ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

femme

F EH1 M   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -femme-, *femme*
Possible hiragana form: ふぇんめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
femme[N] ผู้หญิง, See also: เด็กหญิง
femme fatale[N] หญิงที่ใช้เสน่ห์ยั่วยวนผู้ชายให้หลงใหล, Syn. temptress, charmer, sex symbol

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Femme Fatale, devious, mercurial, ahhh...probably feeds on adoration--หญิงแกร่ง สองหน้า หลายใจ น่าจะกินจากความเทิดทูญ Midnight Lamp (2012)
What better than "Lab tech seduced by femme fatale?"จะมีอะไรดีไปว่า "นักแล็ปเทคนิคโดนล่อใจโดยดาวยั่ว" กันล่ะ? Chemistry (2012)
I'm Femme Fatale... 'cause in French, that means: "Kill Women."ฉันคือ"เฟม เฟทัล"ซึ่งในภาษาฝรั่งเศสแปลว่า"ฆ่าผู้หญิง" Dynamic Duets (2012)
Well, I don't know about you, but this kitty cat's feeling so much yummier now that she's slipped into her tightest outfit as Femme Fatale.รู้สึกน่ากินชะมัดเวลาที่เธอ แต่งชุดรัดรูปเป็นเฟม ฟาเทลเนี่ยะ Dynamic Duets (2012)
Well, get over here, so Femme Fatale can tell you what she sees.งั้น ลองมานี่สิ เฟม ฟาเทล จะได้บอกได้ว่าเห็นอะไร Dynamic Duets (2012)
I'm not hanging out in some bunker... while you slink around and save the planet... with dusky international femme fatales.ผมไม่ได้ห้อยออกมาในที่กำบังบางอย่าง ... ในขณะที่คุณหลบลี้หนีหน้าไปรอบ ๆ และบันทึกดาวเคราะห์ ... กับ femme fatales คล้ำระหว่างประเทศ. RED 2 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตเมีย[n. exp.] (adīt mīa) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[n. exp.] (adīt phanrayā) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
กางเกงในสตรี[n. exp.] (kāngkēng nai satrī) EN: knickers ; panties (am.)   FR: culotte de femme [f] ; slip de femme [m]
กวีสตรี[n.] (kawīsattrī) FR: poétesse [f] ; femme poète [f]
ลูก[n.] (lūk) EN: child (when referring to the children of others – inf.)   FR: petit [m] (appellatif) ; petite [f] (appellatif) ; petit bonhomme [m] (fam.) ; petite bonne femme [f] (fam.)
แหม่ม[n.] (maem) EN: ma'am ; white woman ; madam ; mrs.   FR: femme occidentale [f] ; madame
เมีย[n.] (mīa) EN: wife ; spouse   FR: épouse [f] ; femme [f]
หมอตำแย[n.] (mø tamyaē) EN: midwife   FR: sage-femme [f] ; accoucheuse [f] ; médecdin accoucheur [m] ; accoucheur [m] ; maïeuticien [m]
หมอหญิง[n. exp.] (mø ying) EN: woman doctor ; lady doctor   FR: femme médecin [f] ; doctoresse [f]
นักการเมือง[n.] (nakkānmeūang) EN: politician ; statesman ; congressman   FR: homme politique [m] ; femme politique [f] ; politicien [m] ; politicienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FEMME F EH1 M

French-Thai: Longdo Dictionary
femme(n) |f| ผู้หญิง, See also: S. une dame, A. un homme,

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾国傾城[けいこくけいせい, keikokukeisei] (n) (See 傾城傾国) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale [Add to Longdo]
傾城傾国[けいせいけいこく, keiseikeikoku] (n) (See 傾国傾城) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Femme \Femme\ (? or ?), n. [F.]
   A woman. See {Feme}, n.
   [1913 Webster]
 
   {Femme de chambre}. [F.] A lady's maid; a chambermaid.
    [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 femme /fam/ 
  woman; wife

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top