ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปัญญาชน

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปัญญาชน-, *ปัญญาชน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัญญาชน[N] scholar, See also: graduate, intellectual, knowledgeable person, Syn. นักปราชญ์, บัณฑิต, Example: ภายหลังการปฏิบัติโดยฝ่ายเขมรแดงเป็นผลให้คนระดับปัญญาชนจำนวนมากมายต้องเสียชีวิตหรือถูกขับไล่โดยลักลอบกันออกนอกประเทศ, Thai definition: คนที่มีความรู้หรือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียนมามาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปัญญาชนน. คนที่มีความรู้หรือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียนมามาก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intellectualsปัญญาชน [TU Subject Heading]
Intellectuals in literatureปัญญาชนในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah, an educated Jew, like Karl Marx himself.ยิวปัญญาชน... เหมือนคาร์ล มาร์กซ Schindler's List (1993)
Why is it the egghead position that aliens are always benign?ทำไมมันจึงเป็นตำแหน่งปัญญาชนว่า มนุษย์ต่างดาวมีความอ่อนโยนอยู่เสมอ? Contact (1997)
You're in a small ghetto with intellectuals, professional people.นายอยู่ในเขตกักกัน แต่เป็นปัญญาชนมีความเป็นมืออาชีพ The Pianist (2002)
one day of college, and he's already an activist.วันนึงในวิทยาลัย และเขาเป็นปัญญาชนแล้ว Aqua (2005)
That figures. What I actually am is a biological DNA coder running a team of 40 out of a privately-funded think tank, but sure you can call me a "botanist"- ไม่แปลกหรอก จริงๆแล้วฉันเป็นนักชีวรหัสพันธุกรรมคุมทีมงานวิจัย 40 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลังปัญญาชน เรียกนักพฤษศาสตร์ก็ไม่ผิด Iron Man 3 (2013)
And do you think you can outfox him, boy?นายคิดว่า... จะสามารถใช้ปัญญาชนะเขาได้งั้นรึ พ่อหนุ่ม Stonehearst Asylum (2014)
Am I the lone sage who sees through this puppy-dog eyes act?ฉันปัญญาชนคนเดียวที่เห็นผ่าน นี้ดวงตาของลูกสุนัขสุนัขกระทำ? Transformers: Age of Extinction (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัญญาชน[n.] (panyāchon) EN: intellectual ; scholar ; intelligentsia   FR: intellectuel [m] ; intelligentsia [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anti-intellectual(แอนทีอินเทลเลค' ซวล) adj. , n. ซึ่งต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน, ผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน
egghead(เอก'เฮด) n. ผู้มีปัญญา,ปัญญาชน

French-Thai: Longdo Dictionary
intellectuel(n) |m| ปัญญาชน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top