ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fbi

EH1 F B IY1 AY1   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fbi-, *fbi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
FBI[N] สำนักงานสืบสวนของสหรัฐอเมริกา, See also: เอฟบีไอ (คำย่อของ FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fbiabbr.Federal Bureau of Investigation สำนักงานสอบสวนและสืบสวนของกรมตำรวจ (สหรัฐอเมริกา)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Goddamn FBI don't respect nothing!Goddamn เอฟบีไอไม่เคารพอะไร! The Godfather (1972)
The FBI will take care of that.เอฟบีไอจะจัดการเองแหละ Clue (1985)
Does the FBI have a habit of cleaning up after multiple murder?เอฟบีไอมีหน้าที่จัดการหลังจาก มีการฆาตกรรมหลายรายแบบนี้ไม่ใช่เหรอ? Clue (1985)
That's what it's all about. That's what the FBI could never understand.ทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้ เป็นสิ่งที่เอฟบีไอไม่มีวันเข้าใจ Goodfellas (1990)
The FBI says $2 million, Port Authority Police say $4 million-เอฟบีไอบอก สองล้าน ตำรวจการท่าบอก สี่ล้าน Goodfellas (1990)
But I saw the FBI as a place where I could distinguish myself.อืม... . พ่อแม่ฉัน ยังคงคิดว่า เป็นการกระทำที่รั้นจริงๆ Deep Throat (1993)
The FBI got involved after the first three deaths when local authorities failed to turn up any evidence.เมื่อวานคุณไม่ได้บอกว่า คดีนี้สืบสวนเรียบร้อยแล้วนี่ ใช่ .. FBI เข้ามาเกี่ยวข้อง หลังจากมีการตายไป 3 รายแล้ว Deep Throat (1993)
Last month, she contacted the fbi and reported it as a kidnapping.เดือนที่แล้ว เธอติดต่อ F.B.I. และแจ้งความว่า เขาถูกลักพาตัว Squeeze (1993)
The military will not tolerate an fbi investigation.กองทัพ ไม่อดทนต่อการสืบสวน ของ F.B.I. หรอกนะ Squeeze (1993)
Really, Anita, bringing the fbi to my house.(เสียงกระซิบ) Anita คุณนี่จริงๆเลย พาพวก F.B.I. มาบ้านฉัน Squeeze (1993)
Are you the fbi agents?คุณเป็นเจ้าหน้าที่ F.B.I. ? Squeeze (1993)
...announcing the unprecedented opening of the FBI legal attache office in Moscow along with the first ever joint US and Russian cooperation.ประกาศจากเอฟบีไอขึ้นในสถานทูต นับเป็นการร่วมมือกับสหรัฐเป็นครั้งแรก โดยไม่คาดคิด The Jackal (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fbiAn efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.
fbiHe is something in the FBI.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเขียวก้านตอง[n. exp.] (nok khīo kāntøng) EN: leafbird   
นกเขียวก้านตองเล็ก[n. exp.] (nok khīo kāntøng lek) EN: Lesser Green Leafbird   FR: Verdin barbe-bleue [m] ; Verdin à moustaches bleues [m] ; Verdin mineur [m]
นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง[n. exp.] (nok khīo kāntøng nāphāk sī thøng) EN: Golden-fronted Leafbird   FR: Verdin à front d'or [m]
นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า[n. exp.] (nok khīo kāntøng pīk sī fā) EN: Blue-winged Leafbird   FR: Verdin à tête jaune [m] ; Verdin à ailes bleues [m]
นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม[n. exp.] (nok khīo kāntøng thøng sī som) EN: Orange-bellied Leafbird   FR: Verdin de Hardwicke = Verdin de Hardwick [m] ; Chloropsis de Hardwick [m] ; Chloropsis hardwickei [m] ; Verdin à ventre orange [m]
นกเขียวก้านตองใหญ่[n. exp.] (nok khīo kāntøng yai) EN: Greater Green Leafbird   FR: Verdin de Sonnerat [m] ; Verdin majeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FBI EH1 F B IY1 AY1
FBI'S EH1 F B IY1 AY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
FBI (n) ˌɛfbɪˈaɪ (e2 f b i ai1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联邦调查局[lián bāng diào chá jú, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, / 調] FBI (Federal Bureau of Investigation), #28,711 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
FBI : US-BundeskriminalamtFBI : Federal Bureau of Investigation [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]
Gメン[ジーメン, ji-men] (n) FBI agent (lit [Add to Longdo]
ジーメン[, ji-men] (n) G-man; FBI agent [Add to Longdo]
大頭[だいがしら, daigashira] (n) (1) (See 小頭) leader of a (large) group; (2) (See 大纛) large decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp; (3) leader of a (large) group; (4) (uk) puffbird (any bird of family Bucconidae); (5) first makushita rikishi listed on the banzuke (sumo) [Add to Longdo]
木の葉鳥[このはどり;コノハドリ, konohadori ; konohadori] (n) (uk) leafbird; fairy bluebird [Add to Longdo]
連邦捜査局[れんぽうそうさきょく, renpousousakyoku] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 FBI
   n 1: a federal law enforcement agency that is the principal
      investigative arm of the Department of Justice [syn:
      {Federal Bureau of Investigation}, {FBI}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top