ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get near

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get near-, *get near*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get near[PHRV] เข้าใกล้, See also: เข้ามาใกล้, Syn. come close to, come near, go near
get near[PHRV] ใกล้ถึง, See also: จวนถึง
get near to[PHRV] เข้าใกล้, See also: เข้ามาใกล้, Syn. come close to, come near, go near
get near to[PHRV] ใกล้ถึง, See also: จวนถึง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's been operating deep undercover for the past four years now as your wife, for one reason only, to get near the American Embassy, across the road from your flat.เธอทำปฏิบัติการแฝงตัวมาสี่ปีแล้ว การมาเป็นเมียคุณ มีเหตุผลเดียว เพื่อนเข้าใกล้สถานฑูตอเมริกา ที่อยู๋ตรงข้ามบ้านของคุณ The Six Thatchers (2017)
See, nobody could get near this thing, but...ไม่มีใครเข้าใกล้ตัวประหลาดนั้นได้ Suicide Squad (2016)
I couldn't get near her, but now, I can get all my answers.ผมเข้าไม่ถึงตัวเธอ แต่คราวนี้ผมถามได้ The Needs of the Many (2015)
To get near Britta, think like Britta.จะใกล้ชิดบริตต้า ก็ต้องคิดอย่างบริตต้า Bondage and Beta Male Sexuality (2014)
They constantly move it so it doesn't fall into the wrong hands, and they're not gonna let him get near it, at least not before I kill him.พวกเขาเคลื่อนย้ายมันไปเรื่อยๆ มันจะได้ไม่ ตกไปอยู่ในมือของใคร และพวกนักเดินทางก็จะไม่ปล่อยให้ไซลัสเข้าใกล้มัน Handle with Care (2013)
Thanks to Uncle Fucks-A-Lot, there's no way we can get near her.ขอบคุณลุง Fucks-A-Lot, มีวิธีที่เราจะได้รับใกล้เธอไม่ได้ The Art of the Steal (2013)
I've been trying to see you since I got here, but every time I get near you, you disappear.ฉันพยายามที่จะพบตั้งแต่ที่ฉันมาถึงที่นี่ แต่ทุกครั้งที่เข้าใกล้เธอ เธอจะต้องหายตัวไปทุกที The Role You Were Born to Play (2012)
If I don't get near the dagger, I can't stab him with it, right?ถ้าฉันไม่เข้าใจกริช ฉันก็แทงเค้าไม่ได้ใช่ไหม We All Fall Down (2012)
That dog'll kill anyone that tries to get near those bonds... including you.เจ้าสุนัขนั้นจะฆ่าทุกๆคน ที่พยายามเข้าใกล้เงินนี่ รวมถึงนายด้วย The Contingency (2012)
Ain't nobody get near the grow without us putting eyes on 'em.ไม่มีใครเข้าใกล้ไร่เราได้ โดยที่เราไม่เห็น Kame'e (2011)
You couldn't get near it-- Maybe it's better now.ผมไม่สามารถเข้าใกล้ได้-- มันอาจจะดีขึ้นแล้วตอนนี้ Bloodletting (2011)
He's locked inside now and I can't get near him!เขาโดนขังอยู่ตอนนี้ ฉันเข้าไปใกล้ไม่ได้ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get nearTell her not to get near the dog.
get nearWhenever I try to get near her, she pushes me away.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to   FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
เทียบ[v.] (thīep) EN: come alongside ; be brought against ; get near   FR: accoster

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top