ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fuel cell

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fuel cell-, *fuel cell*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
fuel cell(n) เซลล์เชื้อเพลิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fuel cellเซลล์เชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fuel cellเซลล์เชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fuel cellเซลล์เชื้อเพลิง, อุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใส่สารเคมีเข้าไปทำปฏิกิริยากันแล้วได้กระแสไฟฟ้าออกมา เซลล์เชื้อเพลิงแบบง่ายได้จากปฏิกิริยาเคมีระหว่าง แก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจนโดยมีแผ่นนิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี และมีสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fuel cellsเซลล์เชื้อเพลิง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuel cellsเซลล์เชื้อเพลิง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When ruptured, the fuel cells become unstable.เซลเชื้อเพลิงไม่สเสถียนเมื่อเกิดรอยแตก Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
And until we find out what claw needs the fuel cells for, all of riverton is at risk.จนกระทั่งเราค้นพบว่าคลอว์ ต้องการเซลล์พลังงานเพื่อ... Inspector Gadget 2 (2003)
First ion fuel cells and now a Protoid laser?ตอนแรกเซลล์พลังงานไอออน คราวนี้ก็เลเซอร์โปรตอยด์หรือไง? Inspector Gadget 2 (2003)
General Skywalker, there are fuel cells over here.นายพลสกายวอร์คเกอร์ มีถังเชื้อเพลิงอยู่ตรงนี้ Duel of the Droids (2008)
And a new fuel cell is not going to fix that.เค้าควรขว้างบอล ขว้างไปทั้งที่ไม่รู้ต้องเล็งที่ใคร Oblivion (2013)
Ten fuel cells stolen in just over a month.เซลกำเนิดไฟฟ้า 10 อันถูกขโมยไปในช่วง 2-3 เดือนนี้ Oblivion (2013)
Jack believes the scavs weaponized one of the stolen fuel cells and got it into the suction.แจ๊คบอกว่า อาวุธเจ้าพวกนั้น ขโมยเชื้อเพลิง ใส่เข้าเครื่องดูด Oblivion (2013)
- Over. Pull thrusters back. Fuel cells one, two, three.3 Interstellar (2014)
The fuel cells have ruptured.เซลล์เชื้อเพลิงได้ฉีกขาด Star Wars: The Force Awakens (2015)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
燃料电池[rán liào diàn chí, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] fuel cell [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brennstoffzelle { f } | alkalische Brennstoffzellefuel cell | alkaline fuel cell (AFC) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
燃料電池[ねんりょうでんち, nenryoudenchi] (n) fuel cell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fuel cell
   n 1: cell that produces electricity by oxidation of fuel
      (hydrogen and oxygen or zinc and air); often used in
      electric cars

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top