ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diachronic

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diachronic-, *diachronic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diachronicadj. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贯時[guàn shí, ㄍㄨㄢˋ ㄕˊ, / ] diachronic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
通時言語学[つうじげんごがく, tsuujigengogaku] (n) diachronic linguistics [Add to Longdo]
通時的[つうじてき, tsuujiteki] (adj-na) diachronic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diachronic
   adj 1: used of the study of a phenomenon (especially language)
       as it changes through time; "diachronic linguistics"
       [syn: {diachronic}, {historical}] [ant: {synchronic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top