as well as in the main avenues and streets. Display Full Size version of this image (22K) Fig. 6. The maximum allowed floors for each building, keeping solar rights in the existing residential neighborhoods as well as in the main avenues and streets. Based on these design guidelines a new scheme was suggested by the city planners, that follows the solar envelope (see Fig. 7). Until now, few tall buildings have already been relocated and reshaped, so that they will not stick out from the given solar envelope. Display Full Size version of this image (33K) Fig. 7. Design guidelines on building mass as proposed by the city planners. View from south–east. 5. Planning control for wind access and protection Contrary to other cities, where the requirements were only to protect from high wind velocity around tall buildings, the demand in our case was to ensure good ventilation to the residential neighborhood located east to the business center. The situation today is, that in the business district, most of the buildings are seven floors high and are in a very bad physical condition. Therefore, the majority of the buildings should be demolished and replaced by new ones. The only exception is the first row of buildings near the freeway that are seven floors and new. Today, one can feel in the neighboring residential quarter the good breeze coming from the west. The proposed new tall buildings, thirty floors and above, may block the breeze. As a result, the residents of this quarter objected to the new design on the ground of wind rights. The question that was raised, therefore, was what should be the ventilation corridors inside the business district tissue, so that good natural ventilation will remain in the residential neighborhood, as well as in the new business district. This fact complicated the situation, as in many design alternatives the very solution for ensuring the breeze in the residential quarter, may cause excessive winds in the business district (see Fig. 9 and Fig. 10). There are not yet design tools that can create the envelope of all possible solutions that satisfy wind requirements, or wind protection. Therefore, performance approach and evaluation technique were applied by using a CFD simulation model FLUENT 5.0.2 [13]. We required the following: wind velocity in the main avenues and streets should be in summer at least 2 m/s in walking areas, and 1 m/s in sitting areas. In winter, wind velocity in the main green avenue should not be higher than 5 m/s in walking areas and 3.5 m/s in sitting areas. In other streets, where people move fast, it can reach up to 9 m/s . In the residential neighborhood, the breeze should be similar to what exists today. FLUENT is a very powerful tool. It requires heavy calculations, but gives detailed results that can show the wind pattern in any plan or cross-section (see Fig. 9 and Fig. 10). We used FLUENT with the k– turbulence model, to evaluate the existing situation. We compared it with the proposed design (Fig. 9) and with the design based on the solar envelope ( Fig. 10). Many different design alternatives were proposed and evaluated, until a design solution was found, in which the wind rights of the residential neighborhood are preserved while ensuring tolerable winds inside the business district. As the buildings are not yet designed, and for the master plan only general information about the mass of the buildings is required, we assumed simple shapes, and conducted parametric evaluation, in order to find the influence of each design option on the wind pattern. Also, as the simulations are CPU time intensive, we shorten the evaluation procedure by presenting in the same plan different widths for the ventilation corridors, as well as different widths for the north–south streets. In this way we could learn from the same run, what is the preferred width of the ventilation corridors. Fig. 8 presents the standard meteorological wind measurements on site, 10 m above the ground. From this figure one learns that the desired winds in the hot seasons come mainly from the west and northwest and in general the wind velocity is about 3.5 m/s. To ensure wind rights, we carried simulations for these two directions. In all simulations we assumed a wind profile appropriate for the urban roughness and wind velocity of 3.5 m/s at the entrance. Display Full Size version of this image (21K) Fig. 8. The wind rose as measured in site. Fig. 9 and Fig. 10 show few of the simulations results and only for winds coming from the west. In general, the wind coming from northwest gave better results than what is shown here. Fig. 9 and Fig. 10 top left present the existing situation; i.e. all buildings are seven floors high. The widths of the north–south streets are 16 and 36 m according to the existing situation and widths of the east–west streets are 36, 24 and 12 m. The latter are the ventilation corridors that should allow the sea breeze to reach the residential neighborhood. According to the wind pattern obtained, we required that the north–south streets should be at least 36 m in order not to have wind stagnation in the street. The ventilation corridors should be at least 24 m, preferable 36 m. For the 12 m wide ventilation corridor, the wind velocity in the residential neighborhood is too low, even in the existing situation of seven floors high buildings. Therefore, we defined the wind pattern examined area as the area east to the 24 and 36 m ventilation corridors only. Based on these recommendations ventilation corridors were designed and required by the city planners (see Fig. 11). Display Full Size version of this image (80K) Fig. 9. Simulating winds in the business district by using FLUENT: Top left—existing situation. Top right—proposed design. Bottom—parametric analysis. Display Full Size version of this image (79K) Fig. 10. Simulating winds in the business district by using FLUENT: Top left—existing situation. Top right—proposed design according to the Solar envelope section. Bottom left—parametric analysis: Seven floors buildings along the pathway. Bottom right—parametric analysis: Adding trees at the entrance of the ventilation corridor. Display Full Size version of this image (16K) Fig. 11. Ventilation corridors as requested by the city planners. Fig. 9 presents the simulation results for the proposed design (top right) and parametric analysis for mitigation (bottom left and right). We can see that cutting the building in 45ฐ at the exit of the business district, improves the ventilation in both the main green avenue and the residential neighborhood (bottom left). On the other hand, changing the plan of the middle tower from square to round deteriorates the microclimate conditions. Fig. 10 presents the simulation results for the proposed design according to the solar envelope section (top right) and parametric analysis for mitigation (bottom left and right). We can see that the design according the solar envelope preserves also the wind rights. However, the wind velocity along the east–west pathway is too high, and should be reduced. Adding seven floors high buildings along the 36 m wide pathway, reduces the high velocity wind speed in this pathway, but also reduces a little bit the wind velocity in the residential neighborhood. Adding trees at the entrance to the ventilation corridors reduces the wind velocity inside the ventilation corridors, and also in the residential neighborhood. However, the wind pattern obtained is quite satisfactory (bottom right). 6. Summary and conclusions This work presents a case study in which, for the first time, the solar rights envelope was used in Israel for the design of a new business district in Tel Aviv, keeping solar rights in a high-density urban area. Using this solar envelope we could determine the maximum allowed heights of the buildings that ensure proper insolation in the existing residential neighborhood as well as in the new business district and the main green avenue. The requirement to build under the solar envelope is a prescriptive/descriptive approach. To protect both, the solar and wind rights, the solar envelope was created first, this envelope was then evaluated using a CFD technique to ensure the wind rights and tolerable winds inside the business district. From the many simulations performed (only few of them shown here) we found that it is not easy to use the prescriptive/descriptive approach, as was done in the solar rights requirement. Only for the determination of the geometry of the ventilation corridors to ensure wind rights, such an approach can be applied. However, for the wind control, a standard performance approach should be applied. This is because the winds pattern depends on the exact geometry of all buildings around. Changing the geometry of one building can influence the wind pattern around other buildings. Therefore, performance standards should be established, and the wind pattern around the building should be evaluated against these standards, by certified tools and users. Acknowledgements This research was supported by the fund for promotion of research at the Technion. Research Number 022.732, and 022.751. References 1. F. Arumi, Computer-aided energy design for buildings. In: D. Watson, Editor, Energy conservation through building design, McGraw-Hill, New York (1979). 2. Shaviv E. Design tools for solar rights and sun-shades determination. Proceedings of the Ninth National Passive Solar Conference ASES, Boulder, CO, 1984. p. 14–9. 3. Wright R, Hoinkes R. Computational issues in urban design: developing a strategy for solar impact assessment. In: Flemming, Wyk, editors. CAAD futures. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1993. 4. Schiler M, Ueng-Fang P. Solvelope: an interactive computer program for defining and drawing solar envelopes. 18th National Passive Solar Conference-ASES, Washington, DC, 1993. 5. Capeluto IG, Shaviv E. Modeling the design of urban grids and fabric with solar rights considerations. Proceedings of the ISES 1997 Solar World Congress, Taejon, Korea, 1997. p. 148–60. 6. Capeluto IG, Shaviv E. Modeling the design of urban fabric with solar rights consideration. IBPSA 99, Kyoto, Japan, 1999. p. 1341–7. 7. Kroner WM, Abrey D. From the sun's point of view. Proceedings of the 10th National Passive Solar Conference, Ralleigh, North Carolina, USA, 1985. 8. Yezioro A, Shaviv E. A Design tool for analyzing mutual shading between buildings, Solar energy, Vol. 52, No. 1. USA: Pergamon Press, 1994. p. 27–37. 9. Yezioro A, Shaviv E. Shading: analyzing mutual shading among buildings. IBPSA 99, Kyoto, Japan, 1999. 10. Bosselmann P, Arens E, Dunker K, Wright R. Sun, wind, and pedestrian comfort. A study of Toronto's central area. Center for Environmental Design Research, University of California at Berkeley and Center for Landscape Architecture Research, University of Toronto. The Department of Planning and Development, City of Toronto, 1991. 11. Shaviv E, Capeluto IG, Yezioro A. Solar rights in high density urban design. Research Proposal No. 022.732, Ministry of Housing, Israel, 2001. 12. HELIOS Climate Energy CAD and Architecture Ltd. Urban climatic design of a new business district in Tel Aviv. Internal Report, 2000 [in Hebrew]. 13. FLUENT Inc. Fluent user's guide. NH, USA: Fluent Inc., 1999. Corresponding author. Tel.: +972-4-829-4013; fax: +972-4-829-4617 Building and Environment Volume 38, Issue 6, June 2003, Pages 827-835
Complimentary rooms (n ) ห้องพักฟรี
in limboสภาวะที่ไม่มั่นคง
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (n jargon ) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติด้านชนชาติทุกรูปแบบ
Limerick (n ) กลอนตลกสั้นๆ
limey (n ) ใช้เรียกคนที่อยู่บนเกาะอังกฤษ
limited liability partner (n ) หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด
limnologist[ลิมโนโลจิสต์] (n) นักชลธีวิทยา
slimming (n ) การทำตัวให้ผอม
the sky is the limit (phrase ) ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้
unlimitedly (adv ) โดยไม่จำกัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Blimey.Blimey. One Chance (2013)
- Worse.- Schlimmer noch. Scanners (1981)
Much worse?Viel schlimmer? The Moral Dimension (1982)
Worse.Schlimmer. Mary Shelley's Frankenstein (1994)
This Selim.Dieser SelimA Run for Money (1999)
Worse.Schlimmer. Harm's Way (2004)
Limos.Limousinen. Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous (2005)
More so.Schlimmer als wir. A Scanner Darkly (2006)
Hard.- Schlimm... Flirting with Disaster (2007)
Muslim.Muslime. Sid (2008)
V tach!Kammerflimmern. Dream Runner (2009)
Was it bad?war es schlimm? The Angels' Melancholia (2009)
Hush.Verschlimmert. A Sacred Vow (2011)
- That bad?- So schlimm? Second to Last (2011)
Badly?Schlimm? Rust and Bone (2012)
Worse!Schlimmer. You Have Insulted Tchaikovsky (2014)
- Worse?- Schlimmer? This Is One of Those Moments (2017)
Wow. A real limo.ว้าว ลิมูซีน จริงๆด้วย There Might be Blood (2008)
Oh, limos and virgins, your specialty.โอ้ ลิมูซีน และพรหมจรย์ สินะ สิ่งพิเศษของนายเลยนี่ There Might be Blood (2008)
I consider sacred, the back of the limo is one of them.หลังรถลิมูซีน สาบานได้ There Might be Blood (2008)
This site is off limits.ที่นี่ห้ามคนนอกเข้า Odyssey (2008)
Is that a compliment?นั้นเป็นคำชมหรือเปล่า? Dead Space: Downfall (2008)
But it's having limited effect.แต่มันก็มีผลข้างเคียง Adverse Events (2008)
One millimeter cut through upper abdomen.ตัดไปแค่1มม.เหนือเชิงกราน Birthmarks (2008)
Isn't there a statute of limitations on this kind of thing?มันไม่ได้มีข้อจำกัดของรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ Birthmarks (2008)
Never losing control also means you're never putting yourself out there, never pushing your limits.ไม่เคยควบคุมตัวเองไม่ได้ หมายถึง นายไม่เคยเอาตัวเองออกมา ไม่เคยทดสอบขีดจำกัด Lucky Thirteen (2008)
Heart rate's climbing.อัตราเต้นของหัวใจกำลังสูงขึ้น Joy (2008)
You were using your limbic region.คุณใช้สมองส่วน ลิมปิค ลีจีออน Emancipation (2008)
Got one lower limb flesh wound,มีคนหนึ่งแขนขาไม่มีแรง อีกคนหนึ่งมีบาดแผลสด Last Resort (2008)
Chances are slim.โอกาศเสี่ยงมีน้อย Last Resort (2008)
To a tropical climate!ในเขตอากาศร้อนชื้น Last Resort (2008)
ShalimarFox, mpm, IcefreakShalimarFox, mpm, Icefreak Dying Changes Everything (2008)
Like where my limbs fall off?ที่จะทำให้อวัยวะฉันหลุกเป็นชิ้นๆนะหรือ Dying Changes Everything (2008)
That wasn't a compliment.นั้นไม่ใช่คำชมนะ Akai ito (2008)
Is that actually a compliment?นั่นมันเป็นคำชมจริงๆเหรอ? The Labyrinth of Gedref (2008)
Don't push me, slime.อย่ามาต่อรองกับข้า เจ้าสวะ Downfall of a Droid (2008)
We need to find some way of limiting their mobility and drawing them into a trap.ไปเอาเขาลงมา The Moment of Truth (2008)
I, Arthur Pendragon, do pledge life and limb to your service and to the protection of this kingdom and its peoples.ข้า, อาเทอร์ เพนดรากอน ขอปฏิญาณว่าจะมอบชีวิตและกายรับใช้ท่าน อาณาจักรและประชาชน Excalibur (2008)
And Master Fisto, sorry we lost that slimy double-dealer.เอ่อ อาจารย์ฟิสโต ขอโทษที่เราปล่อยให้ เจ้าคนหลอกลวงนั่นหนีไปได้ Lair of Grievous (2008)
Count Dooku is paying me a fortune to deliver your slimyry carcass, so please, try to stay aliveเคาท์ดูกูว่าจ้างข้า ให้นำตัวเจ้าไปส่ง เพราะงั้น ก็อย่าตายซะก่อนล่ะ Cloak of Darkness (2008)
It's a compliment.แต่เป็นคำชม To Kill the King (2008)
Just waiting to get a glimpse of the premiere screening,ที่ต่างรอคอยด้วยความตื่นเต้น เพื่อจะชมตัวอย่างของซีซั่นล่าสุด Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Pil-joong Bong the slimy reporter really stripped him bare.ใช่ ไอ้นักข่าว บง พิล ชง นั่นได้เรื่องคราวนี้ไปจังๆ Scandal Makers (2008)
That's right, in the current political climateนั่นถูกต้องที่สุด, ในสภาพการเมืองปัจจุบันนี้ Iljimae (2008)
If so, he won't be able to climb up the wall anymore.ถ้างั้น มันก็ปีนกำแพงไม่ได้น่ะซิ Iljimae (2008)
Your husband was spotted when he tried to climb up the wall.สามีของเจ้าถูกจับได้ตอนที่เขาพยายามปีนกำแพง Iljimae (2008)
But still I was eliminated, then am I supposed to go and die?แต่ผมก็ยังโดนคัดออก, แล้วไง ผมควรจะไปและตายงั๊นเหรอ? Beethoven Virus (2008)
You have reached the limit of your water credit.น้ำที่คุณใช้กำลังจะหมดลง Babylon A.D. (2008)
Please bring the girl to the limousine... and your mission is accomplished.นำเด็กผู้หญิงส่งขึ้นรถลีมูซีน จากนั้น คุณเป็นอิสระ Babylon A.D. (2008)
Don't you know it's dangerous to climb into a refrigerator?ไม่รู้หรือไง ว่าปีนเข้าไปในตู้เย็นมันอันตราย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limThis building is off limits now.
limThe climate here is milder than that of Moscow.
limThe climate here is milder than that of Tokyo.
limThree boys climbed the trees like a bunch of monkeys.
limWhat's the track for the limited express?
limHow do you like the climate of Japan?
limHe ignored the speed limit and drove very fast.
limI caught a glimpse of him in the crowd.
limWe should make the best of the limited natural resources we have.
limWe climbed up the mountain, but with difficulty.
limPlease don't limit your opinions just to 'Yes' or 'No'.
limYour mother will probably object to your climbing the mountain.
limThey are used to the humid climate in summer.
limHe equipped himself with everything needed to climb the mountain.
limI caught a glimpse of him from the bus.
limWill you take care of gathering materials for the climb?
limYes. I'm pretty sure there are complimentary tickets that haven't been used somewhere.
limThe climate of England is milder than that of Scotland.
limThe climate of Canada is cooler than that of Japan.
limI climb mountains because they are there.
limThe climate of Japan is milder than that of India.
limIn the past I used to vote for the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican bandwagon.
limThe United States is a paradise for almost every kind of sports, thanks to its wonderfully varied climate.
limThe climate here is like that of France.
limAt last he stopped before an old house, and caught another glimpse of the town.
limThere is no limit to human progress.
limI really enjoy the climate.
limI went out on a limb and bought 500 shares of Sony stock.
limYou will soon get used to the climate here.
limKeep on swimming up to your limit.
limDoes a uniform eliminate class difference?
limI had a glimpse into the negative side of his character.
limPlaying baseball is a sport, and climbing mountains is a sport, too.
limThe dog's attempts to climb the tree after the cat came to nothing.
limNo plant can grow in this climate.
limThe climate here is mild.
limSurrounded by the sea, Japan has a mild climate.
limI'm not a Muslim and so I have no obligation to observe the fast but as long as I'm living in the same apartment having consideration for such a custom is important.
limSome animals are very good at climbing.
limSwallows migrate to a warm climate.
limI like climbing mountains.
limThey climbed Mt. Fuji last week.
limA monkey is climbing up a tall tree.
limIf you climb up this mountain you'll reach the lab.
limIts limited capability has disenchanted me with computer.
limThe higher we climbed, the steeper became the mountain.
limShe glimpsed him running through the crowd.
limI've botched things up so bad I wish I could find a hole to climb into.
limLondon is different from Tokyo climatically.
limLimitless undying love which shines around me like a million suns, it calls me on and on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิลลิเมตร[N] millimeter, Syn. มม., Example: จังหวัดตราดมีฝนรวมทั้งปี เฉลี่ยประมาณ 4,450 มิลลิเมตร, Thai definition: ชื่อมาตราวัดตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 เมตร, Notes: (ฝรั่งเศส)
ล้มกระดาน[V] turn over a board, See also: destroy, eliminate, eradicate, Syn. คว่ำกระดาน, Example: กรณีที่ กสช. ล้มกระดานกระบวนการสรรหานั้นเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก, Thai definition: ทำลายหรือทำให้พังหมดสิ้นไป
ล้างบาง[V] eliminate, See also: wipe out, clean up, purge, Example: วันนี้ตำรวจตั้งใจล้างบางขบวนการค้ายาย่านท่าเรือ, Thai definition: ปราบปรามหรือกำจัดให้หมดสิ้นไป
ไคลแมกซ์[N] climax, Syn. จุดสำคัญ, จุดสุดยอด, จุดไคลแมกซ์, Example: ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ไคลแมกซ์ของเรื่อง ลองมาดูข้อมูลเบื้องต้นกันก่อน, Notes: (อังกฤษ)
เท่าไหร่เท่ากัน[ADV] limitless, See also: unlimitedly, Syn. สู้ไม่อั้น, Example: บริษัททุ่มเงินเท่าไหร่เท่ากันเพื่อโฆษณาสินค้าตัวใหม่, Thai definition: จะเสียไปเท่าไหร่ก็ยอม, Notes: (ปาก)
บขส.[N] The Transport Company Limited, Syn. บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัทจำกัด[N] company limited, See also: co., ltd.
หจก.[N] limited partnership, Syn. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
หักมุม[ADJ] building to a climax, See also: becoming a climax, Example: ไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหักมุม, Thai definition: เกี่ยวกับการผิดแผกจากสิ่งที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้น
เกินขอบเขต[ADV] over the limit, Syn. เลยขอบเขต, Ant. ในขอบเขต, Example: รถคันนั้นขับเร็วเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนด, Thai definition: ที่เลยจากขอบเขตที่กำหนดไว้
เกินขอบเขต[V] be over the limit, Syn. เลยขอบเขต, Ant. ในขอบเขต, Example: ท่านจงมีความหยิ่งในชาติกำเนิดของท่าน แต่อย่าหยิ่งจนเกินขอบเขต, Thai definition: เลยจากขอบเขตที่กำหนดไว้
ตัดออก[V] eliminate, Syn. เอาออก, Ant. เพิ่มเข้ามา, เพิ่มมา, เพิ่ม, เพิ่มเติม, Example: เนื้อที่งอกออกมานี้ คุณต้องตัดออกเพราะมันเป็นเนื้อร้าย, Thai definition: ทำให้น้อยลงหรือให้หมดไป
ค่าส่งเสีย[N] alimony, Syn. ค่าเลี้ยงดู, Example: พ่อปฏิเสธที่จะให้ค่าส่งเสียลูกๆ เพราะพ่อเองก็มีลูกใหม่, Thai definition: เงินที่ให้เพื่อใช้จ่ายในการเล่าเรียนเป็นต้น
โดยไม่จำกัด[ADV] unlimited, Syn. โดยไม่กำหนด, Example: ลูกค้าสามารถเพิ่มวงเงินการใช้งานได้โดยไม่จำกัดตลอดเวลา, Thai definition: อย่างไม่ได้กำหนดเอาไว้เฉพาะ
ภูมิอากาศ[N] weather, See also: climate, Syn. อากาศ
สูงส่ง[V] be lofty, See also: be elevated, be noble, be sublime, Syn. เด่น, สูงศักดิ์, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย
ขจัดปัญหา[V] eliminate (a problem), See also: get rid of (a problem), Syn. แก้ไขปัญหา, แก้ปัญหา, แก้ไข, Example: กฎหมายผังเมืองเกิดขึ้นเพื่อขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร, Thai definition: ทำให้ปัญหาที่มีอยู่หมดไป
ขยายวง[V] expand (boundaries), See also: expand (limits), Syn. ขยายขอบเขต, ขยายตัว, Ant. แคบลง, Example: กรณีปัญหาการปรับค่าทางด่วนขณะนี้ได้ขยายวงกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับบริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัดแล้ว, Thai definition: แผ่วงกว้างออกไป
โค่นล้ม[V] eliminate, See also: remove, oust, get rid of, Syn. โค่นอำนาจ, ล้มล้าง, ล้ม, ลบล้าง, Example: กองทหารของซีเรียจะไม่เข้าร่วมปฏิบัติการในดินแดนอิรัก หรือโค่นล้มรัฐบาลซัดดัมอย่างแน่นอน, Thai definition: ทำให้หมดสิ้นอำนาจลง
ไม่อั้น[ADV] freely, See also: without stint, without limits, Syn. ไม่ยั้ง, Example: พ่อแม่ให้เขาใช้เงินได้อย่างไม่อั้นในการซื้อความหรูหราฟุ่มเฟือย, Thai definition: เต็มที่, เต็มกำลังอย่างไม่มีข้อจำกัด
วงจำกัด[N] scope, See also: limit, Syn. ขอบเขต, Example: รัฐบาลสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขได้ในวงจำกัด , Thai definition: ขอบเขตที่กำหนดหรือขีดคั่นไว้
เถา[N] vine, See also: creeper, climber, Syn. เครือไม้, เถาไม้, Example: หวายลิงเป็นพืชที่เป็นเถาเหมือนหวายธรรมดา แต่ชอบขึ้นตามที่ลุ่มซึ่งมีน้ำขัง, Count unit: เถา, Thai definition: ลำต้นของไม้เลื้อย
อย่างจำกัด[ADV] limitedly, See also: restrictly, Syn. อย่างจำกัดจำเขี่ย, Example: ผู้ผลิตต้องนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปียก[ADJ] limp, See also: spiritless, Syn. อ่อนเปียก, อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก, Example: บุรุษพยาบาลช่วยกันหามร่างอันอ่อนเปียกของคนเจ็บขึ้นห้องผ่าตัดโดยด่วน, Thai definition: ที่อ่อนกำลังจนแทบไม่อาจจะทรงตัวได้ตามลำพัง
มัสมั่น[N] spicy Muslim curry, Syn. แกงมัสมั่น, Example: มัสมั่นเป็นอาหารที่ต้องใช้เวลาในการทำมาก, Thai definition: ชื่อแกงชนิดหนึ่ง เป็นแกงเผ็ดอย่างมุสลิม ปรุงด้วยเครื่องเทศ น้ำแกงข้น มีรสเค็ม หวาน และ ออกเปรี้ยวเล็กน้อย
ยกย่องชมเชย[V] praise, See also: admire, eulogize, extol, laud, commend, compliment, applaud, Syn. ชื่นชม, ยกย่องสรรเสริญ, Example: เด็กต้องการที่จะให้บิดามารดายกย่องชมเชยตนเวลาสอบได้คะแนนดี
ศาสนามุสลิม[N] Mohammedanism, See also: Muslimism, Islam, Islamism, Moslemism, Syn. ศาสนาอิสลาม, มุสลิม, อิสลาม, Example: ศาสนามุสลิมมีข้อห้ามไม่ให้ดื่มสุรา
ศาสนาอิสลาม[N] Mohammedanism, See also: Muslimism, Islam, Islamism, Moslemism, Syn. ศาสนามุสลิม, มุสลิม, อิสลาม, Example: ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาใหญ่อีกศาสนาหนึ่ง ที่มีผู้นิยมเลื่อมใสและนับถือมาก, Thai definition: ศาสนาที่สำคัญศาสนาหนึ่งของโลก มีศาสดาชื่อมุฮัมมัด นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือพระอัลเลาะห์ มีคัมภีร์อัลกุรอานเป็นหลัก ไม่มีนักบวช
สูงส่ง[V] be lofty, See also: be high, be sublime, be superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, Ant. ต่ำต้อย, Example: เสรีภาพที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์สามารถทำให้มนุษย์สูงส่งก็ได้ต่ำต้อยก็ได้
สูงส่ง[ADJ] lofty, See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย, Example: เธอมีชาติตระกูลสูงส่งเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคม
อวัยวะ[N] organ, See also: limb, Example: พิษตะกั่วมีฤทธิ์ทำลายอวัยวะต่างๆ หรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของอวัยวะบางส่วน, Count unit: ส่วน, ชิ้น, Thai definition: ส่วนของร่างกาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อายุขัย[N] average age, See also: life span, limit of life, Example: แต่ก่อนประชากรในประเทศที่พัฒนามีอายุขัยโดยเฉลี่ยไม่เกิน 45-50 ปี แต่ปัจจุบันอายุยืนยาวขึ้นมาก, Count unit: ปี, Thai definition: อัตรากำหนดอายุจนสิ้นอายุ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลมฟ้าอากาศ[N] weather, See also: climate, condition, Syn. ดินฟ้าอากาศ, อากาศ, Example: ลมฟ้าอากาศของประเทศร้อนย่อมมีอุณหภูมิและความชื้นของอากาศสูง
เลื้อย[V] climb, See also: creep, ramble, Example: ต้นไม้ใหญ่บางต้นมีต้นไม้เลื้อยพันแน่นหนาห้อยระย้าเหมือนม่าน, Thai definition: ทอดวกเวียนไป
วิสัย[N] limit of one's ability, See also: limit, Syn. ความสามารถ, Example: ปัญหาเม็ดเงินที่เข้ามาเหล่านี้อยู่นอกเหนือวิสัยที่ทางการจะควบคุม, Thai definition: การมีคุณสมบัติเหมาะแก่การจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
หมดทาง[V] have no way, See also: be driven to the limit, Syn. จน, จนมุม, จนตรอก, จนแต้ม, หมดหนทาง, หมดทางไป, Example: นักการเมืองไทยถ้าไม่หมดทางจริงๆ เขาไม่นิยมยุบสภากัน, Thai definition: ไม่มีทางสู้, ไม่มีทางสู้
หยุดปัญหา[V] end a problem, See also: eliminate a problem, Syn. ยุติปัญหา, กำจัดปัญหา, แก้ปัญหา, Example: ทุกฝ่ายต่างหันหน้าเข้าหากัน เพื่อหยุดปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai definition: ทำให้ปัญหาที่มีอยู่หมดไป และไม่เพิ่มขึ้น หรือมีขึ้นอีก
หลงลิ้น[V] be taken in by compliment, See also: be fooled by praise/compliment, Syn. หลงคารม, หลงลม, หลงลมปาก, Example: อย่าไปหลงลิ้นเขาเชียวนะ, Thai definition: หลงเชื่อคำยอ
เหลียวดู[V] glance, See also: look, glimpse, peek, peep, scan, Syn. เหลียวมอง, Example: เสียงปลาฮุบเหยื่อล่อความสนใจให้เขาเหลียวดู, Thai definition: หันกลับมามอง
เหลือบมอง[V] glance, See also: look, glimpse, peek, peep, scan, Syn. ชำเลือง, ชายตา, Example: เธอทำเสียงในคอจนเขาต้องเหลือบมอง
อากาศ[N] climate, See also: weather, Syn. ภูมิอากาศ, Example: กล้วยไม้พันธุ์นี้ชินกับอากาศของประเทศไทย, Thai definition: สภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วๆ ไป
มะตะบะ[N] Mataba, See also: kind of Muslim food, Example: พอผมไปถึงก็เห็นคุณพ่อนั่งรออยู่แล้ว พร้อมกับมะตะบะชิ้นใหญ่วางอยู่บนโต๊ะ 2 ชิ้น, Thai definition: ชื่ออาหารอย่างมุสลิมชนิดหนึ่ง คล้ายโรตี แต่มีไส้ทำด้วยเนื้อและหอมหัวใหญ่เป็นต้น
เปล่งรัศมี[V] glow, See also: shine, gleam, glimmer, brighten, Example: สร้อยทองเปล่งรัศมีเหลืองอร่ามอยู่ที่ลำคอของชายคนนั้น
แจ๋ว[ADJ] clear, See also: transparent, limpid, crystalline, lucid, translucent, Example: น้ำทะเลที่นี่ใสแจ๋วอย่างกับน้ำในสระว่ายน้ำ, Thai definition: ที่มีลักษณะใสมาก เช่น น้ำใสแจ๋ว
ฉบับร่าง[N] draft, See also: early version, preliminary outline, Example: หัวหน้าจัดการส่งฉบับร่างของแบบงานไปให้สถาปนิก พร้อมกับคำสั่งให้ดำเนินงานได้เลย, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ฉบับที่ทำเพียงเค้าโครงขึ้นมา เพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
จุดสุดยอด[N] climax, See also: orgasm, Example: เพศหญิงจะถึงจุดสุดยอดได้นานกว่าเพศชาย 4-5 วินาที, Count unit: จุด, Thai definition: ความรู้สึกเสียวกระสันสูงสุดของอารมณ์ทางเพศ
โคลนตม[N] mire, See also: mud, slime, muck, dirt, ooze, Syn. ตม, Example: ระวังอย่าขับรถไปใกล้ดินตรงที่เป็นโคลนตม เพราะเดี๋ยวล้อรถจะติด ออกไม่ได้, Thai definition: ดินเปียกเหลวที่เหนียวกว่าเลน
โขยกเขยก[ADV] hobble, See also: limp, stumble, stagger, Syn. กะโผลกกะเผลก, Example: หมาสีน้ำตาลขาพิการเดินโขยกเขยกไปมาหาอาหารอยู่ริมรั้ว
มะนาว[N] lemon, See also: lime, Citrus aurantifolia, Syn. ลูกมะนาว, ผลมะนาว, Example: เธอช่วยผ่ามะนาวให้ฉันอีกซีกหนึ่งด้วย, Count unit: ลูก, ผล, ใบ, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Citrus aurantifolia Swing. ในวงศ์ Rutaceae ผลเล็กๆ รสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหาร
ภูมิอากาศ[N] climate, See also: weather conditions, atmospheric conditions, Syn. สภาพอากาศ, ดินฟ้าอากาศ, ลมฟ้าอากาศ, Example: ปรากฏการณ์เอลนิโนทำให้ภูมิอากาศในภาคอีสานเลวร้ายหนักเข้าไปอีก, Thai definition: สภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วๆ ไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food   FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารกำหนด[v. exp.] (āhān kamnot) EN: diet   FR: régime (alimentaire) [m]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารมนุษย์[n. exp.] (āhān manut) FR: alimentation humaine [f]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate   FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather   FR: il fait froid ; temps froid [m] ; climat froid [m]
อากาศตามฤดูกาล[n. exp.] (akāt tām reudūkān) EN: climate   
อำนวยพร[v. exp.] (amnūay phøn) EN: bless ; compliment   
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อภินันทนาการ[n.] (aphinanthanākān) EN: compliments   FR: compliments [mpl][
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อวัยวะ[n.] (awaiyawa) EN: organ ; limb   FR: organe [m]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life   FR: espérance de vie [f]
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
ใบมะกรูด[n. exp.] (bai makrūt) EN: kaffir lime leaves   
บาง [adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight   FR: mince ; fin
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie   FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy   FR: fragile ; frêle
บริษัทเอกชนจำกัด[n. exp.] (børisat ēkkachon jamkat) EN: Private Corporation ; Company Limited   
บริษัทจำกัด[n. exp.] (børisat jamkat) EN: limited company ; company limited   FR: société à responsabilité limitée [f] ; SARL = S.A.R.L. [f] (sigle)
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mahāchon jamkat) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)   
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บวร[n.] (bøwøn = bøwøra) EN: superb ; sublime ; glorious ; noble ; excellent ; supreme   FR: suprême ; supérieur ; sublime ; glorieux
ฉบับร่าง[n. exp.] (chabap rāng) EN: draft ; early version ; preliminary outline   FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ฉะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; dainty ; delicate ; slim ; thin   
ชะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; lissome ; slim ; delicate   
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted   FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะที่[adj.] (chaphǿthī) EN: particular ; specific ; distinct ; limited   
ชิน[v. exp.] (chin) EN: be accustomed to ; be used to ; get used to ; be familiar with ; be acclimatized to ; accustom ; be conversant with   FR: être habitué à ; être accoutumé de
เฉอะแฉะ[adj.] (choechae) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy   FR: détrempé ; boueux
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment   FR: admirer ; louer ; louanger ; complimenter ; s'extasier
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud   FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
ด้านอาหาร[adj.] (dān āhān) EN: food   FR: alimentaire
เดดไลน์[n.] (dētlai) EN: deadline   FR: date limite [f]
ดีเลิศ[adj.] (dīloēt) EN: excellent ; fine ; fantastic   FR: excellent ; fantastique ; sublime
ดินฟ้าอากาศ[n.] (dinfā-akāt) EN: climate ; weather ; elements   FR: temps [m] ; climat [m] ; éléments (climatiques) [mpl]
เดินเขยก[v. exp.] (doēn khayēk) EN: walk with a limp   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เดินโขยก[v. exp.] (doēn khayōk) EN: walk with a limp   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
โดยไม่จำกัด[adv.] (dōi mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted   FR: sans limite
โดยไม่กำหนด[adv.] (dōi mai kamnot) EN: unlimited   FR: sans limite
ดองดึง [n. exp.] (døngdeung) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily   
ดงดิบ[n. exp.] (dongdip) EN: virgin forest ; primary forest ; climax forest   FR: forêt vierge [f]
ให้อาหาร[v. exp.] (hai āhān) EN: feed   FR: nourrir ; donner à manger ; alimenter

CMU English Pronouncing Dictionary
LIM    L IH1 M
SLIM    S L IH1 M
CLIM    K L IH1 M
KLIM    K L IH1 M
LIMA    L IY1 M AH0
LIME    L AY1 M
LIMA    L AY1 M AH0
LIMO    L IH1 M OW0
FLIM    F L IH1 M
LIMB    L IH1 M
LIMP    L IH1 M P
SLIMP    S L IH1 M P
LIMPS    L IH1 M P S
LIMAS    L AY1 M AH0 Z
SALIM    S AA0 L IY0 M
LIMBS    L IH1 M Z
SLIMY    S L AY1 M IY0
CLIMB    K L AY1 M
SALIM    S AE1 L IH2 M
LIMIT    L IH1 M AH0 T
SLIMS    S L IH1 M Z
ULIMA    UW0 L IY1 M AH0
LIMAN    L AY1 M AH0 N
ALIMA    AA0 L IY1 M AH0
BLIMP    B L IH1 M P
SLIME    S L AY1 M
LIMAS    L IY1 M AH0 Z
LIMOS    L IY1 M OW0 Z
LIMBO    L IH1 M B OW0
LIMES    L AY1 M Z
KLIMA    K L AY1 M AH0
LIMOS    L IH1 M OW0 Z
LIMON    L IH1 M AH0 N
KLIMEK    K L IH1 M IH0 K
DAELIM    D EY2 L IY1 M
CLIMAX    K L AY1 M AE2 K S
MUSLIM    M AH1 Z L AH0 M
HALIMA    HH AH0 L IY1 M AH0
LIMING    L AY1 M IH0 NG
LIMMER    L IH1 M ER0
FLIMSY    F L IH1 M Z IY0
LIMBED    L IH1 M D
PRELIM    P R AH0 L IH1 M
PRELIM    P R IY0 L IH1 M
BLIMPS    B L IH1 M P S
LIMITS    L IH1 M AH0 T S
ANGLIM    AE1 NG G L IH2 M
LIMBER    L IH1 M B ER0
LIMPED    L IH1 M P T
DELIMA    D EH0 L IY1 M AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limo    (n) (l i1 m ou)
Lima    (n) (l ii1 m @)
limb    (n) (l i1 m)
lime    (v) (l ai1 m)
limn    (v) (l i1 m)
limp    (v) (l i1 m p)
slim    (v) (s l i1 m)
blimp    (n) (b l i1 m p)
climb    (v) (k l ai1 m)
clime    (n) (k l ai1 m)
limbo    (n) (l i1 m b ou)
limbs    (n) (l i1 m z)
limed    (v) (l ai1 m d)
limes    (v) (l ai1 m z)
limey    (n) (l ai1 m ii)
limit    (v) (l i1 m i t)
limns    (v) (l i1 m z)
limps    (v) (l i1 m p s)
slime    (n) (s l ai1 m)
slims    (v) (s l i1 m z)
slimy    (j) (s l ai1 m ii)
Muslim    (n) (m u1 z l i m)
blimey    (uh) (b l ai1 m ii)
blimps    (n) (b l i1 m p s)
climax    (v) (k l ai1 m a k s)
climbs    (v) (k l ai1 m z)
climes    (n) (k l ai1 m z)
flimsy    (n) (f l i1 m z ii)
limbed    (j) (l i1 m d)
limber    (v) (l i1 m b @ r)
limbos    (n) (l i1 m b ou z)
limeys    (n) (l ai1 m i z)
liming    (v) (l ai1 m i ng)
limits    (v) (l i1 m i t s)
limned    (v) (l i1 m d)
limped    (v) (l i1 m p t)
limpet    (n) (l i1 m p i t)
limpid    (j) (l i1 m p i d)
limply    (a) (l i1 m p l ii)
prelim    (n) (p r i1 l i1 m)
slimly    (a) (s l i1 m l ii)
Limoges    (n) (l i1 m ou1 zh)
Muslims    (n) (m u1 z l i m z)
alimony    (n) (a1 l i m @ n ii)
climate    (n) (k l ai1 m @ t)
climbed    (v) (k l ai1 m d)
climber    (n) (k l ai1 m @ r)
delimit    (v) (d ii1 l i1 m i t)
glimmer    (v) (g l i1 m @ r)
glimpse    (v) (g l i1 m p s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
省く[はぶく, habuku] Thai: กำจัด English: to eliminate
限る[かぎる, kagiru] Thai: จำกัด English: to limit
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ข้าม English: to climb over

German-Thai: Longdo Dictionary
Klimaanlage(n) |die, pl. Klimaanlagen| เครื่องปรับอากาศ , See also: die Heizung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgrenzer {m}; Begrenzer {m}delimiter [Add to Longdo]
Abgrenzung {f} | Abgrenzungen {pl} | Abgrenzung {f} der Gebietedelimitation | delimitations | delimitation of areas [Add to Longdo]
Ablauf {m} (einer Frist)expiry (of a time limit) [Add to Longdo]
Ätzkalk {m}; ungelöschter Kalkquicklime [Add to Longdo]
Aggravation {f}; Verschlimmerung {f}aggravation [Add to Longdo]
Akklimatisierung {f}acclimatization; acclimation [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f} (AG) [econ.]public limited company (PLC) [Br.] [Add to Longdo]
Alimente {f}; Unterhaltszahlung {f} | Alimente {pl}alimony | alimonies [Add to Longdo]
Allmacht {f}all-pervading power; unlimited might [Add to Longdo]
Altersgrenze {f}age-limit [Add to Longdo]
Amplitudenbegrenzerschaltung {f} [electr.]amplitude limiter circuit [Add to Longdo]
Angebot {n} | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal [Add to Longdo]
Ast {m}; Arm {m}limb [Add to Longdo]
Auflage {f}; Ausgabe {f} (eines Buches) | Auflagen {pl}; Ausgaben {pl} | aktualisierte Ausgabe {f} | überarbeitete Auflage | beschränkte Auflage {f} | broschierte Ausgabe eines Buches | mehrsprachige Ausgabe {f}edition | editions | updated edition | revised edition | limited edition | paper edition of a book | polyglot edition [Add to Longdo]
(sozialer) Aufsteiger {m}social climber [Add to Longdo]
Aufstieg {m}way up; climb up [Add to Longdo]
Auge {n} [anat.] | Augen {pl} | ein Auge zudrücken | mit aufgerissenen Augen | mit bloßem Auge | unter vier Augen | unter vier Augen | jdn. aus dem Auge verlieren [übtr.] | mit einem blauen Auge davonkommen [übtr.]; glimpflich davonkommen | Augen mit schweren Liderneye | eyes | to turn a blind eye | saucer eyed | with the naked eye | between you and me and the gatepost | in private | to lose sight of sb. | to get off cheaply; to get off lightly | hooded eyes [Add to Longdo]
Ausscheiden {n}elimination; withdrawal [Add to Longdo]
Ausübungslimit {n}exercise limit [Add to Longdo]
Baukalk {m}building lime [Add to Longdo]
Bauklimatik {f}building climate control [Add to Longdo]
Baulinie {f}fixing building limiting line; building line [Add to Longdo]
Begehbarkeit {f} | bedingte Begehbarkeit | Begehbarkeit der Deckeaccessibility | limited accessibility | ceiling accessibility [Add to Longdo]
Begrenzer {m}delimiter [Add to Longdo]
Begrenzer {m}limiter [Add to Longdo]
Begrenzung {f}; Einschränkung {f} | Begrenzungen {pl}limitation | limitations [Add to Longdo]
Begrenzung {f}limiting [Add to Longdo]
Begrenzung {f} des Temperaturschwankungsbereichsvariation limits of temperature [Add to Longdo]
Begrenzungsschalter {m}limit switch [Add to Longdo]
Belastungsgrenze {f}limit of what someone can take [Add to Longdo]
Bergschuh {m}climbing boot; mountaineering boot [Add to Longdo]
Bergsteiger {m}; Bergsteigerin {f}mountaineer; climber [Add to Longdo]
Beschleunigungsbegrenzer {m} [techn.]acceleration limiter [Add to Longdo]
Beschränktheiten {pl}limitations [Add to Longdo]
Beschränkung {f} (auf)limitation; restriction (to) [Add to Longdo]
Beschwerdefrist {f}time limit for appeal [Add to Longdo]
Beseitigung {f}elimination [Add to Longdo]
Betriebsendschalter {m}operational limit switch [Add to Longdo]
Betriebsklima {n}; Arbeitsklima {n}; Arbeitsatmosphäre {f}work climate; working atmosphere [Add to Longdo]
Biegsamkeit {f}limberness [Add to Longdo]
Dauerfestigkeit {f}fatigue limit [Add to Longdo]
Drehmomentbegrenzer {m}torque limiter [Add to Longdo]
Druckbegrenzung {f}pressure limits [Add to Longdo]
Durchschlupfgrenze {f}average outgoing quality limit (AOQL) [Add to Longdo]
jdm. die Ehre erweisen (zu)to do someone the compliment (of) [Add to Longdo]
Ehrenbezeigung {f}; Lob {n}compliment [Add to Longdo]
Einleitung {f}; Vorbereitung {f}preliminary [Add to Longdo]
Einschränkung {f}limitation [Add to Longdo]
Elastizitätsgrenze {f}elastic limit [Add to Longdo]
Elimination {f}; Ausscheidung {f}elimination [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
alimentation(n) |f| การโภชนาการ
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค

Japanese-English: EDICT Dictionary
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お世辞(P);御世辞[おせじ, oseji] (n) (See 世辞) flattery; compliment; (P) [Add to Longdo]
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point [Add to Longdo]
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
ぐにゃぐにゃ[, gunyagunya] (adj-na,adj-no,adv,n,vs) (on-mim) flabby; limp; soft; flexible [Add to Longdo]
ぐにゃっと[, gunyatto] (vs) to become limp [Add to Longdo]
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
ぐんにゃり[, gunnyari] (adv) limp; enervated [Add to Longdo]
こぶみかんの葉[こぶみかんのは, kobumikannoha] (n) (See バイマックルー) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
すだれコリメーター[, sudare korime-ta-] (n) modulation collimator (astronomy) [Add to Longdo]
すらっと[, suratto] (adv,vs) (on-mim) (See すらり) slender; slim [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
せせこましい[, sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy [Add to Longdo]
ちらっと見る[ちらっとみる, chirattomiru] (exp,v1) (See ちらっと) to glance at; to glimpse [Add to Longdo]
ちらり[, chirari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ちらっと) fleeting (glimpse, glance, etc.); (P) [Add to Longdo]
ちらりズム[, chirari zumu] (n) the art of giving a brief glimpse of something (e.g. one's underwear) [Add to Longdo]
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
にちゃにちゃ[, nichanicha] (adv,n,vs) slimy [Add to Longdo]
に限らず[にかぎらず, nikagirazu] (conj) not limited to; not just ... [Add to Longdo]
ぬらぬら[, nuranura] (adv,n,vs) (on-mim) slimy; slippery [Add to Longdo]
ぬるぬる[, nurunuru] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) slimy; slippery; (P) [Add to Longdo]
びっこを引く;跛を引く[びっこをひく, bikkowohiku] (exp,v5k) to limp [Add to Longdo]
ふにゃふにゃ[, funyafunya] (n,vs) (1) limpness; (adj-na,adj-no) (2) soft; limp; flabby; (3) (sometimes instead of むにゃむにゃ) mumbling; talking with food in one's mouth [Add to Longdo]
ふるい落とす;篩い落とす;ふるい落す;篩い落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to sift out; to screen or eliminate (candidates) [Add to Longdo]
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront [Add to Longdo]
ぶらっと[, buratto] (adv) (1) (See ぶらぶら・1) limply; (2) idly; (3) aimlessly [Add to Longdo]
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]
ほっそり[, hossori] (n,vs,adv,adv-to) (on-mim) being slim; slender [Add to Longdo]
[, mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) [Add to Longdo]
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up [Add to Longdo]
アイスクライミング[, aisukuraimingu] (n) ice climbing [Add to Longdo]
アイゼン[, aizen] (n) metal pins of climbing shoes (ger [Add to Longdo]
アゾレスクロミス[, azoresukuromisu] (n) Azores chromis (Chromis limbata) [Add to Longdo]
アノードスライム[, ano-dosuraimu] (n) anode slime [Add to Longdo]
アブラボテ[, aburabote] (n) oily bitterling (Tanakia limbata) [Add to Longdo]
アンチクライマックス[, anchikuraimakkusu] (n) anticlimax [Add to Longdo]
イード[, i-do] (n) Eid (Muslim festival) (ara [Add to Longdo]
イスラム教徒[イスラムきょうと, isuramu kyouto] (n) Muslim [Add to Longdo]
ウラマー[, urama-] (n) ulama (body of authoritative Muslim scholars) (ara [Add to Longdo]
エリミネーター[, erimine-ta-] (n) eliminator [Add to Longdo]
オフリミット[, ofurimitto] (n) off-limits [Add to Longdo]
オンリミット[, onrimitto] (n) on-limits [Add to Longdo]
カマストガリザメ[, kamasutogarizame] (n) blacktip shark (Carcharhinus limbatus, species of reef-associated requiem shark) [Add to Longdo]
カミン[, kamin] (n) (See チムニー) chimney (narrow cleft used to climb a rock face) (ger [Add to Longdo]
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924) [Add to Longdo]
カリンバ[, karinba] (n) kalimba (bnt [Add to Longdo]
カルスト[, karusuto] (n,adj-no) karst (geologic formation of irregular limestone deposits) (ger [Add to Longdo]
ガウス消去[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] (n) {comp} Gaussian elimination [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一瞥[yī piē, ㄧ ㄆㄧㄝ, ] glance; glimpse [Add to Longdo]
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [Add to Longdo]
上坡[shàng pō, ㄕㄤˋ ㄆㄛ, ] uphill; upslope; to move upwards; to climb a slope [Add to Longdo]
上肢[shàng zhī, ㄕㄤˋ ㄓ, ] upper limb [Add to Longdo]
不敢越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ, ] dare not go one step beyond the prescribed limit [Add to Longdo]
不服水土[bù fú shuǐ tǔ, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ, ] (of a stranger) not accustomed to the climate of a new place; not acclimatized [Add to Longdo]
不止[bù zhǐ, ㄅㄨˋ ㄓˇ, ] incessantly; without end; more than; not limited to [Add to Longdo]
不越雷池[bù yuè léi chí, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ, ] not overstepping the prescribed limits; to remain within bounds [Add to Longdo]
乞力马扎罗山[Qǐ lì mǎ zhā luó shān, ㄑㄧˇ ㄌㄧˋ ㄇㄚˇ ㄓㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄢ, / ] Mt Kilimanjaro in Tanzania [Add to Longdo]
事先通知[shì xiān tōng zhī, ㄕˋ ㄒㄧㄢ ㄊㄨㄥ ㄓ, ] preliminary notification; to announce in advance [Add to Longdo]
亚热带[yà rè dài, ㄧㄚˋ ㄖㄜˋ ㄉㄞˋ, / ] subtropical (zone or climate) [Add to Longdo]
人生短暂,学术无涯[rén shēng duǎn zàn, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, xue2 shu4 wu2 ya2, / ] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis [Add to Longdo]
伊曼[yī màn, ㄧ ㄇㄢˋ, ] imam (one who leads prayer in a Muslim mosque) [Add to Longdo]
伊马姆[yī mǎ mǔ, ㄧ ㄇㄚˇ ㄇㄨˇ, / ] imam (one who leads the prayers in a Muslim mosque) [Add to Longdo]
伏罗希洛夫[Fú luó xī luò fū, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄒㄧ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄨ, / ] Kliment Voroshilov (1881-1969), Soviet politician and military commander [Add to Longdo]
局限[jú xiàn, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] limit [Add to Longdo]
信用额[xìn yòng é, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄜˊ, / ] credit limit [Add to Longdo]
假肢[jiǎ zhī, ㄐㄧㄚˇ ㄓ, ] artificial limb; prosthetic [Add to Longdo]
免掉[miǎn diào, ㄇㄧㄢˇ ㄉㄧㄠˋ, ] to eliminate; to scrap [Add to Longdo]
免责声明[miǎn zé shēng míng, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] disclaimer; statement denying or limiting responsibility [Add to Longdo]
全球气候[quán qiú qì hòu, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] global climate [Add to Longdo]
公厘[gōng lí, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˊ, / ] decigram; millimeter [Add to Longdo]
出局[chū jú, ㄔㄨ ㄐㄩˊ, ] to send off (player for a foul); to knock out (i.e. to beat in a knock-out tournament); to eliminate; to call out; to kill off; to pull out of (a competition); to retire (a runner in baseball); out (i.e. man out in baseball) [Add to Longdo]
出生入死[chū shēng rù sǐ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖㄨˋ ㄙˇ, ] from the cradle to the grave (成语 saw); to go through fire and water; brave; willing to risk life and limb [Add to Longdo]
出风头[chū fēng tou, ㄔㄨ ㄈㄥ ㄊㄡ˙, / ] to create a stir; to enjoy the limelight [Add to Longdo]
初步[chū bù, ㄔㄨ ㄅㄨˋ, ] initial; preliminary; tentative [Add to Longdo]
[páo, ㄆㄠˊ, ] eliminate; to dig; to question [Add to Longdo]
利马[Lì mǎ, ㄌㄧˋ ㄇㄚˇ, / ] Lima (capital of Peru) [Add to Longdo]
制止[zhì zhǐ, ㄓˋ ㄓˇ, ] to curb; to put a stop to; to stop; to check; to limit [Add to Longdo]
前肢[qián zhī, ㄑㄧㄢˊ ㄓ, ] forelimb; foreleg [Add to Longdo]
剿灭[jiǎo miè, ㄐㄧㄠˇ ㄇㄧㄝˋ, / ] to eliminate (by armed force) [Add to Longdo]
[huà, ㄏㄨㄚˋ, / ] to delimit; to transfer; to assign; to differentiate; to mark off; to draw (a line); to delete; stroke of a Chinese character [Add to Longdo]
划定[huà dìng, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] to demarcate; to delimit; to allocate [Add to Longdo]
加里曼丹[Jiā lǐ màn dān, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄇㄢˋ ㄉㄢ, / ] Kalimantan (Indonesian part of the island of Borneo) [Add to Longdo]
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, ] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor [Add to Longdo]
升华[shēng huá, ㄕㄥ ㄏㄨㄚˊ, / ] to sublimate (phys.); sublimation; fig. to raise to a higher level; to refine; promotion [Add to Longdo]
厄尔尼诺[È ěr Ní nuò, ㄜˋ ㄦˇ ㄋㄧˊ ㄋㄨㄛˋ, / ] El Niño, equatorial climate variation in the Pacific [Add to Longdo]
厄尔尼诺現象[è ěr ní nuò xiàn xiàng, ㄜˋ ㄦˇ ㄋㄧˊ ㄋㄨㄛˋ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] El Niño effect, equatorial climatic variation over the Pacific Ocean [Add to Longdo]
参考消息[Cān kǎo Xiāo xī, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧㄠ ㄒㄧ, / ] Reference News (PRC limited-distribution daily newspaper) [Add to Longdo]
古尔邦节[gǔ ěr bāng jié, ㄍㄨˇ ㄦˇ ㄅㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] Eid al-Azha festival of sacrifice on tenth of twelfth month of Muslim lunar calendar [Add to Longdo]
只限于[zhǐ xiàn yú, ㄓˇ ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ, / ] to be limited to [Add to Longdo]
同喜[tóng xǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧˇ, ] Thank you for your congratulations!; The same to you! (returning a compliment) [Add to Longdo]
吾生也有涯,而知也无涯[wú shēng yě yǒu yá, ˊ ㄕㄥ ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ ㄧㄚˊ, er2 zhi1 ye3 wu2 ya2, / ] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里 [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment [Add to Longdo]
喀斯特[kā sī tè, ㄎㄚ ㄙ ㄊㄜˋ, ] karst (loan), weathered limestone, often forming caves [Add to Longdo]
喀斯特地貌[kā sī tè dì mào, ㄎㄚ ㄙ ㄊㄜˋ ㄉㄧˋ ㄇㄠˋ, ] karst landform (weathered limestone, often forming caves) [Add to Longdo]
四肢[sì zhī, ㄙˋ ㄓ, ] the four limbs of the body [Add to Longdo]
四谛[sì dì, ㄙˋ ㄉㄧˋ, / ] the Four Noble Truths (Budd.), covered by the acronym 苦集滅道: all life is suffering 苦, the cause of suffering is desire 集, emancipation comes only by eliminating passions 滅|灭, the way 道 to emancipation is the Eight-fold Noble Way 八正道 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガウス消去[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] Gaussian elimination [Add to Longdo]
タイムリミット[たいむりみっと, taimurimitto] time limit [Add to Longdo]
パラメタ限界値[パラメタげんかいち, parameta genkaichi] parameter range limits [Add to Longdo]
リミタ[りみた, rimita] limiter (e.g. in analog computing) [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.) [Add to Longdo]
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] reference delimiter set [Add to Longdo]
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] technical limitations, limits of technology [Add to Longdo]
区きり子[くきりし, kukirishi] delimiter [Add to Longdo]
区切り記号[くぎりきごう, kugirikigou] delimiter, separator [Add to Longdo]
区切り子機能[くぎりしきのう, kugirishikinou] delimiter role [Add to Longdo]
区切り子集合[くぎりししゅうごう, kugirishishuugou] delimiter set [Add to Longdo]
区切り子集合引数[くぎりししゅうごうひきすう, kugirishishuugouhikisuu] delimiter set parameter [Add to Longdo]
区切り子文字[くぎりしもじ, kugirishimoji] delimiter characters [Add to Longdo]
区切り子文字列[くぎりしもじれつ, kugirishimojiretsu] delimiter string [Add to Longdo]
区切り文字[くぎりもじ, kugirimoji] delimiter [Add to Longdo]
区切る[くぎる, kugiru] to delimit [Add to Longdo]
空白デリミター[くウハくデリミター, ku uha ku derimita-] white space delimiter [Add to Longdo]
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] limited warranties [Add to Longdo]
限度検査[げんどけんさ, gendokensa] limit check [Add to Longdo]
最大数[さいだいすう, saidaisuu] limit [Add to Longdo]
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
自己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] self-delimiting [Add to Longdo]
処理系限界[しょりけいげんかい, shorikeigenkai] implementation limit [Add to Longdo]
昇華型プリンタ[しょうかがたプリンタ, shoukagata purinta] dye sublimation printer [Add to Longdo]
上限実行優先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] limit dispatching priority [Add to Longdo]
信頼限界[しんらいげんかい, shinraigenkai] confidence limit [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]
制限指定表[せいげんしていひょう, seigenshiteihyou] limited entry table [Add to Longdo]
短縮参照区切り子機能[たんしゅくさんしょうくぎりしきのう, tanshukusanshoukugirishikinou] short reference delimiter role [Add to Longdo]
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction [Add to Longdo]
範囲明示文[はんいめいじぶん, han'imeijibun] delimited scope statement [Add to Longdo]
文脈上の区切り子[ぶんみゃくじょうのくぎりし, bunmyakujounokugirishi] delimiter-in-context [Add to Longdo]
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] limited warranties [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]
帯域制限[たいいきせいげん, taiikiseigen] bandlimited [Add to Longdo]
帯域制限信号[たいいきせいげんしんごう, taiikiseigenshingou] bandlimited signal [Add to Longdo]
中心極限定理[ちゅうしんきょくげんていり, chuushinkyokugenteiri] central limit theorem [Add to Longdo]
制限[せいげん, seigen] limit [Add to Longdo]
極限[きょくげん, kyokugen] limit [Add to Longdo]
極限をとる[きょくげんをとる, kyokugenwotoru] take the limit of [Add to Longdo]
デリミタ[でりみた, derimita] delimiter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世辞[せじ, seji] Kompliment, Schmeichelei [Add to Longdo]
悪い[わるい, warui] schlecht, schlimm, boese [Add to Longdo]
懸垂[けんすい, kensui] das_Haengen, das_Hangeln, Klimmzug [Add to Longdo]
扶養料[ふようりょう, fuyouryou] Alimente [Add to Longdo]
最悪[さいあく, saiaku] am_schlimmsten, am_schlechtesten [Add to Longdo]
気候[きこう, kikou] Klima [Add to Longdo]
絶頂[ぜっちょう, zecchou] Gipfel, Hoehepunkt, Klimax [Add to Longdo]
風土[ふうど, fuudo] geographische Eigenart, Klima [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lime \Lime\, v. t. [imp. & p. p. {Limed} (l[imac]md); p. pr. &
   vb. n. {Liming}.] [Cf. AS. gel[imac]man to glue or join
   together. See {Lime} a viscous substance.]
   1. To smear with a viscous substance, as birdlime.
    [1913 Webster]
 
       These twigs, in time, will come to be limed.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To entangle; to insnare.
    [1913 Webster]
 
       We had limed ourselves
       With open eyes, and we must take the chance.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To treat with lime, or oxide or hydrate of calcium; to
    manure with lime; as, to lime hides for removing the hair;
    to lime sails in order to whiten them; to lime the lawn to
    decrease acidity of the soil.
    [1913 Webster]
 
       Land may be improved by draining, marling, and
       liming.                --Sir J.
                          Child.
    [1913 Webster]
 
   4. To cement. "Who gave his blood to lime the stones
    together." --Shak.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top