Search result for

immer

(112 entries)
(0.0361 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immer-, *immer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immerge[VI] จุ่ม, See also: แช่, Syn. immerse
immerse[VT] จุ่ม, See also: แช่, Syn. soak, steep, submerge
immerse[VT] จุ่มศีรษะ ส่วนบนร่างกายหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์, Syn. baptise
immerse[VT] หมกมุ่น, See also: จดจ่อ, ง่วนอยู่กับ, Syn. absorb, engross
immersion[N] การจุ่ม, See also: การแช่, Syn. dip, bath, subergence
immersion[N] การจุ่มศีรษะ ร่างกายส่วนบนหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์, Syn. Christian rite
immersion[N] การหมกมุ่น, See also: การมีใจจดจ่อ, การง่วนอยู่กับบางสิ่ง
immerse in[PHRV] แช่, See also: จุ่มทิ้งไว้, Syn. soak in, steep in, submerge in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immerge(อิเมิร์จฺ') vi. จุ่มลง,ใส่ลงในของเหลว,แช่,ใส่ใจ., See also: immergence n., Syn. plunge
immersion(อิเมอ'เชิน,-เชิน) n. การจุ่ม,การแช่,การหมกมุ่น,การมีใจจดใจจ่อ
aglimmer(อะกริม' เมอะ) adj. ริบหรี่
brimmern. ถ้วย (จาน,ชาม) ที่เต็มเปี่ยม
crimmer(คริม'เมอะ) n. หนังแกะไครเมีย., Syn. krimmer
dimmern. เครื่องหรี่,ไฟหรี่,สวิตช์ไฟ
glimmer(กลิม'เมอะ) n.,v. (ส่อง) แสงสลัว,แสงริบหรี่,จำนวนเล็กน้อย,ความรู้สึกที่เลอะเลือน,ความสะดุดใจ -, See also: glimmeringly adv., Syn. ficker,glow
shimmer(ชิม'เมอะ) n.,v. (ส่อง) แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ,แสงแวววับ., See also: shimmeringly adv.
shimmery(ชิม'เมอรี) adj. แวววาว,ระยิบระยับ,แวววับ, Syn. shimmering
simmer(ซิม'เมอะ) vt.,vi.,n. (การ) เคี่ยว,ตุ๋น,ต้ม,เดือดกรุ่น ๆ ,ต้มอาหารให้ร้อนต่ำกว่าจุดเดือดหน่อย, simmer down สงบใจ,สงบจิต., See also: simmeringly adv., Syn. seethe

English-Thai: Nontri Dictionary
immerse(vt) จุ่ม,ท่วม,จมมิด,ฝัง,หมก,แช่,รด(น้ำมนตร์)
immersed(adj) ท่วม,ซึ่งถูกฝังอยู่,ซึ่งแช่อยู่
immersion(n) การจุ่ม,การฝัง,การจม,การท่วม,การแช่,ความหมกมุ่น
glimmer(n) แสงระยิบ,แสงวับๆ,แสงริบหรี่,แสงสลัว
glimmer(vi) ส่องแสงระยิบ,ส่องแสงวับๆ,ส่องแสงริบหรี่,ส่องแสงสลัว
shimmer(n) แสงระยิบระยับ,แสงแวววาว
shimmer(vi) ส่งแสงระยิบระยับ,ส่องแสงแวววาว
simmer(vi,vt) กรุ่นๆ,เคี่ยวให้เดือด,หัวเราะคิกๆ
skimmer(n) ช้อน,ทัพพี,พาย,คนอ่านหนังสือลวกๆ
swimmer(n) นักว่ายน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immersedจมน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immersionการจุ่ม, การจมน้ำ [การแพทย์]
Immersion, Hotการแช่น้ำอุ่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now we're talking total immersion.แต่ศูนย์นี่สิ ตัวพ่อ! Ben 10: Alien Swarm (2009)
When you're immersed in something, you forget you're hungry, right?เวลาที่คุณหมกมุ่นอยู่กับสิ่งหนึ่ง คุณก็จะลืมความรู้สึกหิวใช่ไหมคะ? Episode #1.5 (2009)
And maybe you should take advantage of being immersed in your element.และบางทีเธอควรหาโอกาส หยุดหมกหมุ่นจากสภาพแบบนี้บ้างนะ Warrior (2010)
I immerse myself in study.ฉันหมกมุ่นอยู่แต่กับหนังสือ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
That's OK.I was just immersed in the world of, er, King Crimson and The World of War-craft.ไม่มีปัญหา ผมแค่มัวแต่ลอยอยู่กับโลกบนสวรรค์ เอ่อ... บนสวรรค์แห่งความมืดและบนสวรรค์แห่งเกมส์วอร์คราฟ Episode #1.3 (2010)
Being immersed with someone from a different culture gives them this global experience and makes them more tolerant and mature...ที่มาจากวัฒนธรรมอื่น ให้พวกเขาได้ประสบการณ์ไง และทำให้เขาอดทนขึ้น ได้โตขึ้น Foreign Exchange (2010)
Oh, yes. It's an important part of the cultural immersion.ใช่ มันสำคัญสำหรับ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหน่ะ Foreign Exchange (2010)
It's total immersion over there, Mike.มันมีแต่ได้กับได้แล้ว ไมค์ เขาพาเอสตาแบนเที่ยวทุกๆที่ Foreign Exchange (2010)
She needs to be completely immersed in Agent Dunham's life.เธอต้องถูกให้สวมบทบาทจริงๆ ของเอเยนต์ดันแฮม The Plateau (2010)
It also faces the television at a direct angle-- allowing me to immerse myself in entertainment or game play without being subjected to conversation.มันยังหันหน้าเข้าหาทีวี ในมุมที่เหมาะสม ทำให้ฉันได้ดื่มด่ำกับความบันเทิง หรือเล่นเกม หรือไม่จำเป็นต้องสนทนากับใคร The Staircase Implementation (2010)
I don't like to get immersed. Yeah. So what do you say we...แต่ไม่ชอบลงน้ำ คืนนี้เรากินมื้อค่ำในบ้านกันดีมั๊ย Loyalty (2010)
To abstain from eating, and immersing yourself in books.ละเว้นจากการกินและหมกมุ่นอยู่กับหนังสือของเจ้า Sungkyunkwan Scandal (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immerHe is totally immersed in family life and has no wish to work.
immerI was immersed in the happy atmosphere of the place.
immerThe audience was immersed in an aftertaste of the concert.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมกมุ่น[V] immersed oneself in, See also: be absorbed in, be engrossed in/with, be preoccupied, be occupied, be immerse in, bury one, Example: เธอหมกมุ่นอยู่กับงานมากเกินไป ควรหาเวลาพักผ่อนบ้าง
น้ำชุบ[N] immersing water for quenching, See also: immersing fluid for plating, solution used for tempering steel, Example: พี่ชายไปซื้อน้ำชุบเพื่อนำมาชุบขันทองเหลืองให้แม่, Thai definition: น้ำที่เจือด้วยธาตุเงิน ธาตุทองแดง หรือธาตุทองคำ สำหรับชุบของต่างๆ มีทองเหลืองเป็นต้นให้เป็นสีเงินหรือสีทอง, น้ำที่เอาเหล็กเผาไฟให้แดงแล้วชุบลงเพื่อให้เหล็กกล้า
คร่ำเคร่ง[V] be engrossed in, See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard, Syn. หมกมุ่น, มุ่งมั่น, ตั้งใจ, Example: ลูกชายคนเล็กกำลังคร่ำเคร่งอยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบ, Thai definition: หมกมุ่นในการทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ
จุ้ม[V] steep, See also: immerse, soak, dip, douse, Syn. ชุบ, จุ่ม, Example: หากคุณนำผ้าจุ้มในน้ำยาปรับผ้านุ่มก่อนตากจะทำให้ผ้ามีกลิ่นหอมมากขึ้น, Thai definition: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทิ่มหรือชุบลงไปในของเหลว
มุ่งมั่น[V] be engrossed in, See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard, Syn. คร่ำเคร่ง, ตั้งใจ, Example: ทีมฟุตบอลไทยมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์ปีนี้ให้ได้, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างจริงจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบ[v.] (āp) EN: take a bath ; bath   FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner ; immerger ; tremper
แช่[v.] (chaē) EN: steep ; soak ; immerse ; dip   FR: macérer ; tremper ; immerger
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water   FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ชุบ[v.] (chup) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse   FR: plonger ; tremper ; immerger
ดำ[v.] (dam) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; immerger
ดอง[v.] (døng) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep   FR: mariner ; infuser ; macérer
จม[v.] (jom) EN: sink ; submerge ; be imbedded ; be immersed   FR: couler ; s'enfoncer ; être submergé ; sombrer
จมหายไป[v. exp.] (jom hāi pai) FR: immerger
จมอยู่ในความคิด[v. exp.] (jom yū nai khwām khit) EN: be immersed in meditation   FR: être plongé dans les pensées

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMERSE    IH2 M ER1 S
IMMERMAN    IH1 M ER0 M AH0 N
IMMERSED    IH2 M ER1 S T
IMMERSION    IH2 M ER1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immerse    (v) (i1 m @@1 s)
immersed    (v) (i1 m @@1 s t)
immerses    (v) (i1 m @@1 s i z)
immersing    (v) (i1 m @@1 s i ng)
immersion    (n) (i1 m @@1 sh @ n)
immersions    (n) (i1 m @@1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
immer(adv) สม่ำเสมอ, ประจำ เช่น Sein Schreibtisch ist immer in Ordnung. โต๊ะทำงานของเขาเป็นระเบียบเสมอ
immer wieder(adv) ครั้งแล้วครั้งเล่า, เอาอีกเรื่อยๆ
immerhinสุดท้ายแล้ว (ใช้บ่งว่า ไม่ควรเพิกเฉย) เช่น Du sollst ihm dabei helfen. Er ist immerhin dein Bruder. เธอควรช่วยเขานะ สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นน้องชายของเธอเอง, See also: S. schließlich
Zimmer(n) |das, pl. Zimmer| ห้อง, See also: Raum
Zimmer(n) |das, pl. Zimmer| ห้องพักในโรงแรม
Schlafzimmer(n) |das, pl. Schlafzimmer| ห้องนอน
Wohnzimmer(n) |das, pl. Wohnzimmer| ห้องนั่งเล่น
Badezimmer(n) |das, pl. Badezimmer| ห้องอาบน้ำ
Arbeitszimmer(n) |das, pl. Arbeitszimmer| ห้องทำงาน, See also: das Büro

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Immersionsverfahren {n}immersion test method [Add to Longdo]
immer zu Hause hockento hug the fire [Add to Longdo]
immer; stets; allzeit {adv}always [Add to Longdo]
immerforever [Add to Longdo]
immerthroughout [Add to Longdo]
immer mehrmore and more [Add to Longdo]
immer schlechterfrom bad to worse [Add to Longdo]
immer wiederover and over [Add to Longdo]
immer wiederover and over again [Add to Longdo]
immer wiedertime and again [Add to Longdo]
immer wiederkehrend; immer während; ewigperennial [Add to Longdo]
immer zur Handalways at your fingertips [Add to Longdo]
immer; wennwhensoever [Add to Longdo]
immer nochstill [Add to Longdo]
immerfortevermore [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くつくつ[, kutsukutsu] (adv) (on-mim) simmering [Add to Longdo]
ぐつぐつ[, gutsugutsu] (n,adv) (on-mim) simmering; boiling gently [Add to Longdo]
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil) [Add to Longdo]
とろとろ[, torotoro] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) dozing; drowsily; (2) simmering; (3) (See とろみ,とろっと・1) sticky; syrupy; (4) oily; brimming with melted fat [Add to Longdo]
どっぷり[, doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted [Add to Longdo]
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive [Add to Longdo]
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
スイマー[, suima-] (n) swimmer; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浸没[jìn mò, ㄐㄧㄣˋ ㄇㄛˋ, / ] immersion, #72,112 [Add to Longdo]
热得快[rè de kuài, ㄖㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄞˋ, / ] immersion heater; electric heater for liquid, #89,585 [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] immerse; soak, #448,803 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
始終[しじゅう, shijuu] immer, staendig, die_ganze_Zeit [Add to Longdo]
[こう, kou] IMMER(WAEHREND), (BE)STAENDIG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  immer [imər]
     always; ever
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  immer [imr]
     always; forever; throughout; whensoever
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top