ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

documentation

D AA2 K Y AH0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -documentation-, *documentation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
documentation(n) การเตรียมเอกสาร, See also: กระบวนการจัดเอกสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
documentationn. การใช้เอกสารพยานประกอบ, การจัดให้มีเอกสารพยานประกอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Documentationเอกสารกำกับโปรแกรม, Example: เอกสารอธิบายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์]
Documentationการเอกสาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Landers, we really find insufficient documentation to support your claim.คุณแลนเดอร์สครับ เราพบว่าเป็นคำอ้างอิงที่ไม่เพียงพอ ในการสนับสนุนคำพูดของคุณ Oh, God! (1977)
Could I see some documentation on that, please?ขอดูรายละเอียดได้มั้ยครับ Rushmore (1998)
You're looking at the documentation of a stakeout That james and I were on as partners seven years ago.คุณกำลังดูแฟ้มบันทึกการซุ่มดู ตอนที่เจมส์กับฉันเป็นคู่หูกัน There's Something About Harry (2007)
There are documentations and it's good material.มันเป็นเอกสารที่มาประกอบ และมันก็เป็นวัตถุดิบที่ดี 9 Ends 2 Out (2007)
Your documentation and guaranteesเอกสารของคุณและใบรับประกัน The Bank Job (2008)
I realize this is an inconvenience, but I need to see other documentation proving you were married.ผมรู้ว่ามันไม่สะดวก แต่ผมต้องการดูเอกสาร ที่พิสูจน์ว่าคุณแต่งงานกัน Blow Out (2008)
The aracite documentation is on this?ฉันไม่รู้จักฟินน์ กาเร็ตตี้ Trust Me (2009)
This is why the gendarmerie discourages the release of any preliminary documentation pertaining to open cases.นี่คือเหตุผลที่ตำรวจท้องที่ไม่กล้าปล่อย ตัวรายงานข้อมูลเบื้องต้น ที่เปิดเผยถึงรูปคดี The International (2009)
In fact, I think that I have documentation somewhere that-that proves that I'm an official nobody.ความจริงแล้ว ฉันคิดว่า ฉันมีเอกสารนี้ที่ไหนสักที่ นั่นพิสูจน์ว่าฉันเป็นไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อของใครเลย Chuck Versus the Pink Slip (2010)
The problem is that there is absolutely no documentation to prove it.ปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีหลักฐานเอกสารที่จะใช้พิสูจน์ได้เลย Bread, Love and Dreams (2010)
Presenting all the correct documentation and sharing a hotel suite with his wife?นำเสนอเอกสารที่ถูกต้องทั้งหมด และตรวจสอบห้องสวีทที่โรงแรมกับภรรยาของเขา Unknown (2011)
All the documentation you may need upon arrival is in that envelope -- I.D., passport, everything.เอกสารทั้งหมดที่นายต้องใช้เมื่อไปถึง อยู่ในซองจดหมาย ไอดี หนังสือเดินทาง พร้อมทุกอย่าง On Guard (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสืออ้างอิง(n) reference, See also: documentation, Syn. เอกสารอ้างอิง, Example: นักวิจัยจำเป็นต้องใช้หนังสืออ้างอิงจำนวนมากในการทำวิจัย, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนังสืออ้างอิง[nangseū āng-ing] (n, exp) EN: reference ; documentation  FR: documentation [ f ]
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัย[sūn børikān ēkkasān kān wijai] (n, exp) EN: documentation center  FR: centre de documentation [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DOCUMENTATION D AA2 K Y AH0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N
DOCUMENTATION D AA2 K Y UW0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
documentation (n) dˌɒkjumɛntˈɛɪʃən (d o2 k y u m e n t ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dokumentationsstelle { f }documentation center [Add to Longdo]
Dokumentationsunterlagen { pl }documentation components [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインマニュアル[onrainmanyuaru] (n) { comp } online-manual; online documentation; on-screen electronic book [Add to Longdo]
システム文書[システムぶんしょ, shisutemu bunsho] (n) { comp } system documentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーション[dokyumente-shon] (n) documentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーションセンタ[dokyumente-shonsenta] (n) { comp } information centre; documentation centre [Add to Longdo]
自動資料作成支援システム[じどうしりょうさくせいしえんシステム, jidoushiryousakuseishien shisutemu] (n) { comp } ADCAS; Auto Documentation Aid System [Add to Longdo]
証拠書類[しょうこしょるい, shoukoshorui] (n) documentary evidence; documentation [Add to Longdo]
情報センタ[じょうほうセンタ, jouhou senta] (n) { comp } information centre; documentation centre [Add to Longdo]
身分事項[みぶんじこう, mibunjikou] (n) matters for identification; documentation [Add to Longdo]
文献集[ぶんけんしゅう, bunkenshuu] (n) { comp } documentation [Add to Longdo]
文書化[ぶんしょか, bunshoka] (n, vs) { comp } documentation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム文書[システムぶんしょ, shisutemu bunsho] system documentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーション[どきゅめんてーしょん, dokyumente-shon] documentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
自動資料作成支援システム[じどうしりょうさくせいしえんシステム, jidoushiryousakuseishien shisutemu] ADCAS, Auto Documentation Aid System [Add to Longdo]
情報センタ[じょうほうせんた, jouhousenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
文献集[ぶんけんしゅう, bunkenshuu] documentation [Add to Longdo]
文書化[ぶんしょか, bunshoka] documentation (vs) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top