ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-fils-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fils, *fils*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fils(n) หน่วยเงินตราของประเทศอาหรับ
fila(n) เส้นใย, See also: สิ่งที่เหมือนเส้นใย, Syn. filum
file(n) แฟ้มเอกสาร, See also: แฟ้มเก็บเอกสาร, Syn. folder, filing, repository
file(n) แฟ้มข้อมูล (ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์)
file(n) เอกสารที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่
file(n) แถว, See also: แถวที่เรียง, คอลัมน์, Syn. column, line, row
file(vt) จัดเข้าแฟ้ม, See also: จัดเก็บเข้าแฟ้ม, เก็บเข้าไฟล์, ใส่แฟ้ม
file(vt) ยื่นฟ้อง, See also: ฟ้องร้อง, ยื่นคำร้อง
file(vt) ส่งต้นฉบับไปที่สำนักพิมพ์, See also: ส่งต้นฉบับไปที่สำนักข่าว
file(vi) เดินแถว, See also: เดินเรียงแถว
file(n) ตะไบ
file(vt) ตะไบ, See also: ถูด้วยตะไบ
fill(vt) เติม, See also: เพิ่ม, ถม, กลบ, ใส่, บรรจุ, กรอก, บันทึกลง, ทำให้เต็ม, กรอก, เติมในช่องว่าง, Syn. fulfill, pack, stuff, load, Ant. empty, drain
fill(vt) แต่งตั้ง, See also: บรรจุ, ว่าจ้าง, เลือกให้ดำรงตำแหน่ง, Syn. appoint, elect
film(n) ภาพยนตร์, See also: หนัง, ฟิล์มถ่ายภาพ, ฟิล์มถ่ายรูป, ฟิล์มหนัง, Syn. motion picture, movie, cinema, flick
film(n) แผ่นพลาสติกบางสำหรับห่อของ
film(n) เยื่อบางๆ, See also: เนื้อเยื่อบางๆ, Syn. membrane, tissue
film(n) ฝ้า, See also: สิ่งที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ, สิ่งที่เคลือบอยู่
film(vt) ถ่ายภาพยนตร์, See also: ถ่ายหนัง, ถ่ายรูป, ถ่ายภาพ, ถ่ายทำ, บันทึกภาพ, Syn. photograph, shoot, snap
film(vt) เคลือบ, See also: เคลือบด้วยฟิล์ม
filar(adj) เกี่ยวกับเส้นใย, See also: เกี่ยวกับเส้นด้าย
filch(vt) ขโมยเล็กๆ น้อยๆ, See also: หยิบฉวย, ลักเล็กขโมยน้อย, Syn. pilfer, rob
filet(n) สายรัดผม, See also: สายคาดผม, เชือกผูกผม, ริบบิ้น, รัดเกล้า, มงคลสวมศรีษะ, ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม, Syn. band, ribbon
filet(n) ชิ้นปลาหรือเนื้อที่ไม่มีกระดูก
filet(vt) ผูกด้วยริบบิ้น, See also: รัดผม, ผูกผม
filet(vt) ตัดชิ้นเนื้อที่ไม่มีกระดูก
filly(n) ลูกม้าตัวเมีย, Syn. young mare
filly(n) เด็กผู้หญิง, See also: เด็กสาว, Syn. female
filmy(adj) ซึ่งถูกปกคลุมด้วยเยื่อบางๆ, See also: ซึ่งเคลือบด้วยฟิล์ม, Syn. gauzy, gossamer
filth(n) สิ่งโสโครก, See also: สารปนเปื้อน, ความสกปรก, Syn. contamination, poisoning, Ant. cleanliness
filth(n) ถ้อยคำลามก, See also: ความลามก
filth(sl) ตำรวจ, Syn. the filth
filum(n) เส้นใย
defile(vt) ทำให้มัวหมองหรือมีมลทิน, See also: ทำให้แปดเปื้อน, ทำลายชื่อเสียง, Syn. dishonor, sully, Ant. honor, appreciate
defile(vt) ทำให้สกปรก (คำทางการ), See also: ทำให้เกิดมลพิษ, Syn. pollute, dirty
filial(adj) เกี่ยวกับลูกชายหรือลูกสาว, See also: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่, เกี่ยวกับพันธุกรรม
filial(adj) ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกและพ่อแม่, Syn. affectionate
filial(adj) เกี่ยวกับการผสมข้ามสายพันธุ์
fillem(sl) หนัง, See also: ภาพยนตร์
filler(n) ผู้บรรจุ, See also: ผู้ใส่, สิ่งที่บรรจุ, เครื่องบรรจุ, เครื่องอัดกระป๋อง
fillet(n) สายรัดผม, See also: สายคาดผม, เชือกผูกผม, ริบบิ้น, รัดเกล้า, มงคลสวมศรีษะ, ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม, Syn. band, ribbon
fillet(n) ชิ้นปลาหรือเนื้อที่ไม่มีกระดูก
fillet(vt) ผูกด้วยริบบิ้น, See also: รัดผม, ผูกผม
fillet(vt) ตัดชิ้นเนื้อที่ไม่มีกระดูก
fillip(n) การเคาะนิ้ว, See also: การดีดนิ้ว, Syn. tap, stroke
fillip(n) สิ่งกระตุ้น, See also: ตัวกระตุ้น, Syn. goad, incentive, spur
fillip(vt) เคาะนิ้ว, See also: ดีดนิ้ว, เคาะค่อยๆ, กระตุ้น, Syn. tap
filose(n) เหมือนเส้นใย
filter(n) เครื่องกรอง, See also: กระดาษกรอง, เครื่องกรองสัญญาณ
filter(vt) กรอง, See also: ซึมผ่านที่กรอง, Syn. seep, osmose, ooze, penetrate, permeate, leach

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
particulate filtrationการกรองละอองธุลี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
plastic fillerสีโป๊พลาสติก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profileโพรไฟล์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
profile angleมุมโพรไฟล์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
profile fo equilibrium; graded profileหน้าตัดข้างสมดุล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pulse, thready; pulsus filiformisชีพจรบางเบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paint filmความหนาของสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulsus filiformis; pulse, threadyชีพจรบางเบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
low profileการลดบทบาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
low profile tire; low profile tyreยางหน้ากว้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
load profileโพรไฟล์ภาระ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
log fileแฟ้มลงบันทึกเข้าออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
log fileแฟ้มลงบันทึกเข้าออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rank and fileพลพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib meristem; file meristemเนื้อเยื่อเจริญแนวตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
relative fileแฟ้มสัมพัทธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
random fileแฟ้มสุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
river profileหน้าตัดข้างตามลำน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
subfileแฟ้มย่อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential fileแฟ้มลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
surface film conductanceความนำความร้อนแผ่นบางที่ผิว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
serial fileแฟ้มเรียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
shared file systemระบบร่วมแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
signature fileแฟ้มลายเซ็น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sodium-cooled valve; sodium-filled valveวาล์วหล่อเย็นด้วยโซเดียม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sodium-filled valve; sodium-cooled valveวาล์วหล่อเย็นด้วยโซเดียม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
soil profileหน้าตัดข้างของดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
object fileแฟ้มจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
order of filiationคำสั่งศาลให้รับเป็นบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overfilled-อุดเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil-bath cleaner; oil-bath filterหม้อกรองอากาศแบบอ่างน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil-filter wrenchประแจตัวกรองน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil filler capฝาช่องเติมน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil filterหม้อกรองน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air filmฟิล์มอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
air filterแผงกรองอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
air filter; air cleanerหม้อกรองอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustic wave filterเครื่องกรองคลื่นเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustically tunable optical filterเครื่องกรองแสงปรับด้วยเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affiliationการดำเนินคดีให้ชายรับรองบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affiliation orderคำสั่งศาลให้ (ชายที่ศาลตัดสินว่าเป็นบิดา) จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air cleaner; air filterหม้อกรองอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
archived fileแฟ้มเก็บถาวร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
archived fileแฟ้มเก็บถาวร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amendment fileแฟ้มแก้ไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bronze filler metalโลหะเติมบรอนซ์ [ มีความหมายเหมือนกับ bronze welding rod ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beginning of file labelป้ายเริ่มแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning of file section labelป้ายเริ่มส่วนแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bypass filterหม้อกรองเบี่ยงบางส่วน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
building load profileโพรไฟล์ภาระอาคาร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Back fileฉบับล่วงเวลา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Filing systemการจัดเก็บเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Filmloopฟิล์มลูป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Filmstripฟิล์มสตริป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Microfilmไมโครฟิล์ม, Example: <p>พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายคำว่า ไมโครฟิล์ม ว่าหมายถึง ฟิล์มถ่ายรูปขนาดเล็กมากใช้สำหรับถ่ายบันทึกภาพของสิ่งต่างๆ ให้มีขนาดย่อส่วนลงมากๆ เพื่อสะดวกแก่การเก็บรักษาไว้ และสามารถนำมาฉายเป็นภาพนิ่งขนาดขยายบนจอได้ [ 1 ] <p>ไมโครฟิล์ม จัดเป็นวัสดุย่อส่วนเป็นวัสดุไม่ตีพิมพ์ประเภทหนึ่ง โดยเกิดจากการถ่ายภาพย่อส่วนของสิ่งพิมพ์ต้นฉบับลงบนแผ่นฟิล์มหรือกระดาษทึบแสงให้มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยตาเปล่า จำเป็นต้องอาศัยเครื่องอ่านเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า Microfilm reader ห้องสมุดนิยมนำมาจัดเก็บ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือหายาก เอกสารจดหมายเหตุ เป็นต้น เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และการสงวนรักษาเอกสารต้นฉบับสำคัญและหายาก <p>ลักษณะของไมโครฟิล์ม มีลักษณะเป็นฟิล์มโปร่งใส เนื้อละเอียด โดยรูปแบบของไมโครฟิล์ม ได้แก่ <p>1. ฟิล์มม้วน (roll film) เป็นรูปแบบที่เก่าแก่และใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากบรรจุการจัดเก็บสารสนเทศได้เป็นจำนวนมากๆ ขนาดมาตรฐานทั่วไป 8 มม. 16 มม. 35 มม. มีความยาว 100 ฟุต ทั้งนี้ไมโครฟิล์ม 1 ม้วน สามารถบรรจุภาพได้ 207-269 กรอบภาพหรือมากกว่า ขึ้นกับอัตราการย่อของเครื่อง โดยขนาด 16 มม. นิยมใช้บันทึกข้อมูลที่มีจำนวนมากและมีความต่อเนื่อง ขณะที่ ขนาด 35 มม. นิยมใช้บันทึกข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ <p>2. ไมโครฟิช (microfiche) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งมีลักษณะโปร่งใสขนาด 3*5 นิ้ว หรือ 4*6 นิ้ว บันทึกเป็นแถวๆ จึงสามารถค้นคืนสารสนเทศได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น <p>3. แจ็กเก็ต (jacket) มีขนาดเดียวกับไมโครฟิชแต่มีช่องสำหรับสอดฟิล์มที่ถ่ายย่อส่วนแล้วบรรจุเป็นแถว คล้ายซองเก็บฟิล์มขนาด 35 มม.ในปัจจุบัน <p>แม้ว่าปัจจุบันมีบางมุมมองที่คิดเห็นว่า ไมโครฟิล์ม เป็นวัสดุที่ตกยุค ไม่ทันสมัย เนื่องจากต้องมีเครื่องอ่าน และเครื่องพิมพ์เฉพาะ ทำให้ไม่สะดวกเท่าที่ควรนักสำหรับผู้ใช้งาน แต่ไมโครฟิล์ม ก็มีข้อดีที่น่าสนใจ เช่น ฟิล์มหนึ่งม้วนสามารถถ่ายภาพได้จำนวนมาก และราคาของฟิล์มที่ถูก อีกทั้งการคัดลอกก็สามารถทำได้รวดเร็ว ที่สำคัญคืออายุของการเก็บรักษาที่นาน <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20110527-microfilm.jpg" Title="Microfilm" alt="Microfilm"> <br>ภาพที่ 1 ภาพตัวอย่างเครื่องถ่ายและเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม <p>แหล่งข้อมูล <p>[ 1 ] ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. หน้า 889. <p>[ 2 ] วรพจน์ นวลสกุล. เทคโนโลยีไมโครฟิล์ม เทคโนโลยีออปติกและมัลติมีเดีย. http://www.lib.ubu.ac.th/techno/Down%20Load/bod_013.doc (สืบค้นเมื่อ 27 พ.ค. 2554). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Microfilm readerเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Vertical fileตู้เก็บเอกสารที่เก็บจุลสาร กฤตภาค แผนที่ เอกสารพับ ที่มีลักษณะไม่คงทนถาวร, ตู้จุลสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
File organization (Computer science)การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
File transferการถ่ายแฟ้มข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thin filmsฟิล์มบาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical thin film technologyเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
File Transfer Protocolรูปแบบการส่งไฟล์ หรือรับไฟล์ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanofiltrationนาโนฟิลเตรชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Polyester filmฟิลฺ์มโพลีเอสเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adaptive filterวงจรกรองแบบปรับตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Filler (Materials)สารตัวเติม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Industrial profileเค้าโครงอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
File transferการถ่ายแฟ้มข้อมูล [คอมพิวเตอร์]
Sanitary landfill closuresการฝังกลบขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Master fileแฟ้มหลัก [คอมพิวเตอร์]
Electronic fileการจัดแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
Electric filterเครื่องกรองไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Filter and filtrationเครื่องกรองและการกรอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
restore fileนำแฟ้มกลับมา, Example: เมื่อเราทำแฟ้มสำรองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำรองข้อมูล โปรแกรมจะบีบอัดแฟ้มต่างๆ ที่จำสำรองเพื่อไม่ให้ใช้เนื้อที่สำรองมากเกินไปถ้าหากแฟ้มเดิมสูญหายหรือเสียหาย เราจะต้องนำแฟ้มสำรองกลับมาใช้ใหม่ แต่โดยที่แฟ้มสำรองนั้นเป็นแฟ้มที่ข้อมูลถูกบีบอัด ดังนั้นจำเป็นจะต้องคลายแฟ้มนั้นก่อนที่จะบันทึกบนจานแม่เหล็กสำหรับใช้งาน กระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่า การนำแฟ้มกลับมาใช้ [คอมพิวเตอร์]
Filing Dateวัน เดือน ปี ที่ได้ยื่นเอกสารสิทธิบัตรต่อสำนักงานสิทธิบัตร ในแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ ครบถ้วน [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Delphi (Computer file)เดลฟาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fileแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
file serverตัวบริการแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
text fileแฟ้มข้อความ, Example: แฟ้มที่บันทึกแต่ละข้อความล้วน คือ ไม่มีรหัสสำหรับจัดตำแหน่งพิมพ์ หรือรหัสที่บอกว่าข้อความเป็นอักษรประเภทไหน แฟ้มนี้เรียกอีกอย่างว่า แฟ้ม ASCII โปรแกรมหลายโปรแกรมมีวิธีให้เราบันทึกเก็บแฟ้มที่สร้างขึ้นเป็นแฟ้มข้อความเราอาจนำแฟ้มนี้ไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องพะวงถึงรหัสคำสั่งอื่นๆ ในแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
Film badgeกลักฟิล์ม, ฟิล์มแบ็ดจ์, กลักบรรจุฟิล์มบันทึกปริมาณรังสี ที่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีใช้เพื่อให้ทราบว่าได้รับรังสีสะสมเป็นปริมาณเท่าใด, Example: [นิวเคลียร์]
Wysiwyg (Computer file)วีซีวิงค์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
WordStar (Computer file)เวิร์ดสตาร์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
WordPerfect for Windows (Computer file)เวิร์ดเพอร์เฟ็คท์ สำหรับวินโดวส์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
3-D filmsภาพยนตร์ 3 มิติ [TU Subject Heading]
3ds max (Computer file)3ดีเอส แมกซ์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Landfill facilityสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย, Example: สถานที่ที่นำขยะมูลฝอยมาเทกองในพื้นที่ซึ่งจัดเตรียมไว้ใช้เครื่องจักรกลบดอัดให้แน่น ใช้ดินกลบทับเป็นชั้นๆ และได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันน้ำชะมูลฝอยไหลซึมลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน การป้องกันกลิ่นและแมลงรบกวนและการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่สภาพแวดล้อมโดยรอบ [สิ่งแวดล้อม]
Acoustic filtersเครื่องกรองเสียง [TU Subject Heading]
Adventure filmsภาพยนตร์ผจญภัย [TU Subject Heading]
Affiliate programs (World Wile Web)ธุรกิจตัวแทนโฆษณาออนไลน์ [TU Subject Heading]
Affiliated corporationsบริษัทในเครือ [TU Subject Heading]
Air filtersเครื่องกรองอากาศ [TU Subject Heading]
Allways (Computer files)ออลเวย์ส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Amateur filmsภาพยนตร์สมัครเล่น [TU Subject Heading]
Animal filmsภาพยนตร์ชีวิตสัตว์ [TU Subject Heading]
Animated film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์การ์ตูน [TU Subject Heading]
Animated filmsภาพยนตร์การ์ตูน [TU Subject Heading]
Arena (Computer file)อะรีนา (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Authors, Filipinoนักประพันธ์ฟิลิปปินส์ [TU Subject Heading]
Autoscore (Computer file)ออโต้สคอร์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Biographical filmsภาพยนตร์ชีวประวัติ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
binary file(n) แฟ้มข้อมูลฐานสอง
filial piety(n) ความกตัญญูกตเวที
filing a caseฟ้องคดี
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)
single fileเดินเป็นแถวเดียว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You fell in love. Do not defile it with cliche.เรื่องแบบนี้ไม่มีคำนิยาม มันไม่มีชื่อ I Heart Huckabees (2004)
- For you. Specifilly, you're so impressive beuse you know Shania.หลายคนประทับใจคุณ คุณรู้จักชาเนีย I Heart Huckabees (2004)
But we don't know if he's having an affair, I mean, he could just be involved with, I don't know, people who get together to invest things, and, and the place that they invest things is, filled with potpourri, แต่เรายังไม่รู้เลยว่าเค้ามีชู้รึเปล่า เค้าอาจจะแค่ไปเกี่ยวข้องกับ... ไม่รู้สิ Shall We Dance (2004)
Plus their habits are pretty filthy.กับนิสัยพวกมันที่สุดจะสกปรก The Woodsman (2004)
What are you doing? Filming America's most boring teenagers?ทำอะไร ถ่ายเรื่องวัยรุ่นที่น่าเบื่อที่สุดของอเมริกาหรอ Raise Your Voice (2004)
!" The music fills the space!"!" The music fills the space!" Raise Your Voice (2004)
Jack, show these people how filthy rich we're gonna make them, please.แจ๊ค, ให้เขาดูว่า พวกเขาจะได้เงินมากขนาดไหน ถ้าให้เราเข้าไปทำเรื่องนี้ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
No, no, the S-1 has to be on file before the week is out.ไม่, ไม่ เอกสารเอส-1มันควรจะเรียบร้อย ภายในอาทิตย์นี้ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
- The S-1 needs to be on file before...- เอกสารเอส-1จะต้องเรียบร้อยก่อน... Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Then let me get a look at that file.ขอฉันได้ดูเอกสารนั่นได้มั๊ย? Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
- Fill it up.- สะพายมันไว้ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Fill it up!สะพายมันไว้! Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
You know, Thomas Edison tried and failed nearly 2, 000 times to develop the carbonised cotton-thread filament for the incandescent light bulb.และระบบผ่านโดยตรวจชีวภาพ. นายรู้ไหม, โทมัส เอดิสัน พยายามแล้ว แต่ล้มเหลวเกือบ 2, 000 ครั้ง ในการพัฒนาใส้หลอดไฟฟ้า. National Treasure (2004)
There was no file opened.ไม่มีการรับแจ้ง. National Treasure (2004)
EDS suits, a particulate air filtration system, the whole shebang.ชุดป้องกัน ระบบกรองอากาศ และอุปกรณ์ครบ. National Treasure (2004)
It's all there. These files will prove who stole your money.ทั้งหมดเลย แฟ้มเหล่านี้จะบอกได้ว่า ใครขโมยเงินคุณ The Bourne Supremacy (2004)
The files.เอ้า... แฟ้ม The Bourne Supremacy (2004)
It's finished. Bourne. The files.เรียบร้อยหมด ทั้งบอร์น แฟ้มข้อมูล ลายนิ้วมือ The Bourne Supremacy (2004)
Two men dead, 3 million in cash gone, no Neski files, and all very public.ตาย 2 คน เงิน 3 ล้านหายไป ไม่ได้แฟ้มข้อมูลเนสกี้ และข่าวยังแพร่ออกไปทั่ว The Bourne Supremacy (2004)
He does. I've been down to the archives. I have the files, Ward.เขารู้แล้ว ฉันจึงไปกองเก็บเอกสารได้ ตอนนี้ฉันได้เอกสารแล้วนะ วอร์ด The Bourne Supremacy (2004)
- Jason Bourne happened. You got the files. Then let's cut the crap.เจสัน บอร์น ไง คุณก็ได้ข้อมูลไปแล้วนี่ The Bourne Supremacy (2004)
The case had gone cold until we found a source, a Russian in Berlin, who claimed to have access to the Neski files.เรื่องนี้เงียบหายไป จนกระทั่งเดือนที่แล้ว เมื่อเราได้พบกับแหล่งข่าวใหม่ ชาวรัสเซียอีกคนในเบอร์ลิน เขาอ้างว่า เขามีแฟ้มข้อมูลฆาตกรรมของเนสกี้ The Bourne Supremacy (2004)
His Treadstone files are bloated with code keys and case files that he had no clearance for.ไฟล์ข้อมูลเทรดสโตนของเขาเต็มไปด้วย ไฟล์รหัสต่างๆ และไฟล์ที่ถูกลบทิ้งไป The Bourne Supremacy (2004)
We found a deleted file with an account number to a bank in Zurich.จากการกู้ข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์ เราพบไฟล์ที่ถูกลบทิ้งที่มี เลขที่บัญชีของธนาคารในซูริค The Bourne Supremacy (2004)
You read a few files and you're an expert?- คุณคิดว่า คุณอ่านแฟ้มทั้งหมดของเจสัน บอร์น แล้วจะทำให้คุณรู้ทั้งหมดหรือ? The Bourne Supremacy (2004)
I need fresh eyes. Review the buy where we lost the Neski files.ฉันต้องการพิจารณาการซื้อขาย ที่เราเสียแฟ้มข้อมูลเนสกี้ไปอีกครั้ง The Bourne Supremacy (2004)
Nothing in those files makes their sacrifice worthwhile.ข้อมูลเหล่านั้นไม่มีอะไร ที่ทำให้การเสียสละของพวกเขามีค่า คุณต้องปล่อยวางบ้าง The Bourne Supremacy (2004)
What files?- คอนกลิน... The Bourne Supremacy (2004)
- My first job. You know my file.งานชิ้นแรกของผม ที่เบอร์ลิน คุณมีข้อมูลทั้งหมดของผมนี่ The Bourne Supremacy (2004)
- It's not in your file.- นั่นมันไม่ใช่งานของคุณ The Bourne Supremacy (2004)
It's not in your file, I swear.ไม่ สาบานได้... โอว์... The Bourne Supremacy (2004)
There were files linking me to the Neski murder.มีเอกสารที่เชื่อมโยงถึงฉัน เกี่ยวกับการฆาตกรรมเนสกี้ The Bourne Supremacy (2004)
If the files disappeared and they suspected you, they'd be chasing a ghost for 10 years.ถ้าแฟ้มพวกนั้นหายไป พวกนั้นก็จะสงสัยนาย และก็จะตามล่าผีของนายไปอีก 10 ปี The Bourne Supremacy (2004)
Filthy.เสียวซ่าน Eating Out (2004)
I'm filthy.ส่วนฉันถ่อย Eating Out (2004)
Who'd be in the film business?วันอาทิตย์ไม่มีคนมาดูหนังกันเลยหรือไง Kung Fu Hustle (2004)
The streets out there are filled with money and women.มองดูถนนเส้นนั้นสิ มีเงินและผู้หญิงมากมายก่ายกอง Kung Fu Hustle (2004)
And you keep your filthy fucking hands off me!เอามือโสโครก ของแกออกไปจากฉัน! Crash (2004)
You could fill the Staples Center with what you don't know.นายเติม สเตเปิล เซนเตอร์ เต็มได้ด้วยความไม่รู้ของนาย Crash (2004)
Get your filthy fucking hands off me!เอามือโสโครก ออกไปจากฉัน! Crash (2004)
It's a high-profile position, and he wants to send the right message to the community.มันเป็นตำแหน่งที่สำคัญ และเขา ต้องการสื่อข้อความถึงประชาชน Crash (2004)
It's your brother's file.แฟ้มประวัติน้องคุณ Crash (2004)
You know you shouldn't be looking at the files.คุณรู้ว่าคุณไม่ควรจะดูที่ไฟล์ Cubeº: Cube Zero (2004)
You read the files. You know what kind of people end up in there!คุณอ่านไฟล์ คุณจะรู้ว่าสิ่งที่ชนิดของคนท้ายในที่นั่น! Cubeº: Cube Zero (2004)
All we know is what we read in the files...ทั้งหมดที่เรารู้คือสิ่งที่เราอ่านในไฟล์ ... Cubeº: Cube Zero (2004)
What if it's all bogus? The files, the crimes, everything.ถ้ามันเป็นสิ่งที่ปลอมทั้งหมดหรือไม่ แฟ้มอาชญากรรมทุกอย่าง Cubeº: Cube Zero (2004)
We're shooting a film called Eye of the Dragonเรามาถ่ายหนังเรื่อง Eye of the Dragon ครับ Rice Rhapsody (2004)
Eye of the Dragon. Sounds like an action filmEye of the Dragon เป็นหนังแอคชั่นใช่ไหมคะ? Rice Rhapsody (2004)
-Turn it off. We're watching a film.- ปิดซะที ดูหนังไม่รู้เรื่องแล้ว Uno (2004)
We're watching a film. A movie, right?เราดูหนังอยู่นะ ใช่ไหม Uno (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
filTom filled out the application form.
filHer eyes were filled with tears.
filTears filled her eyes.
filSorry, we can't fill this prescription here.
filFill up this registration card, please.
filI wish I had seen the film.
filI found the film romantic.
filHer eyes were filled with tears when she pictured the sad scene to herself.
filI have two exposures left on this film.
filMy comrades encouraged me to fulfill my ambitions.
filFill the bottle with water.
filJust getting one-to-one guidance was enough to make it an extremely fulfilling practise session.
filHe fills the bill.
filI prefer French films to American ones.
filSo they filled them to the brim.
filWe saw the film and dinner together.
filJapan follows the principle of first-to-file.
filThis film is an adaptation of a novel.
filCan you tell me how to fill in this form?
filI was determined to fulfill my duties at any cost.
filI think it is worthwhile to see this film twice.
filGyoza stuffing? I made some gyoza at home but, possibly because I didn't have enough dough, I had some of the filling left over.
filI filled the bucket with water.
filHis bag was filled with water.
filOh, just fill out this form.
filIn the film, the director makes Hamlet an active person.
filThe novel was adapted for a film.
filPlease develop and print this film.
filI'm attaching three files.
filThis film is indeed an enduring masterpiece.
filEnclosed is our company profile.
filWishing you a Halloween filled with fun.
filShe takes pleasure in seeing horror films.
filThey filed in all directions.
filHis good nature seems to fufill the role of reducing the family's trouble.
filI am kind of interested in foreign films.
filI'm always bored with films that have little action.
filI filled a vase with water.
filI have a high opinion of the film director.
filCorrect the mistake and return the file to Mr Luxemburg.
filAll the films are boring.
filI'm going to see a horror film.
filFill the bucket with water.
filWe've got to fill this hole with something.
filThe film scooped up three awards at the Cannes film festival.
filThis box is filled with apples.
filThe room was filled with people.
filPlease fill out this questionnaire and send it to us.
filThe information is in a file in my computer.
filThe news filled me with astonishment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดฟัน(v) fill teeth, Example: บริการทันตสาธารณสุขเบื้องต้นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ ให้บริการรักษาเบื้องต้น โดยการใช้ยา ใส่ยาแก้ปวด อุดฟันชั่วคราว และขูดหินปูน, Thai Definition: ทำให้ฟันหายเป็นรู
ตู้เก็บเอกสาร(n) file cabinet, See also: filing cabinet, Example: ที่ทำงานใหม่ของเขามีเพียงโต๊ะเก้าอี้ทำงานและตู้เก็บเอกสารเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
เติมเต็ม(v) fulfill, See also: complete, Example: ความอบอุ่นได้ไหลหลั่งมาเติมเต็มในหัวใจเขาแล้ว, Thai Definition: เพิ่มให้เต็ม
ซกมก(adj) dirty, See also: filthy, foul, soiled, unclean, Syn. สกปรก, Ant. สะอาด, Example: เขาใส่เสื้อผ้าซกมกเข้ามาในงานเลี้ยง, Notes: (ปาก)
ไส้ดินสอ(n) pencil lead, See also: refill lead, spare lead
การถ่ายทำภาพยนตร์(n) shooting, See also: filming
บทภาพยนตร์(n) films cript, See also: movie script, shooting script
ผู้แสดงนำฝ่ายชาย(n) leading man, See also: film actor, film star, star
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง(n) leading lady, See also: film actress, film star, star
พนักงานสารบรรณ(n) filing clerk, Syn. พนักงานเก็บเอกสาร
แฟ้มแขวน(n) suspension file, Thai Definition: แฟ้มแบบแขวน
แฟ้มเอกสาร(n) document file
บรรลุเป้าหมาย(v) achieve, See also: succeed, accomplish, attain, fulfill, Syn. สำเร็จ, Ant. ล้มเหลว, Example: ครูต้องการให้นักเรียนทั้งชั้นบรรลุเป้าหมายของวิชานั้นๆ, Thai Definition: สำเร็จตามที่กำหนดไว้
หนังลามก(n) pornographic film/movie, Syn. ภาพยนตร์ลามก, Example: รัฐบาลห้ามมิให้นำหนังลามกเข้ามาฉายในประเทศ, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: ภาพยนตร์ที่มีเรื่องส่อไปในทางน่ารังเกียจ (มักใช้ในเรื่องเพศ)
เครื่องกรองอากาศ(n) air filter, See also: air treatment system, Example: หลายบ้านซื้อเครื่องกรองอากาศไปติดที่แอร์ส่วนกลางของบ้านเพื่อขจัดแหล่งเพาะเชื้อโรค, Thai Definition: อุปกรณ์สำหรับกรองฝุ่นผงในอากาศ
เข้าแฟ้ม(v) on file, Example: พนักงานบางคนยังเข้าแฟ้มไม่เป็นเลยก็มี ได้แต่ใช้คอมพิวเตอร์เหมือนพิมพ์ดีด, Thai Definition: จัดเก็บข้อมูลลงแฟ้มในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
สำเร็จ(v) finish, See also: accomplish, achieve, fulfil, Syn. เสร็จ
แทรกซึม(v) infiltrate, See also: permeate, be abundant, Syn. ซึมซาบ, ซึม, Example: ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่แทรกซึมเข้าทำลายสังคมเกือบทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น, Thai Definition: อาการที่ค่อยๆ แทรกเข้าไปโดยไม่ให้รู้ตัว
แฟ้ม(n) file, See also: folder, binder, dossier, Example: ข้อมูลของโรงพยาบาลที่เก็บไว้ในแฟ้มมักจะเป็นทะเบียนคนไข้ปัจจุบัน และทะเบียนแพทย์และนางพยาบาล, Count Unit: แฟ้ม, Thai Definition: ที่สำหรับเก็บแผ่นกระดาษ มีปกหน้าปกหลัง ทำด้วยกระดาษแข็ง เป็นต้น มีหลายชนิด, Notes: (อังกฤษ)
ไฟล์(n) file, Syn. แฟ้ม, แฟ้มข้อมูล, Example: เราสามารถนำไฟล์จากเครื่องอื่นมาใช้งานในเครื่องของเราได้ โดยบันทึกไฟล์นั้นลงบนแผ่นดิสก์, Count Unit: ไฟล์, Thai Definition: ชุดของโปรแกรมคำสั่ง หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ หรือสื่ออื่นๆ, Notes: (อังกฤษ)
แฟ้ม(n) file, See also: folder, Syn. ไฟล์, แฟ้มข้อมูล, Example: หลายๆ หน่วยงานได้ค้นพบไวรัสคอมพิวเตอร์อยู่ในแฟ้มโปรแกรมหลายแฟ้ม ซึ่งผู้ใช้เครื่องเหล่านี้ต่างไม่ได้คาดฝันมาก่อนเลย, Count Unit: แฟ้ม, Thai Definition: ชุดของโปรแกรมคำสั่ง หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ หรือสื่ออื่นๆ, Notes: (อังกฤษ)
ยื่นคำร้อง(v) file a complaint, See also: file a petition, Example: เขาไปยื่นคำร้องกับงานบัณฑิตเพื่อขอเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์, Thai Definition: ยื่นคำขอต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง
อุด(v) plug, See also: stop, block, fill a hole, seal, close, cork, Syn. อัด, จุก, ปิด, Example: แม่ใช้กาบมะพร้าวห่อใบตองอุดปากกระบอกข้าวหลามก่อนนำไปเผาจนสุก, Thai Definition: อาการที่นำของบางสิ่งไปจุกช่องให้แน่น เช่น อุดรู
หยาบโลน(adj) indecent, See also: obscene, lewd, filthy, dirty, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เพลงนี้มีเนื้อหาหยาบโลน ไม่รู้กล้าแต่งออกมาได้อย่างไร, Thai Definition: ที่ไม่สุภาพ, ที่ไม่เรียบร้อย, ที่ทะลึ่งตึงตัง
เท(v) pour, See also: fill, Example: ลุงแช่มจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดารินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด, Thai Definition: ตะแคงหรือเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในนั้นไหลลงไปหรือออกไป
รถร่วม(n) affiliated bus, Syn. รถร่วมบริการ, Example: ปัจจุบันนี้รถประจำทางที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพฯ มีจำนวนรถร่วมมากกว่ารถของขสมก., Count Unit: คัน, Thai Definition: รถโดยสารประจำทางของเอกชนที่เข้าร่วมวิ่งกับของทางการ
ล้างฟิล์ม(v) develop a photographic film, Syn. ล้างรูป, Example: ช่างภาพล้างฟิล์มที่ร้านนี้เป็นประจำ
ขโมย(v) steal, See also: thieve, pinch, burglar, filch, pilfer, plagiarize, Syn. ลัก, ลักขโมย, Example: เรื่องที่ 2 ของข้าพเจ้าเป็นเรื่องยาวที่แต่งขึ้นเอง ไม่ได้ขโมยมาจากหนังสือฝรั่งอย่างเล่มแรก
ยิงกราด(v) rake, See also: strafe, enfilade, Syn. ยิงกระหน่ำ, สาดกระสุน, รัวกระสุน, Example: สนามเพลาะของเราถูกข้าศึกยิงกราดทุกๆ ห้านาที
เยื่อ(n) tissue, See also: thin skin, film, membrane, pellicle, fibre, Thai Definition: สิ่งที่เป็นแผ่นบางอยู่ตามผิวหรือภายในของสิ่งต่างๆ
ใย(n) web, See also: fiber, thread, cobweb, filament, gossamer, staple, Syn. สายใย, Example: โต๊ะเครื่องแป้งมีใยแมงมุมขึงพาดกระจกเงาที่แตกร้าว, Thai Definition: สิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆ บางๆ
เรียงแถว(v) line up, See also: queue up, stand in a line, fall into line, file, Syn. เข้าแถว, เข้าคิว, ต่อคิว, Example: เด็กๆ ทั้ง 8 คนเรียงแถวกันขึ้นไปบนเวที เพื่อแสดงความสามารถในวันเด็กแห่งชาติ
ลามก(adj) pornographic, See also: filthy, lewd, obscene, indecent, dirty, smutty, Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต, Example: รัฐบาลตั้งท่าขึงขังที่จะเอาโทษคนขายหนังสือลามก, Notes: (บาลี)
ลามก(v) be indecent, See also: be obscene, be smutty, be dirty, be filthy, Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต, Example: เขาเชื่อมั่นว่าเรื่องของเราไม่ผิดศีลธรรม ไม่ลามก, Notes: (บาลี)
เลอะ(adj) dirty, See also: soiled, unclean, filthy, stained, foul, grubby, messy, mucky, Syn. เปื้อน, เปรอะ, เลอะเทอะ, Example: แม่สั่งไม่ให้เอาเสื้อตัวที่เลอะไปซักรวมกับเสื้อตัวอื่น, Thai Definition: ที่เปรอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ มีลักษณะเละ
สมปรารถนา(v) fulfil one's wish, See also: have one's wish fulfilled, Syn. สมประสงค์, Example: ตอนนี้คุณก็สมปรารถนาแล้ว ขอให้มีความสุขมากๆ, Thai Definition: ได้ตามที่ต้องการ
สมหวัง(v) fulfil one's hope, See also: have one's hopes fulfilled, Ant. ผิดหวัง, Example: กระไรหนอเพื่อนของหล่อนจึงไม่เคยสมหวังในสิ่งใดเลย, Thai Definition: บรรลุดังหวัง
สัมฤทธิ์ผล(v) achieve, See also: accomplish, bear fruit, complete, fulfil, Syn. สำเร็จผล, Ant. ล้มเหลว, Example: บริษัทจะดำเนินการสานต่อนโยบายดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว
ไส้(n) lead refill, Example: ดินสอมีหลายประเภท คือ ดินสอที่เป็นแบบเปลี่ยนไส้ไม่ได้ หรือแบบเหลา และแบบที่เปลี่ยนไส้ได้, Count Unit: ไส้, อัน, แท่ง, Thai Definition: ของที่อยู่ข้างในซึ่งมีลักษณะเช่นนั้น
บรรจุตำแหน่ง(v) fill the post, See also: put in a position, assign someone to a post, settle someone in a place, Example: ท่านรัฐมนตรีหาผู้ที่เหมาะสมบรรจุตำแหน่งนี้ยังไม่ได้, Thai Definition: ให้เข้ารับตำแหน่ง
ประจุ(v) load, See also: charge, fill, pack, Syn. บรรจุ, ใส่, Example: เขาบาดเจ็บขณะที่ประจุลูกปืน
เปื้อนเปรอะ(v) dirty, See also: foul, muddy, defile, soil, pollute, smirch, stain, Syn. เปื้อน, เลอะ, เปรอะ, Example: ผมเห็นพื้นสะอาดอยู่แล้วจึงไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่มีแต่โคลนเข้ามาให้มันเปื้อนเปรอะ, Thai Definition: ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ
เป็นคดี(v) go to court, See also: go to law, carry on a lawsuit, file/bring a suit against, Syn. เป็นคดีความ, Example: เรื่องทะเลาะกันเล็กน้อยกลายเป็นคดีขึ้นมาเมื่อคู่กรณีต่างไม่ยอมกัน, Thai Definition: กลายเป็นเรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
เติม(v) add, See also: add more, fill, increase, Syn. เพิ่ม, เพิ่มเติม, Example: พ่อเติมน้ำมันเครื่องลงไปในถังอีกประมาณครึ่งลิตร
จอเงิน(n) silver screen, See also: film, movie, cinema, Syn. ภาพยนตร์, หนัง, Example: เรื่องราวที่แต่งขึ้นกลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาจริงๆ ทางจอเงิน, Thai Definition: ภาพฉายด้วยเครื่องทำให้เห็นเป็นเคลื่อนไหวได้
ขึ้นโรงขึ้นศาล(v) go to court, See also: go to law, carry on a lawsuit, file/bring a suit, Syn. ขึ้นศาล, ฟ้องร้อง, เป็นความ, Example: ในช่วงที่ผ่านมาเขาต้องขึ้นโรงขึ้นศาลในข้อหาหมิ่นประมาทหลายคดี, Thai Definition: มีคดีฟ้องร้องกันในศาล
มอมแมม(adj) dirty, See also: filthy, stained, bedraggled, smirched, blackened, soiled, unclean, Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ, Example: ฉันเห็นใบหน้ามอมแมมและร่างที่ซูบผอมก็อดสะเทือนใจไม่ได้, Thai Definition: ที่เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่สกปรก
มอมแมม(v) be dirty, See also: be filthy, be stained, be soiled, be unclean, Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ, Example: เด็กทุกคนในสนามล้วนแต่มอมแมมคลุกฝุ่นไปด้วยกันทั้งนั้น, Thai Definition: เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่สกปรก, ไม่สะอาดหมดจด
ยัด(v) stuff, See also: cram, squeeze, press, fill, ram, tuck, Syn. อัด, Example: คนร้ายยัดศพหญิงสาวใส่กล่องกระดาษทิ้งไว้ที่บริเวณข้างหมู่บ้าน, Thai Definition: บรรจุหรือใส่โดยอัดดันเข้าไป
ร่วม(v) join in, See also: participate, associate with, be affiliated with, partake, have a portion of, Example: กองทัพอากาศสหรัฐได้ทำโครงการร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ราว 20 แห่ง, Thai Definition: มีส่วนรวมอยู่ด้วยกัน, มีส่วนรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, มีส่วนรวมในที่แห่งเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out  FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บรรจุ[banju] (v) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain  FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุตำแหน่ง[banju tamnaeng] (v, exp) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place  FR: nommer à un poste ; occuper une position
บรรลุ[banlu] (v) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill  FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[banlu paomāi] (v, exp) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill  FR: réussir ; atteindre un objectif
บัตรเติมเงิน[bat toēm ngoen] (n, exp) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card  FR: carte prépayée [ f ] ; carte rechargeable [ f ]
เบคอน[bēkhøn] (n) EN: bacon  FR: bacon [ m ] ; filet de porc fumé et maigre [ m ]
บริษัทลูก[børisat lūk] (n, exp) EN: subsidiary firm ; subsidiary company ; daughter company  FR: filiale [ f ]
บริษัทแม่[børisat maē] (n, exp) EN: parent company  FR: société mère [ f ] ; société fille [ f ]
บทภาพยนตร์[botphāpphayon] (n) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script  FR: scénario [ m ] ; script [ m ]
บุหรี่ก้นกรอง[burī kon krøng] (n, exp) EN: filter trips
บุตร[but] (n) EN: child ; son ; daughter ; offspring  FR: enfant [ m, f ] ; fils [ m ] ; fille [ f ] ; progéniture [ f ]
บุตรชาย[butchāi] (n) EN: son  FR: fils [ m ]
บุตรชายคนโต[butchāi khontō] (n, exp) EN: oldest son  FR: fils aîné [ m ]
บุตรสาว[butsāo] (n) EN: daughter  FR: fille [ f ]
บุตรา[buttrā] (n) EN: son  FR: fils [ m ]
บุตรี[buttrī] (n) EN: daughter  FR: fille [ f ]
บุตรหญิง[butying] (n) EN: daughter  FR: fille [ f ]
ฉายหนัง[chāi nang] (v, exp) FR: projeter un film
ชนะอย่างหวุดหวิด[chana yāng wutwit] (v, exp) EN: edge out  FR: gagner sur le fil
ชาวฟิลิปปินส์[Chāo Filippin] (n, prop) EN: Filipino  FR: Philippin [ f ] ; Philippine [ f ]
ชาติหมา[chāt mā] (n, exp) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [ m ] (vulg.)
ชื่อแฟ้ม[cheū faēm] (n, exp) EN: file name  FR: nom du fichier [ m ] ; titre du dossier [ m ]
ชื่อแฟ้มข้อมูล[cheū faēm khømūn] (n, exp) EN: file name  FR: nom du fichier [ m ] ; titre du dossier [ m ]
เฉือนชนะ[cheūoen chana] (v, exp) EN: edge out  FR: gagner sur le fil
ชิ้นปลา[chin plā] (n, exp) EN: slice of fish  FR: filet de poisson [ m ]
ฉ้อ[chø] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
โฉม[chōm] (n) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure  FR: forme [ f ] ; profil [ m ] ; apparence [ f ]
ช่องแคบ[chǿngkhaēp] (n) EN: straits ; channel  FR: détroit [ m ] ; défilé [ m ]
ด้าย[dāi] (n) EN: thread ; yarn ; cord ; string  FR: fil [ m ] ; fil à coudre [ m ] ; fil de coton [ m ] ; ficelle [ f ]
ด้ายหลอด[dāilōt] (n) EN: spool of thread ; thread in spool  FR: fil à coudre [ m ]
ด้านข้าง[dān khāng] (n) EN: side view ; profile
ดาวตก[dāotok] (n, exp) EN: shooting star ; falling star ; meteor  FR: étoile filante [ f ] ; météorite [ f ] ; météore [ m ]
ดารา[dārā] (n) EN: star ; celebrity ; film star ; movie star  FR: star [ f ] ; célébrité [ f ] ; vedette [ f ] ; étoile [ f ]
นักแสดง[dārā naksadaēng] (n, exp) EN: film star ; movie star  FR: vedette de cinéma [ f ] ; étoile de cinéma [ f ]
ดาราหนัง[dārā nang] (n, exp) EN: film star ; movie star  FR: vedette de cinéma [ f ] ; étoile de cinéma [ f ]
ดาราภาพยนตร์[dārā phāpphayon] (n, exp) EN: movie star ; film star ; film celebrity  FR: vedette de cinéma [ f ] ; star (de cinéma) [ f ] ; étoile (du cinéma) [ f ]
ดรุณี[darunī] (n) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl  FR: jeune fille [ f ] ; adolescente [ f ]
เด็ก[dek] (n) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl  FR: enfant [ m, f ] ; bébé [ m ] ; gamin [ m ] ; gamine [ f ] ; garçon [ m ] ; garçonnet [ m ] ; fille [ f ] ; fillette [ f ] ; petit [ m ] ; petite [ f ] ; moutard [ m ] (fam.) ; gosse (fam.) [ m ] ; môme [ m ] ; lardon [ m ] (fam.) ; loupiot [ m ] (fam.) ; loupiote [ f ] (fam.) ; bambin [
เด็ก[dek] (n) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl  FR: jeune garçon [ m ] ; jeune fille [ f ] ; adolescent [ m ] ; adolescente [ f ] ; jeune [ m, f ]
เด็กดี[dek dī] (n, exp) EN: good boy  FR: gentil garçon [ m ] ; gentille fille [ f ]
เด็กผู้หญิง[dek phūying] (n) EN: girl ; little girl ; lass  FR: fille [ f ] ; jeune fille [ f ] ; petite fille [ f ]
เด็กสาว[dek sāo] (n, exp) FR: jeune fille [ f ] ; adolescente [ f ]
เด็กหญิง ; ด.ญ[dekying] (n) EN: girl ; young girl ; teenager  FR: fille [ f ] ; fillette [ [ f ] ; adolescente [ f ] ; gamine [ f ]
เด็กหญิงเล็ก ๆ[dekying lek-lek] (n, exp) EN: little girl  FR: petite fille [ f ]
ดิ่ง[ding] (n) EN: plumb  FR: plomb [ m ] ; fil à plomb [ m ]
ดินสอพอง[dinsøphøng] (n) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler  FR: craie [ f ]
เดินขบวน[doēnkhabūan] (v) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration  FR: défiler ; manifester
ดอด[døt] (v) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away  FR: se glisser ; se faufiler
ดูภาพยนตร์[dū phāpphayon] (v, exp) EN: seeing a movie  FR: regarder un film

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FIL F IH1 L
FILO F IY1 L OW0
FILE F AY1 L
IFIL AY2 F IY1 L
FILA F AY1 L AH0
FILL F IH1 L
FILM F IH1 L M
FILCH F IH1 L CH
FILLS F IH1 L Z
IFILL AY2 F IY1 L
FILTH F IH1 L TH
FILBY F IH1 L B IY0
FILET F IH0 L EY1
FILES F AY1 L Z
FILED F AY1 L D
FILMS F IH1 L M Z
FILER F AY1 L ER0
FILIP F IH1 L IH0 P
FILLA F IH1 L AH0
FILLY F IH1 L IY0
FILMA F IH1 L M AH0
FILERS F AY1 L ER0 Z
FILING F AY1 L IH0 NG
FILION F IH1 L Y AH0 N
OFFILL AO1 F IH2 L
FILETS F IH0 L EY1 Z
FILICE F IY1 L IH0 S
FILIAL F IH1 L IY0 AH0 L
FILSON F IH1 L S AH0 N
FILYAW F IH1 L Y AW2
REFILE R IY0 F AY1 L
OFILIA OW0 F IY1 L IY0 AH0
FILLIP F IH1 L AH0 P
FILTER F IH1 L T ER0
FILYAW F IH0 L IY1 AA0 V
FILLEY F IH1 L IY0
FILIPA F IY0 L IY1 P AH0
FILM'S F IH1 L M Z
FILLER F IH1 L ER0
FILTHY F IH1 L TH IY0
FILMER F IH1 L M ER0
FILOSA F IY0 L OW1 S AH0
FILLED F IH1 L D
FILMED F IH1 L M D
REFILL R IY1 F IH0 L
PANFIL P AE1 N F IH0 L
PENFIL P EH1 N F IH0 L
FILDES F IH1 L D Z
FILENE F IH0 L IY1 N
FILLET F AH0 L EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
file (v) fˈaɪl (f ai1 l)
fill (v) fˈɪl (f i1 l)
film (v) fˈɪlm (f i1 l m)
filch (v) fˈɪltʃ (f i1 l ch)
filed (v) fˈaɪld (f ai1 l d)
files (v) fˈaɪlz (f ai1 l z)
fills (v) fˈɪlz (f i1 l z)
filly (n) fˈɪliː (f i1 l ii)
films (v) fˈɪlmz (f i1 l m z)
filmy (j) fˈɪlmiː (f i1 l m ii)
filth (n) fˈɪlθ (f i1 l th)
defile (n) dˈiːfaɪl (d ii1 f ai l)
defile (v) dˈɪfˈaɪl (d i1 f ai1 l)
filial (j) fˈɪlɪəʳl (f i1 l i@ l)
filing (v) fˈaɪlɪŋ (f ai1 l i ng)
filled (v) fˈɪld (f i1 l d)
fillet (v) fˈɪlɪt (f i1 l i t)
fillip (n) fˈɪlɪp (f i1 l i p)
filmed (v) fˈɪlmd (f i1 l m d)
filter (v) fˈɪltər (f i1 l t @ r)
filthy (j) fˈɪlθiː (f i1 l th ii)
fulfil (v) fˈulfˈɪl (f u1 l f i1 l)
refill (n) rˈiːfɪl (r ii1 f i l)
refill (v) rˌiːfˈɪl (r ii2 f i1 l)
defiled (v) dˈɪfˈaɪld (d i1 f ai1 l d)
defiles (n) dˈiːfaɪlz (d ii1 f ai l z)
defiles (v) dˈɪfˈaɪlz (d i1 f ai1 l z)
filbert (n) fˈɪlbət (f i1 l b @ t)
filched (v) fˈɪltʃt (f i1 l ch t)
filches (v) fˈɪltʃɪz (f i1 l ch i z)
filings (n) fˈaɪlɪŋz (f ai1 l i ng z)
fillets (v) fˈɪlɪts (f i1 l i t s)
fillies (n) fˈɪlɪz (f i1 l i z)
filling (v) fˈɪlɪŋ (f i1 l i ng)
fillips (n) fˈɪlɪps (f i1 l i p s)
filmier (j) fˈɪlmɪəʳr (f i1 l m i@ r)
filming (v) fˈɪlmɪŋ (f i1 l m i ng)
filters (v) fˈɪltəz (f i1 l t @ z)
fulfils (v) fˈulfˈɪlz (f u1 l f i1 l z)
huffily (a) hˈʌfɪliː (h uh1 f i l ii)
profile (v) prˈoufaɪl (p r ou1 f ai l)
refills (n) rˈiːfɪlz (r ii1 f i l z)
refills (v) rˌiːfˈɪlz (r ii2 f i1 l z)
Filipino (n) fˌɪlɪpˈiːnou (f i2 l i p ii1 n ou)
defiling (v) dˈɪfˈaɪlɪŋ (d i1 f ai1 l i ng)
filament (n) fˈɪləmənt (f i1 l @ m @ n t)
filature (n) fˈɪlətʃər (f i1 l @ ch @ r)
filberts (n) fˈɪlbəts (f i1 l b @ t s)
filching (v) fˈɪltʃɪŋ (f i1 l ch i ng)
filigree (n) fˈɪlɪgriː (f i1 l i g r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[běn, ㄅㄣˇ, ] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc) #107 [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] ministry; department; section; part; division; troops; board; (classifier for works of literature, films, machines etc) #246 [Add to Longdo]
电影[diàn yǐng, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ, / ] movie; film #636 [Add to Longdo]
[àn, ㄢˋ, ] (legal) case; incident; record; file; table #784 [Add to Longdo]
[mǎn, ㄇㄢˇ, / 滿] Manchurian; to fill; to fulfill; filled; packed #987 [Add to Longdo]
实践[shí jiàn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] to practice; to put into practice; to fulfill #1,362 [Add to Longdo]
落实[luò shí, ㄌㄨㄛˋ ㄕˊ, / ] to implement; to carry out; fulfill; realize; ensure; make sure; practical; workable #1,475 [Add to Longdo]
文件[wén jiàn, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ, ] document; file #1,583 [Add to Longdo]
[bǔ, ㄅㄨˇ, / ] to repair; to patch; to mend; to make up for; to fill (a vacancy); to supplement #1,592 [Add to Longdo]
[shǔ, ㄕㄨˇ, / ] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute #1,630 [Add to Longdo]
拍摄[pāi shè, ㄆㄞ ㄕㄜˋ, / ] to film; to shoot (a picture) #1,640 [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] to arrange; to line up; row; file; series #1,873 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] membrane; film #1,937 [Add to Longdo]
具备[jù bèi, ㄐㄩˋ ㄅㄟˋ, / ] to possess; to have; equipped with; able to fulfill (conditions or requirements) #2,020 [Add to Longdo]
导演[dǎo yǎn, ㄉㄠˇ ㄧㄢˇ, / ] direct; director (film etc) #2,111 [Add to Longdo]
影片[yǐng piàn, ㄧㄥˇ ㄆㄧㄢˋ, ] film; movie #2,539 [Add to Longdo]
整理[zhěng lǐ, ㄓㄥˇ ㄌㄧˇ, ] to arrange; to tidy up; to sort out; to straighten out; to list systematically; to collate (data, files); to pack (luggage) #2,716 [Add to Longdo]
[shài, ㄕㄞˋ, / ] to dry in the sunshine; to sunbathe; to share web files (loan from English share) #2,767 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] official records; grade (of goods); file; records; shelves; cross-piece; (classifier for cross-pieces) #3,010 [Add to Longdo]
履行[lǚ xíng, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, ] to fulfill (one's obligations); to carry out (a task); to implement (an agreement); to perform #3,200 [Add to Longdo]
档案[dàng àn, ㄉㄤˋ ㄢˋ, / ] file; record; archive #3,316 [Add to Longdo]
投诉[tóu sù, ㄊㄡˊ ㄙㄨˋ, / ] complaint; to file a complaint; to sue #3,465 [Add to Longdo]
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, ] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate #3,494 [Add to Longdo]
[chēng, ㄔㄥ, / ] support; prop-up; to pole a boat; to open; to overfill #4,052 [Add to Longdo]
保存[bǎo cún, ㄅㄠˇ ㄘㄨㄣˊ, ] to conserve; to preserve; to keep; save (a file) #4,207 [Add to Longdo]
关联[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, / ] related; linked; affiliated #4,241 [Add to Longdo]
低调[dī diào, ㄉㄧ ㄉㄧㄠˋ, / 調] low key; low-profile #4,769 [Add to Longdo]
[chōng, ㄔㄨㄥ, ] fill; satisfy; fulfill; to act in place of; substitute; sufficient; full #4,857 [Add to Longdo]
附属[fù shǔ, ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ, / ] subsidiary; auxiliary; attached; affiliated; subordinate; subordinating #5,645 [Add to Longdo]
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] to fill in #5,771 [Add to Longdo]
所属[suǒ shǔ, ㄙㄨㄛˇ ㄕㄨˇ, / ] one's affiliation (i.e. the organization one is affiliated with); subordinate (i.e. those subordinate to oneself); belonging to; affiliated; under one's command #5,853 [Add to Longdo]
片子[piān zi, ㄆㄧㄢ ㄗ˙, ] film; movie; film reel; gramophone record #6,397 [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] filial #6,493 [Add to Longdo]
渗透[shèn tòu, ㄕㄣˋ ㄊㄡˋ, / ] to permeate; to infiltrate #6,632 [Add to Longdo]
筛选[shāi xuǎn, ㄕㄞ ㄒㄩㄢˇ, / ] to filter #7,057 [Add to Longdo]
填写[tián xiě, ㄊㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ, / ] to fill in a form; to write data in a box (on a questionnaire or web form) #7,428 [Add to Longdo]
[zāng, ㄗㄤ, / ] dirty; filthy #7,432 [Add to Longdo]
红星[hóng xīng, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧㄥ, / ] red star; five pointed star as symbol or communism or proletariat; hot film star #7,668 [Add to Longdo]
侧面[cè miàn, ㄘㄜˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] one side; profile; face in profile #7,831 [Add to Longdo]
[lìn, ㄌㄧㄣˋ, ] to filter; to strain #7,881 [Add to Longdo]
分公司[fēn gōng sī, ㄈㄣ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] subsidiary (company); a filial #7,955 [Add to Longdo]
电影节[diàn yǐng jié, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] film festival #8,009 [Add to Longdo]
说明书[shuō míng shū, ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨ, / ] (technical) manual; (book of) directions; synopsis (of a play or film) #8,082 [Add to Longdo]
广电[guǎng diàn, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˋ, 广 / ] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. for 廣播電影電視總局|广播电影电视总局 #8,097 [Add to Longdo]
[yíng, ㄧㄥˊ, ] full; filled; surplus #8,311 [Add to Longdo]
武术[wǔ shù, ㄨˇ ㄕㄨˋ, / ] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫 #8,387 [Add to Longdo]
弥漫[mí màn, ㄇㄧˊ ㄇㄢˋ, / ] to pervade; to fill the air; diffuse; everywhere present; about to inundate (water); permeated by (smoke); filled with (dust); to saturate (the air with fog, smoke etc) #9,088 [Add to Longdo]
过滤[guò lǜ, ㄍㄨㄛˋ ㄌㄩˋ, / ] to filter; filter #9,091 [Add to Longdo]
归属[guī shǔ, ㄍㄨㄟ ㄕㄨˇ, / ] to belong to; affiliated to; to fall under the jurisdiction of #9,469 [Add to Longdo]
填补[tián bǔ, ㄊㄧㄢˊ ㄅㄨˇ, / ] to fill a gap; to fill in a blank (on a form); to overcome a deficiency #10,255 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
盛る[もる, moru] TH: วางกองให้พูน  EN: to fill up
埋める[うめる, umeru] TH: กลบ  EN: to fill up
映画[えいが, eiga] TH: ภาพยนตร์  EN: film
ファイル[ふぁいる, fairu] TH: แฟ้ม  EN: file
付属[ふぞく, fuzoku] TH: เป็นของ  EN: affiliated
申告[しんこく, shinkoku] TH: แจ้งความ  EN: filing a return

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Filtration { f } | Filtrationen { pl }การหมักและซึมผ่าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckprofil { n } | Abdeckprofile { pl }cover profile | cover profiles [Add to Longdo]
Abdichtungsleiste { f }sealing fillet [Add to Longdo]
Abenteuerfilm { m }; Abenteurerfilm { m }adventure movie [Add to Longdo]
Abfüllung { f }filling [Add to Longdo]
Ablage { f }; Ablegen { n }; Abheften { n }filing [Add to Longdo]
Ablagekorb { m }filing tray [Add to Longdo]
Ablageschrank { m }filing cabinet [Add to Longdo]
Ablagesystem { n }filing system [Add to Longdo]
Abrechnungsdatei { f }accounting file [Add to Longdo]
Abrechnungsprotokolldatei { f }accounting log file [Add to Longdo]
Abschäumer { m } | Kombination aus Abschäumer und Filterskimmer | skilter [Add to Longdo]
Absolutaktenzeichen { n }absolute file reference [Add to Longdo]
Absolutdatei { f }absolute file [Add to Longdo]
Abspann { m } (Film)final credits [Add to Longdo]
Abtastfilterung { f }sampled data filtering [Add to Longdo]
Abzweigfilter { m }ladder filter [Add to Longdo]
Adressdatei { f }address file [Add to Longdo]
Adressenkartei { f }address file [Add to Longdo]
Änderungsdatei { f }; Fortschreibungsdatei { f }amendment file [Add to Longdo]
Akte { f } | Akten { f } | etw. zu den Akten legenrecord; file | records; files | to put sth. on file; to file sth. away [Add to Longdo]
Aktennotiz { f }; Aktenvermerk { m }memorandum for file; note for the files [Add to Longdo]
Aktenordner { m }file [Add to Longdo]
Aktenschrank { m }filing cabinet [Add to Longdo]
Aktenteil { m }part of a file [Add to Longdo]
Aktenzeichen { n }file number; serial number [Add to Longdo]
Aktivkohlefilter { m }charcoal absorber; activated carbon filter [Add to Longdo]
Algenfilter { m }algal scrubber [Add to Longdo]
Allpass { m } [ electr. ]all-pass filter [Add to Longdo]
Alu-Nutenprofilgestell { n }aluminium profile frame; aluminum profile frame [Add to Longdo]
Analysedatei { f }analysis file [Add to Longdo]
Anforderungsprofil { n }job profile [Add to Longdo]
Angliederung { f }; Zugehörigkeit { f } | Angliederungen { pl }affiliation | affiliations [Add to Longdo]
Anlagendatei { f }asset file [Add to Longdo]
Anmeldedatum { n }date of application; filing date [Add to Longdo]
Anmeldegebühr { f }registration fee; application fee; filing fee [Add to Longdo]
Anmeldetag { m }date of application; date of filing [Add to Longdo]
Anreiz { m }; Ansporn { m }; Anregung { f } | Anreize { pl }; Anregungen { pl } | die Wirtschaft belebenfillip | fillips | to give a fillip to the economy [Add to Longdo]
Anschüttung { f }; Hinterfüllung { f }; aufgeschütteter Bodenbackfill [Add to Longdo]
Antrag { m }; Anmeldung { f } | vorläufige Anmeldung | einen Antrag einreichen; eine Anmeldung einreichen | einen Antrag genehmigen | abgezweigte Anmeldung; abgetrennte Anmeldungapplication | provisional application | to file an application | to approve an application | divisional application [Add to Longdo]
Anwendungsdatei { f }application file [Add to Longdo]
Arbeitsdatei { f } [ comp. ]work file [Add to Longdo]
Arbeitsdatei { f } des Editors [ comp. ]editor workspace file [Add to Longdo]
Archivdatei { f }archive file [Add to Longdo]
Artikelkontodatei { f } [ comp. ]article history file [Add to Longdo]
Artikelstammdatei { f } [ comp. ]article master file [Add to Longdo]
Auffüllung { f }back filling [Add to Longdo]
Aufschüttung { f }; Erdaufschüttung { f }filled ground [Add to Longdo]
Auftragsbestand { m }unfilled orders [Add to Longdo]
Auftragslötung { f }fillet brazed [Add to Longdo]
Ausbrennmasse { f }organic filler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[ ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
CF[シーエフ, shi-efu] (n) commercial film; CF [Add to Longdo]
Hな映画;エッチな映画[エッチなえいが, ecchi naeiga] (n) pornographic film; salacious film [Add to Longdo]
NDフィルタ[エヌディーフィルター, enudei-firuta-] (n) neutral-density filter; neutral filter [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち, 餡, 青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
うんちゃらかんちゃら[uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase) [Add to Longdo]
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P) [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
くすねる[kusuneru] (v1, vt) to pilfer; to filch; to swipe [Add to Longdo]
こし器;漉し器[こしき, koshiki] (n) filter; strainer; colander [Add to Longdo]
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1, vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes [Add to Longdo]
ちょい役[ちょいやく, choiyaku] (n) bit part (e.g. in a film); extra [Add to Longdo]
ちょろまかす[choromakasu] (v5s, vt) to pilfer; to filch; to snaffle; to pocket [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつきぼうしフィルタ, chiratsukiboushi firuta] (n) { comp } glare filter [Add to Longdo]
はち切れる[はちきれる, hachikireru] (v1, vi) to be filled to bursting; to burst [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[panpan ; panpan] (adv, adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
ふんわり(P);フンワリ[funwari (P); funwari] (adv-to, adv) (on-mim) gently; airily; fluffily; (P) [Add to Longdo]
ほにゃらら[honyarara] (exp) something something (used to indicate a blank to be filled in) [Add to Longdo]
むさい[musai] (adj-i) (See むさくるしい) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
むさ苦しい[むさくるしい, musakurushii] (adj-i) (uk) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
むっと(P);むうっと;ムッと[mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv, vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]
もんじゃ焼き[もんじゃやき, monjayaki] (n) (See お好み焼き) savoury pancake with various fillings, thinner than okonomiyaki [Add to Longdo]
ろ紙ディスク;濾紙ディスク[ろしディスク, roshi deisuku] (n) filter paper disk [Add to Longdo]
ろ波器;濾波器[ろぱき, ropaki] (n) filter; wave filter [Add to Longdo]
アーカイバルファイル[a-kaibarufairu] (n) { comp } archival file [Add to Longdo]
アーカイブファイル[a-kaibufairu] (n) { comp } archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] (n) { comp } archived file [Add to Longdo]
アーニス[a-nisu] (n) (See エスクリマ) arnis (Filipino marshal art) [Add to Longdo]
アウトテイク[autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.) [Add to Longdo]
アウトフォーカス[autofo-kasu] (n) soft focus (photography, film) (wasei [Add to Longdo]
アカウンティングファイル[akaunteingufairu] (n) { comp } accounting file [Add to Longdo]
アクセス頻度が低いファイル[アクセスひんどがひくいファイル, akusesu hindogahikui fairu] (n) { comp } inactive file [Add to Longdo]
アクセス頻度の低いファイル[アクセスひんどのひくいファイル, akusesu hindonohikui fairu] (n) { comp } infrequently accessed files [Add to Longdo]
アクティブファイル[akuteibufairu] (n) { comp } active file [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[akuteibufiruta] (n) active filter [Add to Longdo]
アスキーファイル;アスキファイル(ik)[asuki-fairu ; asukifairu (ik)] (n) { comp } ASCII file [Add to Longdo]
アタッチファイル[atacchifairu] (n) { comp } attach file [Add to Longdo]
アドボ[adobo] (n) Filipino national dish of braised chicken or pork [Add to Longdo]
アニメ[anime] (n, adj-no) (1) animated film; animated cartoon; anime (when referring to Japanese cartoons); (2) (abbr) (See アニメーション) animation; (P) [Add to Longdo]
アニメーション[anime-shon] (n, adj-no) (1) animation; (2) animated film; animated cartoon; (P) [Add to Longdo]
アニメ映画[アニメえいが, anime eiga] (n) animated cartoon; animated film [Add to Longdo]
アフィ[afi] (n) (col) (abbr) (See アフィリエートプログラム) affiliate program (of Internet advertising) [Add to Longdo]
アフィリ[afiri] (n) (abbr) (See アフィリエイト) affiliate [Add to Longdo]
アフィリエートプログラム;アフィリエイトプログラム[afirie-topuroguramu ; afirieitopuroguramu] (n) { comp } affiliate program (of Internet advertising) [Add to Longdo]
アフィリエイト;アフィリエート;アフェリエイト(ik)[afirieito ; afirie-to ; aferieito (ik)] (n) affiliate; affiliation [Add to Longdo]
アフィリエイトサービス;アフィリエートサービス[afirieitosa-bisu ; afirie-tosa-bisu] (n) { comp } affiliate service [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file [Add to Longdo]
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]
カラム[からむ, karamu] column (of a file) [Add to Longdo]
カルマンフィルター[かるまんふぃるたー, karumanfiruta-] Kalman filter [Add to Longdo]
コム[こむ, komu] COM, computer output microfilm system [Add to Longdo]
コンテンツフィルタリング[こんてんつふぃるたりんぐ, kontentsufirutaringu] content filtering [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスのメタファイル[こんぴゅーたぐらふぃくす の めたふぁいる, konpyu-tagurafikusu no metafairu] Computer Graphics Metafile [Add to Longdo]
システムファイル[しすてむふぁいる, shisutemufairu] system file [Add to Longdo]
システムファイル記述子[システムファイルきじゅつし, shisutemufairu kijutsushi] system file descriptor [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
スクリプトファイル[すくりぷとふぁいる, sukuriputofairu] script file [Add to Longdo]
スワップファイル[すわっぷふぁいる, suwappufairu] swap file [Add to Longdo]
ゼロ充てん[ゼロあてん, zero aten] zerofill (vs) [Add to Longdo]
テキストファイル[てきすとふぁいる, tekisutofairu] text file [Add to Longdo]
データファイル[でーたふぁいる, de-tafairu] data-file [Add to Longdo]
データ記述ファイル[データきじゅつファイル, de-ta kijutsu fairu] data descriptor file (DDF) [Add to Longdo]
データ付き領域集合[データつきりょういきしゅうごう, de-ta tsukiryouikishuugou] fill area set with data [Add to Longdo]
データ付き領域集合群[データつきりょういきしゅうごうぐん, de-ta tsukiryouikishuugougun] set of fill area sets with data [Add to Longdo]
デジタルオーディオ形式のファイル[デジタルオーディオけいしきのファイル, dejitaruo-deio keishikino fairu] digital audio file [Add to Longdo]
デジタル音楽ファイル[デジタルおんがくファイル, dejitaru ongaku fairu] digital sound file [Add to Longdo]
ドットファイル[どっとふぁいる, dottofairu] dot file [Add to Longdo]
ネーティブファイルフォーマット[ねーていぶふぁいるふぉーまっと, ne-teibufairufo-matto] native file format [Add to Longdo]
ネットワークファイルシステム[ねっとわーくふぁいるしすてむ, nettowa-kufairushisutemu] Network File System, NFS [Add to Longdo]
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
バッチファイル[ばっちふぁいる, bacchifairu] batch file [Add to Longdo]
バンドパスフィルタ[ばんどぱすふぃるた, bandopasufiruta] Band-Pass Filter [Add to Longdo]
パスワードファイル[ぱすわーどふぁいる, pasuwa-dofairu] password file [Add to Longdo]
パッチファイル[ぱっちふぁいる, pacchifairu] patch file [Add to Longdo]
ピックフィルタ[ぴっくふぃるた, pikkufiruta] pick filter [Add to Longdo]
ファイル[ふぁいる, fairu] file [Add to Longdo]
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] file compression [Add to Longdo]
ファイルの更新[ファイルのこうしん, fairu nokoushin] file updating [Add to Longdo]
ファイルの削除[ファイルのさくじょ, fairu nosakujo] file deletion [Add to Longdo]
ファイルの修復[ファイルのしゅうふく, fairu noshuufuku] file recovery [Add to Longdo]
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] file fragmentation [Add to Longdo]
ファイルの変換[ファイルのへんかん, fairu nohenkan] file conversion [Add to Longdo]
ファイルの保護[ファイルのほご, fairu nohogo] file protection [Add to Longdo]
ファイルの保守[ファイルのほしゅ, fairu nohoshu] file maintenance [Add to Longdo]
ファイルアクセス[ふぁいるあくせす, fairuakusesu] file access [Add to Longdo]
ファイルアクセスデータ単位[ファイルアクセスデータたんい, fairuakusesude-ta tan'i] file access data unit [Add to Longdo]
ファイルアクセスモード[ふぁいるあくせすもーど, fairuakusesumo-do] file access mode [Add to Longdo]
ファイルアクセス構造[ファイルアクセスこうぞう, fairuakusesu kouzou] file access structure [Add to Longdo]
ファイルアロケーションテーブル[ふぁいるあろけーしょんてーぶる, fairuaroke-shonte-buru] file allocation table (FAT) [Add to Longdo]
ファイルオフセット[ふぁいるおふせっと, fairuofusetto] file offset [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
側面[そくめん, sokumen] Seite, Flanke, Profil [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] Zweiggeschaeft, Filiale, Zweigstelle [Add to Longdo]
撮影所[さつえいじょ, satsueijo] Filmatelier [Add to Longdo]
支店[してん, shiten] Zweiggeschaeft, Filiale [Add to Longdo]
支店網[してんもう, shitenmou] Zweigstellennetz, Filialnetz [Add to Longdo]
支社[ししゃ, shisha] Zweiggeschaeft, Filiale [Add to Longdo]
映画[えいが, eiga] Film [Add to Longdo]
検閲[けんえつ, ken'etsu] Inspektion, Zensur (Film, Literatur) [Add to Longdo]
横顔[よこがお, yokogao] Profil [Add to Longdo]
浸出[しんしゅつ, shinshutsu] das_Ausschwitzen, das_Durchseihen, Filtration [Add to Longdo]
浸潤[しんじゅん, shinjun] Einsickerung, Infiltration [Add to Longdo]
浸透[しんとう, shintou] Infiltration, Osmose [Add to Longdo]
脚色[きゃくしょく, kyakushoku] Bearbeitung_fuer_Buehne=Film [Add to Longdo]
送り穴[おくりあな, okuriana] Perforation (fuer Filmtransport) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fils \Fils\, n. [F., fr. L. filius. See {Filial}.]
   Son; -- sometimes used after a French proper name to
   distinguish a son from his father, as, Alexandre Dumas, fils.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fils
   n 1: 100 Yemeni fils are worth one Yemeni rial [syn: {Yemeni
      fils}, {fils}]
   2: a fractional monetary unit in Bahrain and Iraq and Jordan and
     Kuwait; equal to one thousandth of a dinar

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 fils /fis/ 
  son

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top