ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

historical

HH IH0 S T AO1 R IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -historical-, *historical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
historical(adj) เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์
historical(adj) ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
historical(adj) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์, See also: อิงประวัติศาสตร์
historical(adj) ที่แสดงการพัฒนาหรือวิวัฒนาการตามลำดับเวลา เช่น ภาษา หรือสังคม, Syn. diachronic
historical geography(n) ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ, See also: ภูมิศาสตร์ประวัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
historical(ฮิสทอ'ริเคิล) adj. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์, See also: historicalness n., Syn. recorded, chronicled

English-Thai: Nontri Dictionary
historical(adj) อยู่ในประวัติศาสตร์, ตามประวัติศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
historical calendarปฏิทินลำดับเหตุการณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
historical demographyประชากรศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
historical geologyวิชาธรณีประวัติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
historical materialismวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
historical materialismวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์, สสารนิยมทางประวัติศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical monumentsโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical novelนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical siteแหล่งประวัติศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Historicalยอดยกมา [การบัญชี]
Historical atlasหนังสือแผนที่ประวัติศาสตร์, Example: หนังสือแผนที่ประวัติศาสตร์ (Historical Atlases) เป็นหนังสือแผนที่ที่ประกอบด้วยแผนที่และแผนภูมิทางประวัติศาสตร์ที่วาดให้เห็นภูมิทัศน์ทางภูมิศาสตร์การเมือง โดยจะแสดงอาณาเขตในสมัยโบราณ การตั้งถิ่นฐาน เส้นทางการเดินทางที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยโบราณที่นักสำรวจในอดีตเดินทางผ่าน หนังสือแผนที่ประวัติศาสตร์จะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือในพัฒนาการของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ขอบเขตและขนาดของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์และวิชาประวัติศาสตร์ (เช่นการขยายตัวของจักรวรรดิโรมัน) นอกจากนั้น หนังสือแผนที่ประวัติศาสตร์ยังอาจมีการจัดเรียงตามลำดับเหตุการณ์หรือบันทึกระยะเวลาและชีวประวัติบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่ในเนื้อหาของประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นด้วย หนังสือแผนที่ประวัติศาสตร์บางเล่มจะแสดงประวัติศาสตร์ของโลกทั้งหมด เช่น Historical Atlas of the World ในขณะที่บางเล่มจะแสดงเฉพาะประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาหนึ่งหรือในสถานที่แห่งหนึ่ง เช่น แผนที่ประวัติศาสตร์ไทยยุคต่าง ๆ จากหนังสือ "แผนที่ภูมิศาสตร์" ของ ทองใบ แตงน้อย เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Historical costราคาทุนเดิม [การบัญชี]
Historical cost principleหลักราคาทุนเดิม [การบัญชี]
Historical fiction, Thaiนวนิยายประวัติศาสตร์ไทย [TU Subject Heading]
Historical filmsภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historical geographyภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historical materialismวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historical museumsพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historical poetryกวีนิพนธ์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm after a find of historical significance, you're talking about the boogieman.ผมตามหาสิ่งที่สำคัญทางประวัติศาสตร์, แต่คุณพูดถึงพวกผีในจินตนาการ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The historical perspective of expressionism, as typified by Van Gogh and Gauguin...มุมมองทางประวัติศาสตร์ ในยุคอิมเพรสซั่นนิสม์ จากตัวอย่าง.. ฟานก๊อก และ โกแกง The Lawnmower Man (1992)
We're for the historical measurement.เรามาดูการวัดประวัติศาสตร์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Cut him some slack until he can overcome... these historical injustices.เชือดมันอย่างเบามือ / จนกว่ามันจะหมดสติ... นี่มันเป็นเรื่องของความอยุติธรรม American History X (1998)
That's the historical imperative in action!งานนี้สั่งปุ๊บ ได้ปั๊บ เป็นประวัติการณ์เชียวนะเนี่ย The Pianist (2002)
Penny, my dear, prepare to witness a great historical moment.คลอว์ คุณไม่มีวันหนีรอดไปได้หรอก ที่รัก เตรียมตัวเป็นพยานของช่วงเวลา แห่งประวัติศาสตร์ได้เลย Inspector Gadget 2 (2003)
The actual, historical family they invented the phrase about.ครอบครัวที่มาของคำพูดนี้ Mona Lisa Smile (2003)
You've spent your entire life searching for this treasure, only to have the respected historical community treat you and your family with mockery and contempt.นายใช้เวลาตลอดชิวิตตามหาขุมทรัพย์นี่, เพียงเพื่อการยอมรับของพวกนักประว้ติศาสตร์ ที่ดูหมิ่นนายและครอบครัวของนาย. National Treasure (2004)
No touching' of the historical artifacts!จับต้องของเก่าแก่ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
How do we penetrate years, centuries, of historical distortion..ประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนมาเป็นร้อยๆปีทำอย่างไรเราจะเข้าถึงแก่น The Da Vinci Code (2006)
My family's in publishing. My dad's a writer of historical fiction.พ่อผมแต่งนิยายประวัติศาสตร์ แม่เคยเป็น... The Holiday (2006)
Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the historical tour of Boston.สวัสดีตอนเช้าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ยินดีต้อนรับสู่ทัวร์ประวัติศาสตร์ของบอสตัน Sex Trek: Charly XXX (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
historicalAnd as with so many aspects of British life, there's a good historical reason for it.
historicalFork-users have historically been in the minority.
historicalHe has a great storehouse of knowledge about historical details but I seriously doubt that's of any use in life.
historicalHe looked into historical documents to solve the mystery.
historicalHe will be reading a historical novel.
historicalI afterward sold them to enable me to buy R. Burton's Historical Collections.
historicalNative American Indians have a fair historical right to claim they got a raw deal from the government.
historicalSuch things as the textbook controversy, lack of recognition of historical events, and the prime minister's worshipping at the Yasukuni Shrine have caused discord with China.
historicalThe actors appeared in historical costumes.
historicalThe historical thesis can be summarized by saying that Darwinism has undergone three stages of evolution.
historicalThe story approximates to historical truth.
historicalThis is a historical examination of the birth of his unique architectural style.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิศาสตร์ประวัติ(n) historical geography, Syn. ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ, Thai Definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ของดินแดนใดดินแดนหนึ่ง ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน
เกร็ดพงศาวดาร(n) historical anecdote, See also: historical frills, anecdote, unofficial histories and records, Example: บัดนี้ข้าพเจ้ารู้ตัวแล้วว่าข้าพเจ้าชอบเขียนเกร็ดพงศาวดารมากที่สุด เรื่องแรกคือเรื่องพระราชินีนาถวิกตอเรีย, Count Unit: เล่ม, ชิ้น, Thai Definition: พงศาวดารส่วนย่อย
พงศาวดาร(n) annals, See also: historical record, chronicle, history, Syn. ประวัติศาสตร์, เหตุการณ์ในอดีต, เรื่องเก่าแก่, ตำนาน, Example: เรื่องราวของพระนางสุพรรณกัลยาปรากฏในพงศาวดารของพม่าหลายฉบับ, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น
อิงประวัติศาสตร์(adj) historical, See also: based on history, Example: ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นักเขียนได้ผลิตนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ที่มุ่งปลุกเร้าจิตใจให้รักชาติบ้านเมือง
ประชุมพงศาวดาร(n) annals, See also: historical annals, chronicle, historical record, Example: เขารวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากประชุมพงศาวดาร, Thai Definition: เอกสารรวบรวมเรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิงประวัติศาสตร์[ing prawattisāt] (v, exp) EN: historical ; based on history
การบิดเบือนประวัติศาสตร์[kān bitbeūoen prawattisāt] (n, exp) EN: historical distortion  FR: distorsion de l'histoire [ f ]
เกร็ดประวัติศาสตร์[kret prawattisāt] (n, exp) EN: historical anecdote  FR: anecdote historique [ f ]
นิยายอิงประวัติศาสตร์[niyāi ing prawattisāt] (n, exp) EN: story based on history ; historical novel  FR: roman historique [ m ]
ภาษาศาสตร์ภาคประวัติ[phāsāsāt phāk prawat] (n, exp) EN: historical linguistics
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[phiphitthaphan prawattisāt] (n, exp) EN: history museum ; historical museum  FR: musée d'histoire [ m ]
พงศาวดาร[phongsāwadān] (n) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history  FR: histoire [ f ] ; annales [ fpl ] ; chronique [ f ]
ภูมิศาสตร์ประวัติ[phūmisāt prawat] (n, exp) EN: historical geography
ประชุมพงศาวดาร[prachum phongsāwadān] (n, exp) EN: annals ; historical annals ; chronicle ; historical record  FR: chronique [ f ] ; annales [ fpl ]
ประวัติ[prawat] (adj) EN: historic ; historical  FR: historique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HISTORICAL HH IH0 S T AO1 R IH0 K AH0 L
HISTORICALLY HH IH0 S T AO1 R IH0 K AH0 L IY0
HISTORICALLY HH IH0 S T AO1 R IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
historical (j) hˈɪstˈɒrɪkl (h i1 s t o1 r i k l)
historically (a) hˈɪstˈɒrɪkliː (h i1 s t o1 r i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
历史上[lì shǐ shàng, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄕㄤˋ, / ] historical; in history #3,391 [Add to Longdo]
史料[shǐ liào, ㄕˇ ㄌㄧㄠˋ, ] historical material or data #13,671 [Add to Longdo]
史实[shǐ shí, ㄕˇ ㄕˊ, / ] historical fact #22,514 [Add to Longdo]
名胜古迹[míng shèng gǔ jì, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥˋ ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ, / ] historical sites and scenic spots #34,062 [Add to Longdo]
列传[liè zhuàn, ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] historical biography #37,165 [Add to Longdo]
历史剧[lì shǐ jù, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄐㄩˋ, / ] historical drama #41,240 [Add to Longdo]
盛京[Shèng jīng, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ, ] historical name of Shenyang 瀋陽|沈阳 in modern Liaoning province #56,991 [Add to Longdo]
碑志[bēi zhì, ㄅㄟ ㄓˋ, / ] historical record inscribed on tablet #171,597 [Add to Longdo]
故迹[gù jì, ㄍㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] historical ruins #239,653 [Add to Longdo]
史传[shǐ zhuàn, ㄕˇ ㄓㄨㄢˋ, / ] historical biography [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschichtsforschung { f }historical research [Add to Longdo]
Geschichtskultur { f }historical culture [Add to Longdo]
Stammdaten { pl }historical data [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どう, dou] (n) (1) (abbr) road; (2) way; (3) Buddhist teachings; (4) Taoism; (5) modern administrative region of Japan (Hokkaido); (6) historical administrative region of Japan (Tokaido, Tosando, etc.); (7) province (Tang-era administrative region of China); (8) province (modern administrative region of Korea) #201 [Add to Longdo]
土(P);地[つち(P);つし(地), tsuchi (P); tsushi ( chi )] (n) (1) earth; soil; dirt; (2) the earth (historically, esp. as opposed to the heavens); the ground; the land; (3) (See 鳥の子紙) low-quality torinoko-gami (containing mud); (4) (also written as 犯土, 椎, 槌) (See 陰陽道) (period of) refraining from construction in the direction of the god of the earth (in On'youdou); (P) #252 [Add to Longdo]
[ざ, za] (n, n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf, ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P) #1,135 [Add to Longdo]
史上[しじょう, shijou] (adj-no, n-adv, n-t) historical; (P) #1,975 [Add to Longdo]
史跡(P);史蹟[しせき, shiseki] (n) historical landmark; (P) #3,610 [Add to Longdo]
史料[しりょう, shiryou] (n) historical records; archives; (P) #3,619 [Add to Longdo]
大河ドラマ[たいがドラマ, taiga dorama] (n) (See 大河小説) long-running historical drama series on NHK TV #5,634 [Add to Longdo]
慣習[かんしゅう, kanshuu] (n, vs, adj-no) usual (historical) custom; (P) #8,828 [Add to Longdo]
史実[しじつ, shijitsu] (n) historical fact; (P) #10,157 [Add to Longdo]
史記[しき, shiki] (n) Shiji; Shih-chi; The Historical Records (ancient Chinese historical record) #13,529 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
履歴データ[りれきデータ, rireki de-ta] historical data [Add to Longdo]
履歴情報[れきしじょうほう, rekishijouhou] historical information [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 historic \his*tor"ic\ (h[i^]s*t[o^]r"[i^]k), historical
 \his*tor"ic*al\ (h[i^]s*t[o^]r"[i^]*kal), a. [L. historicus, Gr.
   "istoriko`s: cf. F. historique. See {History}.]
   Of or pertaining to history, or the record of past events;
   as, an historical poem; the historic page. --
   {His*tor"ic*al*ness}, n. -- {His*to*ric"i*ty}, n.
   [1913 Webster]
 
      There warriors frowning in historic brass. --Pope.
   [1913 Webster]
 
   2. having once lived, existed, or taken place in the real
    world; -- contrasted with {legendary}; as, the historical
    Jesus; doubt that a historical Camelot every existed;
    actual historical events.
    [WordNet 1.5]
 
   3. Belonging to the past; as, historical (or historic) times;
    a historical character.
    [WordNet 1.5]
 
   4. Within the period of time recorded in written documents;
    as, within historic times. Opposite of {prehistoric}.
 
   Syn: diachronic.
     [WordNet 1.5]
 
   5. (Linguistics) Same as {diachronic}. {synchronic}
    [WordNet 1.5]
 
   {Historical painting}, that branch of painting which
    represents the events of history.
 
   {Historical sense}, that meaning of a passage which is
    deduced from the circumstances of time, place, etc., under
    which it was written.
 
   {The historic sense}, the capacity to conceive and represent
    the unity and significance of a past era or age.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 historical
   adj 1: of or relating to the study of history; "historical
       scholars"; "a historical perspective" [ant:
       {ahistorical}]
   2: having once lived or existed or taken place in the real world
     as distinct from being legendary; "the historical Jesus";
     "doubt that a historical Camelot every existed"; "actual
     historical events"
   3: belonging to the past; of what is important or famous in the
     past; "historic victories"; "historical (or historic) times";
     "a historical character" [syn: {historic}, {historical}]
   4: used of the study of a phenomenon (especially language) as it
     changes through time; "diachronic linguistics" [syn:
     {diachronic}, {historical}] [ant: {synchronic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top