ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

燃料電池

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -燃料電池-, *燃料電池*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
燃料电池[rán liào diàn chí, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] fuel cell [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
燃料電池[ねんりょうでんち, nenryoudenchi] (n) fuel cell [Add to Longdo]
燃料電池[ねんりょうでんちしゃ, nenryoudenchisha] (n) fuel-cell car; fuel-cell vehicle [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
General Skywalker, there are fuel cells over here.[JA] スカイウォーカー将軍、 ここに燃料電池があるよ Duel of the Droids (2008)
No fuel cells, no patents, no findings-- nothing.[CN] 燃料電池,專利,發現 - Sleight of Hand (2005)
Okay. I mean... I mean, essentially, these fuel cells power the ARQ.[JA] 要点を言や、燃料電池で起動 ARQ (2016)
Jack believes the scavs weaponized one of the stolen fuel cells and got it into the suction.[JA] 正確に何が起きたか 知る必要がある ジャックはエイリアンが盗んだ 燃料電池を武器化し 吸入口に入れたと Oblivion (2013)
And a new fuel cell is not going to fix that.[JA] 新しい燃料電池じゃ 直らないわ Oblivion (2013)
That was just one fuel cell.[JA] 燃料電池たった1つだ Oblivion (2013)
Tower, our logs show you are missing an additional nine fuel cells. Can you confirm? Negative, Mission, that number is 10.[JA] ログによると 9個の 燃料電池が無くなってる Oblivion (2013)
Ten fuel cells stolen in just over a month.[JA] ひと月に10個の 燃料電池が奪われてる Oblivion (2013)
It's important that you swallow it only after the kill, or the fuel cell will degrade and we'll never find you.[JA] 殺した後 それを飲み込むことが重要だ そうしないと 燃料電池が劣化して お前を見つけられなくなる Mechanic: Resurrection (2016)
Pull thrusters back. Fuel cells one, two, three.[JA] スラスター減衰 燃料電池 1 2 3 Interstellar (2014)
So you put solid oxide fuel cells into the belt?[JA] 燃料電池の場所はベルトだね? All Star Team Up (2015)
The time logs are housed in the ARQ's core structure, above the... fuel cells.[JA] ARQの履歴データは 心臓部の... 燃料電池に... ! ARQ (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top