ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeder

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeder-, *jeder*
German-Thai: Longdo Dictionary
jeder, See also: jede
jeder|+ คำนามเพศชาย หรือ เป็นคำแทนนามเพศชาย รูปประธาน| ทุกๆ เช่น Jeder in meiner Familie ist groß. ทุกคนในครอบครัวของผมสูงใหญ่ (jeder = jeder Mann), Jeder Film ist auf Deutsch. ภาพยนตร์ทุกเรื่องเล่นเป็นภาษาเยอรมัน
jederzeit(adv) ทุกเวลา, เสมอ เช่น Du kannst mich jederzeit besuchen. เธอสามารถมาหาฉันได้ตลอดเวลานะจ๊ะ, See also: S. immer,
jederzeit(adv) เป็นไปได้ในทุกโอกาส เช่น Es kann jederzeit regnen. ฝนอาจตกได้ตลอดเวลา , See also: S. jeden Augenblick,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jederall [Add to Longdo]
jedereachone [Add to Longdo]
jederevery [Add to Longdo]
jedereverybody [Add to Longdo]
jeder derwhoso [Add to Longdo]
jeder Zweiteevery other [Add to Longdo]
jeder; alleevery [Add to Longdo]
jedermanneveryone [Add to Longdo]
jedermannall and sundry [Add to Longdo]
jedermannseveryones [Add to Longdo]
jederzeitanytime [Add to Longdo]
jederzeitat all hours [Add to Longdo]
jederzeitat all times [Add to Longdo]
jederzeitat any time [Add to Longdo]
jederzeiteverytime [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
各々[おのおの, onoono] jeder, jedes [Add to Longdo]
各地[かくち, kakuchi] jeder_Ort, jede_Gegend, verschiedene_Gegenden [Add to Longdo]
[まい, mai] JEDER, JEDES [Add to Longdo]
[まい, mai] jeder, jedes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  jeder /jeːdr/
   all; any; anybody; anyone; each; eachone; every; everybody

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top