ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ebro

IY1 B R OW2   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ebro-, *ebro*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cerebro-Pref. "สมอง","สมองใหญ่"
cerebrospinaladj. เกี่ยวกับสมองและไขสันหลัง
cerebrospinalfluidน้ำสมองร่วมไขสันหลัง
eyebrow(อาย'เบรา) n. คิ้ว
middlebrow(มิด'เดิลเบรา) n. ผู้ที่มีรสนิยมและความสนใจต่าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับกันโดยส่วนใหญ่.
sharebroker(แชร์'โบรเคอะ) n. นายหน้าหลักทรัพย์,นายหน้าใบหุ้น
tenebrous(เทน'นะบรัส) adj. มืด,มืดครึ้ม,ไม่ชัด,คลุมเครือ.

English-Thai: Nontri Dictionary
eyebrow(n) คิ้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วยตัวเอง[v. exp.] (chūay tūa-ēng) EN: help oneself ; do it yourself   FR: se débrouiller tout seul
หัวคิ้ว[n.] (hūakhiu) EN: end of the eyebrow   
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkhit) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man   FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
คิ้ว[n.] (khiu) EN: eyebrow ; supercilium   FR: sourcil [m]
คิ้วดก[n. exp.] (khiu dok) EN: bushy eyebrows   FR: sourcils épais [mpl]
ขนคิ้ว[n.] (khon khiu) EN: eyebrow ; brow   FR: sourcil [m]
นกเดินดงสีคล้ำ[n. exp.] (nok doēn dong sī khlam) EN: Eyebrowed Thrush   FR: Merle obscur [m] ; Grive obscure [f] ; Merle à sourcils [m]
นกจู๋เต้นคิ้วยาว[n. exp.] (nok jū ten khiu yāo) EN: Eyebrowed Wren-Babbler   FR: Petite Turdinule [f] ; Timalie à poitrine tachetée [f] ; Turdinule à sourcils [f]
ผีเสื้อเลอะเทอะลายแถบ[n. exp.] (phīseūa loethoe lāi thaēp) EN: Banded Treebrown   
ผีเสื้อเลอะเทอะลายตรง[n. exp.] (phīseūa loethoe lāi trong) EN: Straight treebrown   

CMU English Pronouncing Dictionary
EBRO    IY1 B R OW2
EBRON    EH1 B R AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃布罗河[āi bù luó hé, ㄞ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄜˊ, / ] Ebro river (in northeast Spain), #475,149 [Add to Longdo]
埃布罗[Āi bù luó, ㄞ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Ebro river (in northeast Spain) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴくっと[, pikutto] (adv) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
ぴくり[, pikuri] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぴくっと) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
アイブロー;アイブラウ;アイブロウ[, aiburo-; aiburau ; aiburou] (n) eyebrow [Add to Longdo]
アイブローシェープ[, aiburo-shie-pu] (n) eyebrow shape [Add to Longdo]
アイブローペンシル[, aiburo-penshiru] (n) eyebrow pencil [Add to Longdo]
セレブロシド[, sereburoshido] (n) cerebroside [Add to Longdo]
宛転[えんてん, enten] (adj-t,adv-to) (1) moving smoothly; (2) (of eyebrows) shapely [Add to Longdo]
引き眉;引眉[ひきまゆ, hikimayu] (n) painted eyebrows [Add to Longdo]
画眉[がび, gabi] (n) penciling eyebrows [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ebro
   n 1: a river in northeastern Spain; flows into the Mediterranean
      [syn: {Ebro}, {Ebro River}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Ebro /ɛbro/
  Ebro

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top