ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไอคิว

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไอคิว-, *ไอคิว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอคิว[N] Intelligence Quotient, See also: IQ, Syn. ผลหารแสดงสติปัญญา
ไอคิว[N] IQ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
IQ (intelligence quotient)ไอคิว (ระดับเชาวน์ปัญญา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It don't take too much high IQ to see what you're doing to meมันไม่ใช่ต้องไอคิวสูงกับการที่จะเห็นอะไรที่คุณกำลังทำต่อฉัน The Blues Brothers (1980)
I have an I.Q. of 187... and it's been suggested that Stephen Hawking... stole his Brief History of Time... from my fourth grade paper.มีไอคิว 187 และมีหลักฐานว่า สตีเฟน ฮอว์กกิง ขโมยเรื่อง Brief History of time Legally Blonde (2001)
Plus, he's in the bottom with an IQ of 148 and preoccupied with joining a gangster.ยังมีอีก เขายังโง่ มีไอคิวแค่เพียง 148 และยังหมกมุ่นอยู่กับการจะเป็นนักเลง Crazy First Love (2003)
I'm confident in memorizing with my IQ, I gotta go, bye!ผมมั่นใจในความจำและไอคิวของผมอยู่แล้วครับ ไม่ต้องเป็นห่วง ผมต้องวางสายล่ะนะ Crazy First Love (2003)
One more thing. I want a smart lady with a high IQ.อีกอย่างนะ ผมต้องการผู้หญิงฉลาดๆที่มีไอคิวสูงๆ My Boyfriend Is Type-B (2005)
I don't believe that intelligence can be accurately quantified-- but I do have an I.Q. of 187 and an eidetic memory and can read 20,000 words per minute.ผมไม่คิดว่าความฉลาด จะสามารถบอกเป็นตัวเลขที่แม่นยำได้ แต่ผมมีไอคิว 187 และความทรงจำอันแม่นยำ และสามารถอ่านได้ 20,000 คำต่อนาที Extreme Aggressor (2005)
His Performance IQ is 59...ไอคิวของเขาคือผลงาน 59 Sex Trek: Charly XXX (2007)
Well, his IQ is only 158.อ่อ,ไอคิวของเขาแค่ 158 เอง Unstoppable Marriage (2007)
After all, I have an IQ of three digits.ถึงยังไงผมก็มี ไอคิว เป็นเลขสามหลักนะ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
His IQ score is equal to his height in terms of centimeters.ไอคิวของเค้าเท่ากับความสูงของเค้า วัดจากเซนติเมตร Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Getting angry releases an enzyme... tryptophan hydroxylase... which can temporarily reduce the I.Q.ความโกรธมันสร้างเอ็นไซม์ทำให้เกิด ทริปโทแฟน ไฮดรอกซีไรส์ มันจะลดไอคิวลงชั่วขณะ Shoot 'Em Up (2007)
Ethan Shaw had a 183 IQ and yet you had him as a mid-level press flak.อีธาน ชอว์ มีไอคิวระดับ 183 พวกคุณกลับให้เขา\ เป็นประชาสัมพันธ์ระดับกลางๆ Eagle Eye (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
IQ[ABBR] ระดับสติปัญญา (คำย่อของ intelligence quotient), See also: ไอคิว, ระดับความฉลาด

French-Thai: Longdo Dictionary
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top