ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disjunction

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disjunction-, *disjunction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
disjunction(n) ความไม่ต่อเนื่อง, การแยก, การแยกออกจากกัน, See also: interruption, break, Syn. discontinuity

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disjunctionการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disjunction; disjunctive proposition; disjunctive statementประพจน์เลือก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประพจน์เลือก[praphot leūak] (n, exp) EN: disjunction

WordNet (3.0)
disjunction(n) state of being disconnected, Syn. disconnectedness, disjuncture, disconnection, Ant. connectedness
disconnection(n) the act of breaking a connection, Syn. disjunction

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Disjunction

n. [ L. disjunctio. ] 1. The act of disjoining; disunion; separation; a parting; as, the disjunction of soul and body. [ 1913 Webster ]

2. A disjunctive proposition. Coleridge. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
選言[せんげん, sengen] (n) { comp } (logical) disjunction [Add to Longdo]
否定論理和[ひていろんりわ, hiteironriwa] (n) { comp } non-disjunction; NOR operation; NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
否定和[ひていわ, hiteiwa] (n) { comp } non-disjunction; NOR operation; NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
論理和[ろんりわ, ronriwa] (n) disjunction; logical sum; logical add; OR operation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
否定論理和[ひていろんりわ, hiteironriwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
否定和[ひていわ, hiteiwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
論理和[ろんりわ, ronriwa] disjunction, OR operation, INCLUSIVE-OR operation, logical add [Add to Longdo]
選言[せんごん, sengon] disjunction (between two sets) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top