ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in this way

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in this way-, *in this way*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In this way I met herและนี้มันคือที่ ที่ผมพบเธอ Sex Is Zero (2002)
Now,anyone who affronts our justice system in this way must be punished.ใครก็ตามที่ดูถูกกฏของเราต้องถูกลงโทษ Photo Finish (2007)
In this way your other senses will become heightened to bring you an exciting, new culinary experience.ในวิธีนี้ประสาทสัมผัสอย่างอื่นจะดีขึ้น ทำให้คุณตื่นเต้นกับประสบการณ์ทางอาหารแบบใหม่ When in Rome (2010)
He loved his family and his work, and that he should have taken his own life in this way is a mystery and a shock to all who knew him.เขารักทั้งครอบครัวทั้งงาน และการที่เขาจากไปแบบนี้ เป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้ A Study in Pink (2010)
In this way forever# In this way forever # Partial Eclipse of the Heart (2012)
I'll go in this way and maybe--ฉันจะเข้าไปทางนี้ แล้วก็อาจจะ.. Authority Always Wins (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in this wayDo it in this way.
in this wayHe became a great pianist in this way.
in this wayIf you combine them in this way you get a 14 port USB hub.
in this wayIn this way a passing boat noticed them, thanks to Takeda's scream, and they survived without incident.
in this wayIn this way they are too tired to be frightening.
in this wayIn this way, we waste a lot of time.
in this wayIn this way you can save several hours.
in this wayI solved the problem in this way.
in this wayIt came about in this way.
in this wayIt may be advantageous to me to proceed in this way.
in this way"Kai dear! I'm really sad! Having my first experience in this way." "Eh?" "Skip-ping-town."
in this wayPlease do it in this way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างนี้[ADV] like this, See also: in this way, Syn. แบบนี้, Example: รถเมล์จะแน่นเสมออย่างนี้ในช่วงเวลาเย็น
เช่นนี้[ADV] like this, See also: in this way, Syn. เช่นนั้น, Example: นักการเมืองพูดเช่นนี้เหมือนเป็นการให้ความหวังประชาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่นนี้[X] (chen nī) EN: such ; like this ; in this way   FR: comme ça ; pareil ; tel
ดังนั้น[X] (dangnan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence   FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
อย่างนี้[adv.] (yāng nī) EN: like this ; in this way   FR: comme ceci ; comme ça ; de la sorte ; quel ... !

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
如此[rú cǐ, ㄖㄨˊ ㄘˇ, ] in this way; so, #574 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こうすると[, kousuruto] (exp) having done this; if this is done; if it is done in this way; (P) [Add to Longdo]
こうやって[, kouyatte] (conj) thus; in this way [Add to Longdo]
この通り[このとおり, konotoori] (exp) like this; in this way; as you see [Add to Longdo]
こんなに[, konnani] (adv) (See こんな) so; like this; in this way; (P) [Add to Longdo]
こんな風に[こんなふうに, konnafuuni] (adv) (uk) in this way; like this [Add to Longdo]
此の様に;この様に[このように, konoyouni] (adv) (uk) in this manner; in this way; like this [Add to Longdo]
斯う[こう, kou] (adv) (1) (uk) (See ああ,然う,如何・どう) in this way (used for something or someone close to the speaker, including the speaker himself, or for the opinions of the speaker); thus; such; (int) (2) uh... (interjection used as a verbal pause); (P) [Add to Longdo]
斯うして[こうして, koushite] (conj) (uk) (See どうして,そうして) thus; in this way [Add to Longdo]
斯くて[かくて, kakute] (adv,conj) thus; in this way [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top