ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liberal arts

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liberal arts-, *liberal arts*, liberal art
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liberal arts(n) ศิลปศาสตร์, See also: การศึกษาที่เน้นทางพื้นฐานทางวัฒนธรรม เช่น สาขาวิชาวรรณคดี ปรัชญา ภาษา ประวัติศาสตร์ เป็

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liberal artsศิลปศาสตร์ (ประกอบด้วยวิชาsocial sciences, natural sciences, humanitiesและarts) , 7 อย่างที่เกี่ยวกับศิลปะสมัยก่อนคือดาราศาสตร์, ตรรกวิทยา, ไวยากรณ์, การพูด, เลขคณิต, เรขาคณิต, ดนตรี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought you said you weren't interested in liberal arts colleges.ไหนลูกบอกเเม่ว่าไม่สนใจ พวกมหาลัยศิลปะเเบบเสรีนิยมไง Gamma Zeta Die! (2013)
This is the holy land of education, where intelligence and liberal arts breathe.โรงเรียนน่ะเป็นสถานที่สำหรับ ความเรียบร้อยและเพื่อเรียนรู้ Episode #1.13 (2013)
So if you don't know each other, then how did you all just happen to end up at the same tiny liberal arts school?ถ้าพวกคุณไม่รู้จักกัน แล้วทำไมถึงได้ มาอยู่โรงเรียนศิลปะเดียวกัน Fade Into You (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปศาสตร์(n) liberal arts
ศิลปศาสตร์(n) liberal arts, Example: สถาบันราชภัฏนั้นนอกจากจะมีการสอนสาขาวิชาชีพครูแล้ว ยังมีสาขาวิชาการอื่นๆ ทั้งสายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, Thai Definition: วิชาต่างๆ ซึ่งไม่ใช่วิชาทางเทคนิค หรือทางอาชีพ
อักษรศาสตร์(n) arts, See also: liberal arts, literature, Example: แม้ว่าเธอจะเรียนอักษรศาสตร์มาก็ตาม แต่เธอก็มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มากพอๆ กัน, Thai Definition: วิชาการหนังสือ เน้นในด้านภาษาและวรรณคดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรศาสตร์[aksønsāt] (n) EN: arts ; liberal arts ; literature
อักษรศาสตร์[aksørasāt = aksønsāt] (n) EN: arts ; liberal arts ; literature  FR: littérature [ f ]
ศิลปศาสตร์[sinlapasāt] (n) EN: liberal arts

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文科[wén kē, ㄨㄣˊ ㄎㄜ, ] liberal arts; humanities, #12,749 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リベラルアーツ[riberarua-tsu] (n) liberal arts [Add to Longdo]
学芸[がくげい, gakugei] (n) arts and sciences; liberal arts; (P) [Add to Longdo]
学芸大学[がくげいだいがく, gakugeidaigaku] (n) liberal arts college; teachers' college [Add to Longdo]
教養部[きょうようぶ, kyouyoubu] (n) college of liberal arts (general education); liberal arts school [Add to Longdo]
文科系[ぶんかけい, bunkakei] (n, adj-no) liberal arts; humanities [Add to Longdo]
文科大学[ぶんかだいがく, bunkadaigaku] (n) liberal arts college [Add to Longdo]
文系[ぶんけい, bunkei] (n, adj-no) humanities, social sciences, and fine arts; liberal arts; (P) [Add to Longdo]
文芸学[ぶんげいがく, bungeigaku] (n) study or science of literature; a liberal arts department [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liberal arts
   n 1: studies intended to provide general knowledge and
      intellectual skills (rather than occupational or
      professional skills); "the college of arts and sciences"
      [syn: {humanistic discipline}, {humanities}, {liberal
      arts}, {arts}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top