ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dinner jacket

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dinner jacket-, *dinner jacket*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dinner jacketn. ชุดราตรีสโมสรหางสั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have a dinner jacket.ผมมีชุดของผมแล้ว Casino Royale (2006)
There are dinner jackets and dinner jackets.มันมีแบบธรรมดา กับแบบที่หรูหรา Casino Royale (2006)
Do you own a white dinner jacket?คุณมีเสื้อสูทสีขาวไหม Chuck Versus the Seduction (2008)
Tonight you will show up with a bottle of Château Margaux, the dinner jacket, and a single red rose, known in several countries as the Montgomery.คืนนี้คุณจะมากับไวน์ 1 ขวด ดินเน่อร์หรูกับดอกกุหลาบแดง ก็เหมือนกันในหลายๆ ที่ รวมทั้งมอนท์โกเมอรี่ด้วย Chuck Versus the Seduction (2008)
Sorry, but I'm the father of the groom. I'm distinctive, and I would like to have a white dinner jacket, as well.ฉันอยากรู้ว่าทำไมซึงฮยอนคิดว่าฉันแปลก Our Family Wedding (2010)
I wanna need somebody to take over the shop while I'm off in DC, and if I let your brother do it, he's gonna have all the grey small monkeys wearing white dinner jacket.ฉันอยากได้คนที่จะมาคอยดูแลร้าน ในขณะที่ฉันไปที่วอชิงตัน และถ้าฉันลองให้น้องเธอดูแลล่ะก็ เขาคงจะให้พวกคนงานใส่แจ๊คเก็ตขาวสำหรับงานดินเนอร์มาทำงานแน่ Yes/No (2012)
"the announcer would wear a dinner jacket.ประกาศจะสวมแจ็คเก็ตอาหารค่ำ Denial (2016)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディナージャケット[, deina-jaketto] (n) dinner jacket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dinner jacket
      n 1: semiformal evening dress for men [syn: {dinner jacket},
           {tux}, {tuxedo}, {black tie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top