ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gunwales

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gunwales-, *gunwales*, gunwale
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gunwales มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gunwales*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gunwale[N] ขอบบนของกราบเรือ, See also: กราบเรือ, แคม, Syn. gunnel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gunwale(กัน'เวิล) n. ขอบบนของข้างเรือ,ขอบบนของรั้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
gunwale(n) กราบเรือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคม[N] gunwale, See also: gunnel, Syn. ริม, ข้าง, Example: อย่าเหยียมแคมเรือนะ ระวังเรือล่ม, Count unit: แคม, Thai definition: ส่วนริมทั้ง 2 ข้างเรือ
กราบ[N] gunwale, See also: ship's sides, Syn. กราบเรือ, Example: กราบทางซ้ายของเรือเอียงวูบเมื่อโดนคลื่นยักษ์, Count unit: ด้าน, ซีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กราบ[n.] (krāp) EN: gunwales of a boat ; bulwarks ; sides of a ship   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gunwale    (n) gˈʌnl (g uh1 n l)
gunwales    (n) gˈʌnlz (g uh1 n l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seitendeck {n}gunwale [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
舷頭[げんとう, gentou] (n) gunwale [Add to Longdo]
船縁;船べり;舷[ふなべり, funaberi] (n) side of a boat; gunwale [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top