ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hallmark

HH AA1 L M AA2 R K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hallmark-, *hallmark*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hallmark(n) ตราแสดงว่ามีมาตรฐานสูง, See also: เครื่องหมายแสดงว่ามีคุณภาพสูง, Syn. mark, trademark

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hallmark(ฮอล'มาร์ค) n.,vt. (ทำ) เครื่องหมายแสดงความแท้และคุณภาพของสิ่งของ,ลักษณะที่เด่น, Syn. sign

English-Thai: Nontri Dictionary
hallmark(n) เครื่องหมาย(แสดงความดี),ตรา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While I'm touched by that Hallmark moment you don't get points for subtlety in journalism.ตอนนี้ ฉันเริ่มรู้สึกเข้าใจช่วงเวลาดีๆ นั้นของนายแล้ว แต่นายก็ยังไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนในการเป็นนักข่าวหรอก Hothead (2001)
I know I'm ambitious, that I want this treaty to be the hallmark of my presidency, but I never thought I would sacrifice innocent life.ผมรู้ว่าผมหวังไว้สูง ให้การลงนามครั้งนี้จารึกการทำงานของผม แต่ไม่นึกว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตคนบริสุทธิ์ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
He's not corrupting the happy Hallmark images of my youth.เขาไม่ได้ทำลายภาพความสุขแสนดีที่ผมมีสมัยเด็ก It's Alive! (2007)
It's like you escaped from a Hallmark card or something.มันเหมือนคุณหลุดออกมาจาก ฮอลล์มาร์คการ์ด ไม่ก็อะไรซักอย่าง Enchanted (2007)
He had to get back to his job at Hallmark anyway.ยังไงเขาก็จะกลับไปทำงานที่ Hallmark อยู่แล้ว Music and Lyrics (2007)
Tauren's experiment bears all the hallmarks of alchemy.การทดลองของทอเรน มันแสดงถึงการแปรธาตุ To Kill the King (2008)
Sorry to interrupt this little hallmark moment,โทษทีที่เข้ามาขัดจังหวะ ช่วงสำคัญ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
If I didn't come with that Hallmark attached, my ex-wife just flipped.ผลที่จะออกมาคือ... ? Our Family Wedding (2010)
Our world bears all the hallmarks of one that is smiulated.จากพื้นความสามารถใน การผลิตของพระเจ้า อะไรคือความน่าจะเป็น Is There a Creator? (2010)
Now that is a hallmark moment.ช่วงเวลาของพวกบ้าแบรนด์จริงๆ The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
I can't choose my entree with hallmark hall of fame playing in the background.ผมเลือกอาหารเรียกน้ำย่อย\ โดยมีละครน้ำเน่า Shattered Bass (2011)
This has all the hallmarks of a vast and insidious conspiracy.นี้มันเป็นลักษณะของทฤษฎีสมคบคิด ที่ชัดเจนและร้ายกาจ Head Case (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ(n) hallmark, Syn. เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ, Example: ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพทุกถุง, Count Unit: เครื่องหมาย, Thai Definition: สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายประทับเป็นสำคัญเพื่อรับประกันคุณสมบัติที่ดีของสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ[khreūangmāi raprøng khunnaphāp] (n, exp) EN: hallmark
สมบัติ[sombat] (n) EN: property ; quality ; attribute ; characteristic ; feature ; hallmark  FR: propriété [f] ; caractéristique [f] ; attribut [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HALLMARK HH AA1 L M AA2 R K
HALLMARKS HH AO1 L M AA2 R K S
HALLMARK'S HH AO1 L M AA2 R K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hallmark (n) hˈɔːlmaːk (h oo1 l m aa k)
hallmarks (n) hˈɔːlmaːks (h oo1 l m aa k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
極印[ごくいん, gokuin] (n) seal; hallmark; stamp die [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hall-mark \Hall"-mark`\ (h[add]l"m[aum]rk`), n.
   1. The official stamp of the Goldsmiths' Company and other
    assay offices, in the United Kingdom, on gold and silver
    articles, attesting their purity.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, [figuratively]: A distinguishing characteristic or
    characteristics; as, a word or phrase lacks the hall-mark
    of the best writers.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hallmark
   n 1: a distinctive characteristic or attribute [syn: {hallmark},
      {trademark}, {earmark}, {stylemark}]
   2: a mark on an article of trade to indicate its origin and
     authenticity [syn: {authentication}, {hallmark}, {assay-
     mark}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top