Search result for

hints

(27 entries)
(0.0049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hints-, *hints*, hint
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want to talk about traditional values and give helpful hints about homemaking.ฉันจะเขียนถึงค่านิยมวิถีชีวิต และข้อคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับครัวเรือน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Which, by the way, possesses remarkably subtle hints of licorice and cherry when not polluted with poison.เพราะที่จริงแล้ว กลิ่นโดดเด่นของมันคือ ถ้ามันไม่ถูกกลบด้วยยาพิษ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
It had a strong nose, with hints of apple, and then a very sour finish.มีกลิ่นฉุนๆของแอปเปิ้ล และจากนั้นก็เปรี้ยวมากๆ Chuck Versus First Class (2010)
Did you know the Nerd Herd offers a wide variety of helpful hints for making your business presentations better?คุณรู้จักเนิร์ดเฮิร์ทหลากหลายคำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำธุรกิจ ของคุณที่นำเสนอดีกว่านี้มีไหมล่ะครับ Chuck Versus the Ring: Part II (2010)
Nothing in Boyd's arrest record even hints he had help.ไม่มีอะไรในหมายจับ ที่บอกว่าเขามีตัวช่วย First Blood (2010)
You should have noticed me giving you so many hints.คุณควรจะรู้ ผมให้คำแนะนำคุณมากมาย Episode #1.2 (2010)
So he wasn't picking up on the hints, but Sue figured it was okay. She had time.เขาไม่เข้าใจคำบอกใบ้ แต่ซูคิดว่าไม่เป็นไร เธอยังมีเวลา Valentines Day II (2011)
In fact, we are now faced with tantalizing hints that our Universe may not stretch on forever, that there is a point out there where the Universe as we know it does not exist.ในความเป็นจริงเรากำลังเผชิญใน ขณะนี้ด้วยคำแนะนำที่เย้ายวน ว่าจักรวาลของเราอาจไม่ยืดอยู่กับ คุณตลอด ที่มีจุดออกมี Is There an Edge to the Universe? (2011)
But now there are hints of strange movements in the heavens.แต่ตอนนี้มีคำแนะนำของการ เคลื่อนไหวที่แปลกประหลาด ในชั้นฟ้าทั้งหลาย Is There an Edge to the Universe? (2011)
Any more helpful hints you'd care to pass along to our killer?มีอะไรอีกไหมที่คุณ อยากจะแนะนำฆาตกร? Demons (2011)
From all the hints I've heard dropped over town all these years...จากที่ฉันรู้ระแคะระคายมา จากทั่วเมืองในหลายปีมานี่... Home Invasion (2011)
She would drop hints and make weird jokes about how close our families were.เธอทิ้งคำใบ้ไว้ และสร้างเรื่องตลกแปลกๆ ว่าเราสองครอบครัวใกล้ชิดกันขนาดไหน If These Dolls Could Talk (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
HINTS    HH IH1 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hints    (v) (h i1 n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
受信通知[じゅしんつうち, jushintsuuchi] (n) {comp} acknowledgment [Add to Longdo]
受信通知要求表示[じゅしんつうちようきゅうひょうじ, jushintsuuchiyoukyuuhyouji] (n) {comp} receipt notification request indication [Add to Longdo]
心痛[しんつう, shintsuu] (n,vs,adj-no) worry; mental agony; heartache [Add to Longdo]
青黒い;黝い;蒼黒い[あおぐろい, aoguroi] (adj-i) black with hints of blue (as in a bruise); bluish black [Add to Longdo]
地震津波[じしんつなみ, jishintsunami] (n) tsunami (caused by an earthquake) [Add to Longdo]
沈痛[ちんつう, chintsuu] (adj-na) grave; sad; mournful; sorrowful; pensive [Add to Longdo]
鎮痛[ちんつう, chintsuu] (n,adj-no) pain relief; killing pain [Add to Longdo]
鎮痛剤[ちんつうざい, chintsuuzai] (n) analgesic; painkiller; sedative; tranquilizer; tranquiliser; (P) [Add to Longdo]
鎮痛性[ちんつうせい, chintsuusei] (adj-na) analgesic [Add to Longdo]
鎮痛薬[ちんつうやく, chintsuuyaku] (n) analgesic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受信通知[じゅしんつうち, jushintsuuchi] acknowledgment [Add to Longdo]
受信通知要求表示[じゅしんつうちようきゅうひょうじ, jushintsuuchiyoukyuuhyouji] receipt notification request indication [Add to Longdo]
配信通知[はいしんつうち, haishintsuuchi] delivery notification [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top