ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intellectuel

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intellectuel-, *intellectuel*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
ความฉลาดทางสติปัญญา[n. exp.] (khwām chalāt thāng satipanyā) EN: intelligent quotient ; IQ   FR: quotient intellectuel [m] ; QI [m]
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา[n. exp.] (kotmāi wādūay sapsin thāng panyā) EN: law on intellectual property   FR: loi sur la propriété intellectuelle [f]
งานใช้สมอง[n. exp.] (ngān chai samøng) EN: brainwork   FR: travail intellectuel [m]
ปัญญาชน[n.] (panyāchon) EN: intellectual ; scholar ; intelligentsia   FR: intellectuel [m] ; intelligentsia [f]
ผลหารแสดงสติปัญญา[n. exp.] (phonhān sadaēng satipanyā) EN: Intelligence Quotient   FR: quotient intellectuel [m]
ปราชญ์[n.] (prāt) EN: philosopher ; sage ; learned man ; savant ; scholar ; highbrow   FR: philosophe [m] ; sage [m] ; érudit [m] ; savant [m] ; intellectuel [m]
ทรัพย์สินทางปัญญา[n. exp.] (sapsin thāng panyā) EN: intellectual property   FR: propriété intellectuelle [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
intellectuel(n) |m| ปัญญาชน

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  intellectuel /ɛ̃tɛlɛktyɛl/ 
   intellectual; mental

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top