ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fils

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fils-, *fils*, fil
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fils[N] หน่วยเงินตราของประเทศอาหรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fils(ฟี'ซฺ) n.,Fr. บุตรชาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตร[n.] (but) EN: child ; son ; daughter ; offspring   FR: enfant [m, f] ; fils [m] ; fille [f] ; progéniture [f]
บุตรชาย[n.] (butchāi) EN: son   FR: fils [m]
บุตรชายคนโต[n. exp.] (butchāi khontō) EN: oldest son   FR: fils aîné [m]
บุตรา[n.] (buttrā) EN: son   FR: fils [m]
ชาติหมา[n. exp.] (chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)
เก๋าเจ๊ง = เก๋าเจ้ง [X] (kaojeng) EN: son-of-a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)
เขย[n.] (khoēi) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage   FR: beau-fils [m] ; beau-frère [m] ; parent (masc.) par alliance [m]
หลาน[n.] (lān) EN: nephew ; niece ; grandchild   FR: neveu [m] ; nièce [f] ; petit-fils [m] ; petite-fille [f] ; petits-enfants [mpl]
หลานชาย[n.] (lānchāi) EN: nephew ; grandson   FR: neveu [m] ; petit-fils [m]
หลานปู่[n.] (lānpū) EN: grandchild ; grandson ; granddaughter   FR: petit-fils [m] ; petite-fille [f] ; petits-enfants [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
FILSON F IH1 L S AH0 N
FILSINGER F IH1 L S IH0 NG ER0

French-Thai: Longdo Dictionary
fils(n) le, = ลูกชาย ตัวอย่างเช่น il est fils unique = เขาเป็นลูก(ชาย)คนเดียว, See also: A. fille,
petit-fils(n) |m, pl. petit-fils| หลานชาย, See also: A. petite-fille,

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fils \Fils\, n. [F., fr. L. filius. See {Filial}.]
   Son; -- sometimes used after a French proper name to
   distinguish a son from his father, as, Alexandre Dumas, fils.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fils
   n 1: 100 Yemeni fils are worth one Yemeni rial [syn: {Yemeni
      fils}, {fils}]
   2: a fractional monetary unit in Bahrain and Iraq and Jordan and
     Kuwait; equal to one thousandth of a dinar

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 fils /fis/ 
  son

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top