Search result for

tux

(30 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tux-, *tux*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tux[SL] ชุดสูทเข้าชุดกันของผู้ชายที่หางเสื้อด้านหลังไม่ยาว, Syn. dinner suit
tux[N] คำเรียก tuxedo
tuxedo[N] ชุดทักซิโด้, See also: ชุดใส่ไปงานราตรีแบบชายสั้นของผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tuxedo(ทัคซี'โด) n. ชุดเสื้อราตรีชนิดหางสั้น,เสื้อรัดรูปไม่ให้ดิ้นได้ (สำหรับนักโทษหรือคนไข้โรคจิต

English-Thai: Nontri Dictionary
tuxedo(n) ชุดทักซีโด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, according to public records, the owner of the estate's name is Stuart Tuxhorn, and he's a CEO of a company called Spectroleum.จากข้อมูลทั่วไป/N ชื่อเจ้าของอาคารคือ สจ๊วต ทักซ์ฮอร์น และเขาเป็นซีอีโอของบริษัทสเป็คโทรเลียม ไฮโซขนาดนั้นคงต้องมีรปภคุ้มกัน.ตลอด 24 ชั่วโมงแหง Breaking and Entering (2008)
He was there- - I think Tuxhorn was in the car.เขาอยู่ที่นั่น ผมคิดว่า Tuxhorn อยู่ในรถนะ เราได้ข้อมูลมาหรือเปล่า? Breaking and Entering (2008)
So Tuxhorn doesn't keep the card on him.ถ้า Tuxhorn ไม่เก็บการ์ดไว้กับตัว Breaking and Entering (2008)
Tuxhorn residence.บ้านคุณ Tuxhorn ค่ะ สวัสดีครับ ผมโทรจากบริษัทรักษาความปลอดภัย Breaking and Entering (2008)
Like I said, I can't read the content without downloading the device, but... unless this Tuxhorn's got, like, a 50,000-hour TiVo, then, yeah, I think we got it.นอกจากว่าจะมีเวลาสัก/Nห้าหมื่นชั่วโมงคงไหว ข้อมูลไม่มีประโยชน์/Nถ้าเราขาดมัน Breaking and Entering (2008)
Hoops, by the way, could you take me after school to check out that tuxedo?ว่าแต่หลังเลิกเรียนนายพาฉันไปดูทักซีโด้ได้มั๊ย High School Musical 3: Senior Year (2008)
Tuxedo?ทักซิโด้? High School Musical 3: Senior Year (2008)
- # Where's the mirror - # I think this tux is too baggyกระจกอยู่ไหน - ฉันคิดว่าทักซิโด้มันใหญ่ไป High School Musical 3: Senior Year (2008)
Hey! I just showed my mom the tux.ไง ฉันเพิ่งเอาชุดทักซีโด้ให้แม่ดู High School Musical 3: Senior Year (2008)
In Tuxhorn's house it must've been left next to his pda.อยู่ในบ้านทักซ์ฮอร์น มันน่าจะวางอยู่ใกล้ๆพีดีเอของเขา Shut Down (2008)
Every other date, Tuxhorn has details for his appointmentsวันอื่นๆทักซ์ฮอร์นจะเขียนรายละเอียดการนัด Shut Down (2008)
I think we can assume that Tuxhorn did not scheduleบางทีเราน่าจะสันนิษฐานได้ว่า ทักซ์ฮอร์นคงไม่ได้ Shut Down (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tuxWe all laughed at his pink tuxedo.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสื้อราตรี[n. exp.] (seūa rātrī) EN: evening gown ; evening dress ; tuxedo   FR: tenue de soirée [f] ; robe de soirée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TUX    T AH1 K S
TUXEDO    T AH2 K S IY1 D OW0
TUXEDOS    T AH0 K S IY1 D OW2 Z
TUXFORD    T AH1 K S F ER0 D
TUXHORN    T AH1 K S HH ER0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tuxedo    (n) (t uh1 k s ii1 d ou)
tuxedos    (n) (t uh1 k s ii1 d ou z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
タキシード[, takishi-do] (n) tuxedo; dinner suit; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 tux \tux\
   Shortened form of {tuxedo}. [informal]
   [PJC] Tuxedo

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tux
   n 1: semiformal evening dress for men [syn: {dinner jacket},
      {tux}, {tuxedo}, {black tie}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 Tux
 
 
   Tux the Penguin is the official emblem of {Linux}, This eventuated after a
   logo contest in 1996, during which Linus Torvalds endorsed the idea of a
   penguin logo in a couple of famously funny postings. Linus explained that
   he was once bitten by a killer penguin in Australia and has felt a special
   affinity for the species ever since. (Linus has since admitted that he was
   also thinking of Feathers McGraw, the evil-genius penguin jewel thief who
   appeared in a Wallace & Grommit feature cartoon, The Wrong Trousers.)
 
   Larry Ewing designed the official Tux logo. It has proved a wise choice,
   amenable to hundreds of recognizable variations used as emblems of
   Linux-related projects, products, and user groups. In fact, Tux has spawned
   an entire mythology, of which the Gospel According to Tux and the mock-epic
   poem Tuxowolf are among the best-known examples.
 
   There is a ?real? Tux ? a black-footed penguin resident at the Bristol Zoo.
   Several friends of Linux bought a zoo sponsorship for Linus as a birthday
   present in 1996.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top