ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juror

JH UH1 R ER0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juror-, *juror*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juror[N] ลูกขุน, Syn. juryman, jurywoman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juror(จัว'เรอะ) n. ลูกขุน,ตุลาการ,กรรมการตัดสิน,ผู้ให้คำปฏิญาณ
conjuror(คอน'เจอเรอะ) n. หมอผี,นักเล่นกล,ผู้วิงวอน, Syn. magician

English-Thai: Nontri Dictionary
conjuror(n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jurorลูกขุน (ผู้ชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jurorsลูกขุน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The alternate jurors are excused.คณะลูกขุนสำรองจะขอ 12 Angry Men (1957)
If one juror had decided it was Stark, the whole case would've been tossed.ถ้าลูกขุนคนหนึ่งตัดสินว่านั่นคือสตาร์ค ทั้งคดีคงจะพังหมด Game Ogre (2012)
That was so sad, about Juror Number Seven's daughter... what was his name?ช่างน่าเศร้า เรื่องของลูกสาวลูกขุนหมายเลข 7 เขาชื่ออะไรนะคะ Ka Ho' Oponopono (2012)
No, we just seated an alternate juror in his place.ไม่ค่ะ ก็แค่ให้ลูกขุนคนอื่นมาแทนที่เขา Ka Ho' Oponopono (2012)
Okay. Do you have new Juror Number Seven's name?คุณรู้ชื่อลูกขุนหมายเลข 7 ไหมครับ Ka Ho' Oponopono (2012)
We prove it with Juror Number Seven, the one that filled in for Emily's father.พวกเราจะพิสูจน์ด้วยลูกขุนหมายเลข 7 คนที่มาแทนพ่อของเอมิลี่ Ka Ho' Oponopono (2012)
Juror number three, Ann Woodbury, for instance.ยกตัวอย่าง ลูกขุนหมายเลข 3 แอน วู้ดบิวรี่ Justice (2012)
The wife of juror number seven was the victim of a deadly carjacking in Queens last night.ภรรยาของลูกขุนหมายเลข 7 ตกเป็นเหยื่อ ของการจี้รถจนถึงเสียชีวิต ที่ควีนส์เมื่อคืนนี้ Justice (2012)
The one you want is juror number three,คนที่นายต้องการคือ ลูกขุนหมายเลข 3 Justice (2012)
Yeah, he also set up Daniel's beating at Rikers, and whatever Victoria has planned for juror number three.ใช่ เขายังจัดฉากการทำร้าย แดเนียลที่ริคเกอส์ด้วย และไม่ว่าวิคตอเรียจะวางแผนอะไร ไว้สำหรับลูกขุนหมายเลข 3 Justice (2012)
Of course, she'll talk about what a monster her stepfather was, and as I recall, most of our jurors are parents.แน่นอนว่า เธอต้องเล่าให้ฟังว่า พ่อเลี้ยงของเธอมันชั่วช้าแค่ไหน และเท่าที่ผมจำได้ คณะลูกขุนเราส่วนมากเป็นพ่อ-แม่ ทั้งนั้น Give Me the Blame (2012)
I've expressed the court's heartfelt condolences to juror number seven and his family, and have recused him from service.ผมและทางศาลขอแสดงความเสียใจ แก่ลูกขุนคนที่ 7 และครอบครัวของเขา ขอตัดเขาออกจากคณะลูกขุน Power (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกขุน[n.] (lūkkhun) EN: jury ; juror   FR: juré [m] ; membre d'un jury [m]
ผู้วิเศษ[n.] (phūwisēt) EN: magician ; conjuror ; sorcerer ; wizard ; wonder-worker   FR: magicien [m] ; sorcier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUROR JH UH1 R ER0
JURORS JH UH1 R ER0 Z
JUROR'S JH UH1 R ER0 Z
JURORS' JH UH1 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juror (n) ʤˈuəʳrər (jh u@1 r @ r)
jurors (n) ʤˈuəʳrəz (jh u@1 r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschworene {m,f}; Geschworener; Vereidigte {m,f}; Vereidigter | Geschworenen {pl} | die Geschworenenjuror | jurors | the jury [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
裁判員[さいばんいん, saiban'in] (n) lay judge (2005 reforms); citizen judge; juror [Add to Longdo]
陪審[ばいしん, baishin] (n) jury; juryman; juror; (P) [Add to Longdo]
陪審員[ばいしんいん, baishin'in] (n) juror; juryman [Add to Longdo]
予備尋問[よびじんもん, yobijinmon] (n) voir dire (hearing to determine the admissibility of evidence, or the competency of a witness or juror) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Juror \Ju"ror\, n. [F. jureur one who takes oath, L. jurator a
   swearer, fr. jurare, jurari, to swear. See {Jury}, n.]
   [1913 Webster]
   1. (Law) A member of a jury; a juryman.
    [1913 Webster]
 
       I shall both find your lordship judge and juror.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A member of any jury for awarding prizes, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juror
   n 1: someone who serves (or waits to be called to serve) on a
      jury [syn: {juror}, {juryman}, {jurywoman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top