ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมอตำแย

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมอตำแย-, *หมอตำแย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอตำแย[N] midwife, See also: granny, Example: หมอตำแยคนนี้ทำคลอดให้เด็กๆ ทั้งหมู่บ้าน, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ทำหน้าที่คลอดลูกตามแผนโบราณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมอตำแยน. หญิงที่มีอาชีพทำคลอดตามแผนโบราณ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Birth Attendants, Traditionalหมอตำแย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Howdy, ma'am.หมอตำแยแหม่ม The Birdcage (1996)
- Hey there, Mater. - Howdy, Sally.เฮ้มีแม่ หมอตำแย, แซลลี Cars (2006)
All the physicians and the midwives are saying that you will have a boy!ทั้งหมอหลวงและหมอตำแย กำลังพูดว่าเจ้ามีเด็กผู้ชาย Lee San, Wind of the Palace (2007)
That's why all the midwives said.ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่หมอตำแยพูด Lee San, Wind of the Palace (2007)
How can they say that when the baby hasn't even been born yet?หมอตำแยพูดว่าเด็กเป็นเพศไรได้ไง ในเมื่อยังไม่ได้เกิดมาสักหน่อย? Lee San, Wind of the Palace (2007)
Okay. Well, I'm kind of thirsty, so...ไปศูนย์ให้กำเนิดบุตรกัน ฉันนัดหมอตำแยไว้ Betty's Baby Bump (2008)
I want to do this all natural, no drugs.- ฉันทำได้ พระเจ้า - ฉันโทรหาหมอตำแยให้ Betty's Baby Bump (2008)
Howdy, ma'am.หมอตำแย แหม่ม I Spit on Your Grave (2010)
Howdy, Sheriff.หมอตำแย นายอำเภอ I Spit on Your Grave (2010)
- Fetch the midwives.- ตามตัวหมอตำแย Baelor (2011)
If she gives birth with a good midwife...ถ้าเธอคลอดโดยหมอตำแยมือดี Episode #2.7 (2011)
I had Grand Maester Pycelle, an army of midwives, and I had my brother.ข้ามีแกรนด์เมยสเตอร์ไพเซล หมอตำแยอีกเป็นกองทัพ และข้ามีน้องชายข้า A Man Without Honor (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอตำแย[n.] (mø tamyaē) EN: midwife   FR: sage-femme [f] ; accoucheuse [f] ; médecdin accoucheur [m] ; accoucheur [m] ; maïeuticien [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
midwife[N] นางพยาบาลผดุงครรภ์, See also: หมอตำแย, Syn. nurse, obstetrician

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accoucheuse(อะคู; ซูส) fr. หมอตำแย
howdie(เฮา'ดี) n. ผดุงครรภ์,หมอตำแย
howdy(เฮา'ดี) n. ผดุงครรภ์,หมอตำแย
midwife(มิด'ไวฟฺ) n. หมอตำแย,นางพยาบาลผดุงครรภ์,สิ่งหรือผู้ที่ช่วยในการสร้างสรรค์ pl. -wives

English-Thai: Nontri Dictionary
midwife(n) พยาบาลผดุงครรภ์,หมอตำแย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top