ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juryman

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juryman-, *juryman*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juryman(n) คณะลูกขุนที่เป็นผู้ชาย, Syn. juror

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juryman(จัวร์'เมิน) n. =juror (ดู) pl. jurymen

English-Thai: Nontri Dictionary
juryman(n) ตุลาการ, ลูกขุน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juryman (n) ʤˈuəʳrɪmən (jh u@1 r i m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschworene { m } | Geschworenen { pl }juryman | jurymen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陪審[ばいしん, baishin] (n) jury; juryman; juror; (P) [Add to Longdo]
陪審員[ばいしんいん, baishin'in] (n) juror; juryman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Juryman \Ju"ry*man\, n.; pl. {Jurymen}.
   One who is impaneled on a jury, or who serves as a juror.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juryman
   n 1: someone who serves (or waits to be called to serve) on a
      jury [syn: {juror}, {juryman}, {jurywoman}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top