ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจ้าของ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ้าของ-, *เจ้าของ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าของ(n) owner, See also: proprietor, proprietress, Syn. ผู้ครอบครอง, Example: เขาเป็นเจ้าของกิจการสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีสิทธิครอบครอง ใช้สอย เก็บผลประโยชน์ และจำหน่ายทรัพย์สิน, ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน, Notes: (กฎหมาย)
เจ้าของงาน(n) host, See also: hostess, Syn. เจ้าภาพ, Ant. แขก, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเสนอการออกแบบนี้เพื่อให้เจ้าของงานรับรอง, Count Unit: คน
เจ้าของบ้าน(n) house-owner, See also: home-owner, Ant. แขก, ผู้มาเยือน, Example: เจ้าของบ้านหลายท่านต้องการขายบ้านที่ราคาแพงขึ้นกว่าเดิมที่เคยซื้อ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้น
เจ้าของภาษา(n) native speaker, Example: นักภาษาศาสตร์ที่ศึกษาภาษาทั่วไปจะได้ข้อมูลส่วนใหญ่จากการซักถามเจ้าของภาษา, Thai Definition: คนที่พูดภาษาใดภาษาหนึ่งตั้งแต่เกิดเรียกว่าคนนั้นเป็นเจ้าของภาษา
เจ้าของร้าน(n) shopkeeper, See also: owner, boss, Syn. เถ้าแก่, Ant. ลูกค้า, Example: เจ้าของร้านแถวนี้ไม่ต้องการให้รถจอดข้างหน้าร้าน, Count Unit: คน
เจ้าของเดิม(n) original owner, Example: เขาได้ห้องทำงานใหม่ห้องหนึ่งซึ่งเจ้าของเดิมยอมโยกย้ายไปนั่งทำงานที่อื่น
เจ้าของกิจการ(n) proprietor, See also: owner, title-holder, Example: ผู้หญิงคนนั้นเป็นเจ้าของกิจการส่งออกเสื้อผ้าไปต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองใช้สอยประโยชน์ ในการงานที่ตนประกอบ
เจ้าของที่ดิน(n) landowner, Syn. เจ้าของที่, Example: หากพื้นที่บ้านโนนจันทร์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จริง ก็ให้กฟผ. ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์คืนแก่เจ้าของที่ดินเดิม, Thai Definition: ผู้ที่มีสิทธิครอบครองและใช้สอยที่ดินแห่งนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าของน. ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
เจ้าของผู้มีสิทธิครอบครอง ใช้สอย เก็บผลประโยชน์ และจำหน่ายทรัพย์สิน.
เจ้าของรวมน. บุคคลหลายคนซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพย์สินอันใดอันหนึ่ง.
สวามิ, สวามีเจ้าของ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ownerเจ้าของ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ownerเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory ownerเจ้าของตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proprietorเจ้าของทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditional ownerเจ้าของทรัพย์โดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
landlordเจ้าของที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
landlordเจ้าของที่ดิน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
owner, jointเจ้าของรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint ownerเจ้าของรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-ownerเจ้าของรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animal ownersเจ้าของสัตว์ [TU Subject Heading]
Bird ownersเจ้าของนก [TU Subject Heading]
Cat ownersเจ้าของแมว [TU Subject Heading]
Dog ownersเจ้าของสุนัข [TU Subject Heading]
Horse ownersเจ้าของม้า [TU Subject Heading]
Pet ownersเจ้าของสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Restaurateursเจ้าของร้านอาหาร [TU Subject Heading]
Shipownersเจ้าของเรือ [TU Subject Heading]
Women dog ownersเจ้าของสุนัขที่เป็นสตรี [TU Subject Heading]
Women horse ownersเจ้าของม้าที่เป็นสตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You think it could be the same guy who rigged the doll?ฉันสิ ไม่มืซักอย่าง" คิดว่าคนเตียวกับเจ้าของตุ๊กตาไหม The Bodyguard (1992)
I am the owner of Wuthering Heights now.ตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของ บ้านเวธเตอริง ไฮตส์ Wuthering Heights (1992)
Superman, you mean?เจ้าของกับชั้นอยู่กันอย่างพี่น้องมาหลายปีแล้วล่ะ Hero (1992)
VSI owns it all.อย่าลืมสิ วีเอสไอ เป็นเจ้าของโครงการนี้ The Lawnmower Man (1992)
I hate to be the one to break it to you, Larry... but the concept of dirty money went out... when the Catholic Church got into banking 300 years ago.ฉันไม่ชอบหรอกนะ ที่ต้องแตกหักกับนาย แลร์รี่ แต่เงินทุนพวกนี้เดิมทีมันก็เงินสกปรก นายคิดว่าความต้องการ จากเจ้าของเงินทุนสกปรกพวกนี้ The Lawnmower Man (1992)
I am God here.ฉันคือพระเจ้าของที่นี่ The Lawnmower Man (1992)
- You don't own me, Curley.- คุณไม่ได้เป็นเจ้าของฉันนะ เคอร์ลีย์ Of Mice and Men (1992)
Old people that owns it is broke.ตาแก่ที่เป็นเจ้าของถังแตกอยู่ Of Mice and Men (1992)
Keep it down. You are not owning this place.เบาหน่อย นายไม่ได้เป็นเจ้าของที่นี่นะโว้ย Cool Runnings (1993)
I told the owner of the bar these guys were... mentally disturbed, so he's not gonna press any charges.ฉันบอกเจ้าของบาร์ว่า พวกนี้... ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิต และเขายอมไม่แจ้งความ Cool Runnings (1993)
Derice's father, Ben Bannock, was a gold medalist in the 200 meters... at the Summer Olympic Games over 20 years ago.พ่อของดีรีซ คือ เบน แบนนอค เจ้าของเหรียญทองวิ่ง 200 เมตร ในโอลิมปิกฤดูร้อนเมื่อ 20 ปีที่แล้ว Cool Runnings (1993)
I'm your host, Boris Karloff Jr.ฉันเป็นเจ้าของที่นี่, บอร์รีส คาลรอฟ เจอาร์. Hocus Pocus (1993)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You think it could be the same guy who rigged the doll?ฉันสิ ไม่มืซักอย่าง" คิดว่าคนเตียวกับเจ้าของตุ๊กตาไหม The Bodyguard (1992)
I am the owner of Wuthering Heights now.ตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของ บ้านเวธเตอริง ไฮตส์ Wuthering Heights (1992)
Superman, you mean?เจ้าของกับชั้นอยู่กันอย่างพี่น้องมาหลายปีแล้วล่ะ Hero (1992)
VSI owns it all.อย่าลืมสิ วีเอสไอ เป็นเจ้าของโครงการนี้ The Lawnmower Man (1992)
I hate to be the one to break it to you, Larry... but the concept of dirty money went out... when the Catholic Church got into banking 300 years ago.ฉันไม่ชอบหรอกนะ ที่ต้องแตกหักกับนาย แลร์รี่ แต่เงินทุนพวกนี้เดิมทีมันก็เงินสกปรก นายคิดว่าความต้องการ จากเจ้าของเงินทุนสกปรกพวกนี้ The Lawnmower Man (1992)
I am God here.ฉันคือพระเจ้าของที่นี่ The Lawnmower Man (1992)
- You don't own me, Curley.- คุณไม่ได้เป็นเจ้าของฉันนะ เคอร์ลีย์ Of Mice and Men (1992)
Old people that owns it is broke.ตาแก่ที่เป็นเจ้าของถังแตกอยู่ Of Mice and Men (1992)
Keep it down. You are not owning this place.เบาหน่อย นายไม่ได้เป็นเจ้าของที่นี่นะโว้ย Cool Runnings (1993)
I told the owner of the bar these guys were... mentally disturbed, so he's not gonna press any charges.ฉันบอกเจ้าของบาร์ว่า พวกนี้... ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิต และเขายอมไม่แจ้งความ Cool Runnings (1993)
Derice's father, Ben Bannock, was a gold medalist in the 200 meters... at the Summer Olympic Games over 20 years ago.พ่อของดีรีซ คือ เบน แบนนอค เจ้าของเหรียญทองวิ่ง 200 เมตร ในโอลิมปิกฤดูร้อนเมื่อ 20 ปีที่แล้ว Cool Runnings (1993)
I'm your host, Boris Karloff Jr.ฉันเป็นเจ้าของที่นี่, บอร์รีส คาลรอฟ เจอาร์. Hocus Pocus (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าของ[jaokhøng] (n) EN: owner ; proprietor ; proprietress  FR: propriétaire [ m, f ] ; patron [ m ] ; patronne [ f ] ; détenteur [ m ] ; détentrice [ f ] ; possesseur [ m ]
เจ้าของ[jaokhøng] (n) EN: author ; laureate  FR: lauréat [ m ]
เจ้าของกิจการ[jaokhøng kitjakān] (n, exp) EN: proprietor ; owner ; title-holder
เจ้าของงาน[jaokhøng ngān] (n, exp) EN: host ; hostess  FR: hôte [ m ] ; hôtesse [ f ]
เจ้าของที่ดิน[jaokhøng thīdin] (n, exp) EN: landlord ; landowner  FR: propriétaire [ m ]
เจ้าของธุรกิจ[jaokhøng thurakit] (n, exp) EN: proprietor
เจ้าของบัญชี[jaokhøng banchī] (n, exp) EN: account holder  FR: titulaire d'un compte [ m ]
เจ้าของบ้าน[jaokhøng bān] (n, exp) EN: landlord of a house ; host ; homeowner  FR: propriétaire (de la maison) [ m, f ] ; hôte [ m ] ; maître des lieux [ m ]
เจ้าของปราสาท[jaokhøng prāsāt] (n, exp) FR: châtelain [ m ] ; châtelaine [ f ]
เจ้าของภาษา[jaokhøng phāsā] (n, exp) EN: native speaker

English-Thai: Longdo Dictionary
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, See also: weblog, web diary, Syn. online diary
copreneur(n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.
territorial(adj) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, See also: A. nonterritorial, Syn. territorial behavior

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
almsgiver(n) ผู้ให้ทาน, See also: เจ้าของทาน
crofter(n) เจ้าของหรือผู้เช่าที่นาเล็กๆ
druggist(n) เภสัชกร, See also: เจ้าของร้านขายยา, คนขายยา, Syn. licensed pharmacist, pharmacologist
ferryman(n) เจ้าของเรือข้ามฟาก, See also: คนทำงานในเรือข้ามฟาก, Syn. oarman
herdsman(n) คนเลี้ยงปศุสัตว์, See also: เจ้าของปศุสัตว์, Syn. herder
holder(n) เจ้าของ, Syn. owner, possessor, proprietor
innkeeper(n) ผู้ควบคุมดูแลโรงแรม, See also: เจ้าของโรงแรม, ผู้จัดการโรงแรม, Syn. host, landlord, hotelier
laird(n) เจ้าของที่ดิน
landlady(n) เจ้าของบ้านเช่าที่เป็นผู้หญิง
landlord(n) เจ้าของบ้านเช่า (โดยเฉพาะที่เป็นผู้ชาย), Syn. landowner, innkeeper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absentee landlordเจ้าของที่ดินที่ไปอยู่ที่อื่น
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า, จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
adonai(อาโดไน') พระเจ้าของยิว, ตำแหน่งนำหน้าชื่อพระเจ้าของยิว. -Adonic adj.
aladdin(อะแลด' ดิน) n. อาละดินในนวนิยายอาหรับราตรีเป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้, ของวิเศษ
attorn(อะเทอร์น') vi. ยอมรับเจ้าของที่ดินคนใหม่. -vt. ย้าย. -attornment n.
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล, พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์, ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน, ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
bill gateเจ้าของบริษัทไมโครซอพต์ เมื่อปี พ.ศ.2542 เขาเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลก
bookplaten. ป้ายชื่อเจ้าของหนังสือหรือห้องสมุดที่ติดกับหนังสือ
bourgeois(บัวร์วา') n. คนที่เป็นชั้นกลาง, พ่อค้า, นักธุรกิจ, เจ้าของร้าน, เสรีชนในสมัยโบราณ, ชนชั้นพื้นธรรมดา adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของคนชั้นกลาง, พื้นธรรมดา, Syn. conventional -pl. bourgeois -Conf. bourgeoise
cash registern. เครื่องบันทึกจำนวนเงินที่ซื้อสำหรับลูกค้าและเจ้าของ

English-Thai: Nontri Dictionary
alienate(vt) ทำให้แตกกัน, ทำให้บาดหมาง, เปลี่ยนเจ้าของ, โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน, การเปลี่ยนเจ้าของ, การโอน(เงิน)
dairyman(n) เจ้าของฟาร์มนม, คนทำเนย, คนส่งนม, คนขายนมเนย
druggist(n) ผู้จำหน่ายยา, เภสัชกร, เจ้าของร้ายขายยา, ผู้ปรุงยา
engross(vt) เอาไปหมด, เป็นเจ้าของทั้งหมด, ครองหมด
farmer(n) ชาวนา, ชาวไร่, เจ้าภาษี, เจ้าของฟาร์ม
holder(n) ผู้ถือหุ้น, ด้ามถือ, ผู้ครอบครอง, เจ้าของ, ผู้เช่า
hostess(n) เจ้าของบ้าน, พนักงานต้อนรับ(หญิง), พนักงานบริการบนเครื่องบิน(หญิง)
householder(n) เจ้าของบ้าน, พ่อบ้าน, หัวหน้าครอบครัว
innkeeper(n) เจ้าของโรงแรม, ผู้จัดการโรงแรม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
CONTRACTEE(n) เจ้าของโครงการ, ลูกค้า , บุคคลใดที่ทำสัญญากับผู้ผลิตหรือคนขายสินค้าและบริการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
飼い主[かいぬし, kainushi] (n) เจ้าของสัตว์เลี้ยง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
商店主[しょうてんぬし, shoutennushi] เจ้าของร้าน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
主人[しゅじん, shujin] TH: เจ้าของร้าน  EN: owner
地主[じぬし, jinushi] TH: เจ้าของที่ดิน  EN: landlord

German-Thai: Longdo Dictionary
alle(ind-pron) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
deren(relpron) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
des(artikel) คำนำหน้านามเพศชายและเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง ในรูป Genetiv หรือที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น die Firma des Mannes บริษัทของผู้ชายคนนี้
eigen(adj) ของตนเอง เช่น sein eigenes Haus บ้านของเขาเอง (ที่มีเขาเป็นเจ้าของ ไม่ได้เช่า)
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง, See also: ein
einesหนึ่ง (รูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศชายและเพศกลาง) เช่น das Leben eines Mannes ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่ง, See also: ein
gehören(vi) |gehörte, hat gehört| เป็นของ.. เช่น Wem gehört der Rucksack? ใครเป็นเจ้าของกระเป๋าเป้ใบนี้
Wohnung(n) |die, pl. Wohnungen| ที่พักอาศัยที่อาจประกอบด้วยหนึ่งถึงหลายห้อง ภายในบ้านหรือตึกหนึ่งหลังอาจมีหลาย Wohnung เช่น Einzimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่และห้องน้ำ, Zweizimmerwohnung ห้องชุดที่มี 2 ห้องใหญ่บวกห้องครัวและห้องน้ำ, Eigentumswohnung ห้องชุดที่ตนเองเป็นเจ้าของ, 1.5-Zimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่ บวกห้องครัวและห้องน้ำ
deren(relpron) เป็นสรรพนามสำหรับนามพหูพจห์เพศใดๆ รูป Genetiv (แสดงความเป็นเจ้าของ), Syn. derer ภาษาพูด
Schatz(n) |der, pl. Schätze| สิ่งของมีค่า, ทรัพย์สิน เช่น Ihre Großmutter besitzt einen Schatz von ein paar Millionen Euro. ยายของเธอเป็นเจ้าของทรัพย์สินหลายล้านยูโร

French-Thai: Longdo Dictionary
acquérir(vt) 1)ได้มา 2) พยายามให้ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมา 3)การเป็นเจ้าของโดยการซื้อ (เช่น ที่ดิน)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top