ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intruded

IH2 N T R UW1 D AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intruded-, *intruded*, intrud, intrude
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry to have intruded on your thoughts.ขอโทษที่เข้าไปในความคิดคุณค่ะ The Best Offer (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intrudedA tall man intruded into my apartment with a gun.
intrudedHe intruded on her privacy.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTRUDED IH2 N T R UW1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intruded (v) ˈɪntrˈuːdɪd (i1 n t r uu1 d i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrude \In*trude"\, v. t. [imp. & p. p. {Intruded}; p. pr. &
   vb. n. {Intruding}.]
   [1913 Webster]
   1. To thrust or force (something) in or upon; especially, to
    force (one's self) in without leave or welcome; as, to
    intrude one's presence into a conference; to intrude one's
    opinions upon another.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter by force; to invade. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Why should the worm intrude the maiden bud? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geol.) The cause to enter or force a way, as into the
    crevices of rocks.
 
   Syn: To obtrude; encroach; infringe; intrench; trespass. See
     {Obtrude}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intruded \In*trud"ed\, p. a. (Geol.)
   Same as {Intrusive}.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top