ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take from

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take from-, *take from*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take from[PHRV] เอาออกจาก, Syn. get away from, take away from
take from[PHRV] หักลบจาก, See also: ลบจาก, Syn. subtract from, take away from
take from[PHRV] เลือกหรือแปลคำจาก, Syn. obtain from

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're here to take from you what you tried to take from us:เรามาอยู่ที่นี่เพื่อทวงสิ่งที่คุณแย่งเราไปกลับคืนมา The Matrix Reloaded (2003)
Man, I must really be low on allowance to take from the fridge.นี่, ผมว่าผมได้ค่าใช้จ่ายน้อยไปนะ ถึงต้องเอาของจากตู้เย็นไง Jenny, Juno (2005)
Give them nothing but take from them everything!เตรียมพร้อม นั่นดีที่สุดของเจ้าแล้วหรือ ? ผลักไส ! 300 (2006)
There is nothing to add to it, nothing to take from it.CIaire, honey, the music's pIaying for you now and forever. Were there four Iimo drivers or five? Deja Vu (2006)
They will take from you your innocence... your pride... and eventually your soul.มันจะมาเอาความใส่ซื่อของคุณ ความภูมิใจ... และท้ายที่สุดก็วิญญาณคุณ Halloween (2007)
Take from our souls the strain and stress...ได้โปรดปลดปล่อยจิตวิญญาญ ที่มีแต่ความแค้นความโหดร้ายเราไป Atonement (2007)
- What else did you take from me? - Nothing! I swear!แกเอาอะไรของฉันไปอีก ไม่มีแล้ว สาบานได้ Won't Get Fueled Again (2008)
It's the one thing I promised I would Never let him take from me. Then we'll Protect you here.มันเป็นสิ่งเดียวที่ผมสัญญา จะไม่ยอมให้มันเอาไปจากผมได้ Omnivore (2009)
Take from us what is most precious.เอาทุกสิ่งที่มีค่าของเราไป Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
What meaning did you take from it?แล้วเจ้า... คิดว่ามันหมายความว่าอย่างไร The Red Serpent (2010)
And the next thing to take from her is Columbia.และสิ่งต่อไปที่จะแย่งมาจากเธอก็คือ โคลัมเบีย Goodbye, Columbia (2010)
I like him because there's a lot I can take from him! Why?ฉันรักเขาเพราะเขามีอะไรมากมายที่ฉันสามารถเอามาได้ ทำไม? Cinderella's Sister (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take fromHow long does it take from here to the station?
take fromHow long does it take from here to Tokyo Station by car?
take fromHow long does it take from here to your house?
take fromHow long does it take from here to your house by bike?
take fromHow long does it take from here to your house on foot?

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top