Search result for

derma

(98 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -derma-, *derma*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dermatitis[N] ผิวหนังอักเสบ, Syn. eczema
dermatology[N] ผิวหนังวิทยา, See also: การศึกษาเกี่ยวกับโรคผิวหนัง
dermatologist[N] หมอโรคผิวหนัง, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางโรคผิวหนัง, Syn. dermatologist, hematologist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
derma(เดอร์'มะ) n. หนังแท้,ผิวหนัง,เปลือกนอก, See also: dermal adj. ดูderma, Syn. corium
dermabrasion(เดอมะเบร'เชิน) n. ศัลยกรรมขัดผิวหนังเพื่อกำจัดแผลเป็น
dermatitis(เดอะมะไท'ทิส) n. โรคผิวหนังอักเสบ
dermato-Pref. "ผิวหนัง"
dermatologist(เดอมะทอล'ละจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญโรคผิวหนัง
dermatology(เดอมะทอล'ละจี) n. วิทยาการเกี่ยวกับผิวหนังและโรคผิวหนัง, See also: dermatological adj.
dermatoplastyn. การปลูกผิวหนัง
dermatosisn. โรคผิวหนัง
alderman(ออล' เดอเมิน) n., (pl. -men) เทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าหลวงใหญ่.
melanodermaผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
alderman(n) เทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dermal; dermic-หนังแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dermatitisผิวหนังอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dermatitis, atopic; eczema, allergic; eczema, atopicผิวหนังอักเสบเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dermatitis, diaperผื่นผ้าอ้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dermatitis, eczematousผิวหนังอักเสบออกผื่น [มีความหมายเหมือนกับ eczema ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dermatogen; protodermเนื้อเยื่อเจริญกำเนิดผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dermatologyตัจวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dermatomyositisกล้ามเนื้อและผิวหนังอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dermatosclerosis; scleroderma๑. โรคหนังแข็ง [มีความหมายเหมือนกับ sclerosis, systemic]๒. ภาวะหนังแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dermatosisโรคผิวหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dermaหนังแท้ [การแพทย์]
Dermabrasionเดอร์มาเบรชั่น,เดอร์มาเบรชัน,การขัดผิวหนัง [การแพทย์]
Dermalทางผิวหนัง [การแพทย์]
Dermal Papillaeเดอร์มัลแพพิลลี [การแพทย์]
Dermal Pegเดอร์มัลเปก [การแพทย์]
Dermal Sinusฟิสตุลาของผิวหนัง [การแพทย์]
Dermanyssus Gallinaeไรไก่ [การแพทย์]
Dermatan Sulfateเดอร์มาแทนซัลเฟต [การแพทย์]
Dermatitisผิวหนังอักเสบ,อาการทางผิวหนัง,โรคผิวหนังอักเสบ,ผื่นคันตามผิวหนัง,อาการผิดปกติที่ผิวหนัง,โรคผิวหนัง,ผิวหนังอักเสบ,โรคผิวหนังอักเสบ,ผิวหนังอักเสบ,โรคแพ้ผื่นคัน [การแพทย์]
Dermatitis Herpetiformisผิวหนังอักเสบจากเริม,โรคเดอร์มาไตติสเฮอร์เพติฟอร์มิส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dermatologist (n) ตจแพทย์
dermatology (n) ตจวิทยา
dermatophyte (n) เชื้อราที่เป็นปรสิตบนผิวหนังทำให้เกิดโรคผิวหนังบางชนิดเช่น กลาก
dermatophytosis (n) โรคผิวหนังชนิดหนึ่งแสดงโดยอาการอักเสบของผิวหนังและกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's atopic dermatitis! It starts with scratching then you die!มันจะไม่สิ้นสุด เธอจะเกาต่อไปเรื่อยๆจนตาย Scandal Makers (2008)
1999, he publishes an article in a magazine called American Dermatologist.ผลงานได้รับการชื่นชม ทั้งที่เขาทำมันโดยลำพัง ปี 1999 บทความเขาถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสาร การแพทย์ด้านผิวหนังแห่งอเมริกา Duplicity (2009)
Dr. Ron Haxon, dermatologist.Haxon Ron ดร.โรคผิวหนัง Pilot (2009)
A dermatologist.หมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง Pilot (2009)
- No. Use dermabond.ใช้เดอร์มาบอนด์สิ ใช้เวลาน้อยกว่า และหายเร็วกว่า Good Mourning (2009)
Exactly. Well,bixton's scientists found a bacteria that eats the cellulose,theh clostridium dermacellum. Se.ถูกต้อง นักวิทยาศาสตร์ของบิกซ์ตันพบว่า แบคทีเรียกินเซลลูโลส คือคลอสทริเดียม เดอม่าเซลลัม Bad Seed (2009)
Well,the dermacellum's cousin is the clostridium tulinum.ชนิดที่ใกล้เคียงกับเดอม่าเซลลัมก็คือ คลอสทริเดียม บอทูลินัม Bad Seed (2009)
Noncontact dermatitis.ผิวหนังอักเสปแบบไม่ติดต่อ The Haunting in Connecticut (2009)
So, she made me go see Dr. Friedlander, the dermatologist.ฉันไปหา หมอผิวหนัง Laryngitis (2010)
Dr. Feldman, our dermatologist, would've had to call into a pharmacy.Dr.feldman หมอโรตผิวหนังของเรา จะต้องโทรเข้าไปในร้านยาที่ . . Chuck Versus the Honeymooners (2010)
My uncle is his dermatologist and Stan's doing him a favor.ลุงฉันเป็นแพทย์ผิวหนังเขา\ สแตนก็เลยมาให้หนะ The Excelsior Acquisition (2010)
Now... these look like six-ridge dermal denticles.ตอนนี้... . นี่ดูเหมือนกับหกซี่ The Predator in the Pool (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dermaAtopic dermatitis has been increasing on babies recently.
dermaI have chronic dermatitis.
dermaI'm troubled with atopic dermatitis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคผิวหนัง[N] skin disease, See also: dermatitis, Example: ธาตุสังกะสีใช้รักษาโรคผิวหนังบางอย่าง และอาจใช้รักษาสิวได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระรอกบินจิ๋วมลายู[n. exp.] (krarøk bin jiu Malāyū) EN: Vordermann's Flying Squirrel   
แผนกโรคผิวหนัง[n.] (phanaēk rōk phiū nang) EN: dermatology   FR: dermatologie [f]
โรคผิวหนัง[n. exp.] (rōk phiū nang) EN: skin disease   FR: maladie de la peau [f] ; dermatose [f]
สไปเดอร์แมน[n. prop.] (Sapaidoēmaēn) EN: Spiderman   FR: Spiderman [m]
เซลล์หนังกำพร้า[n. exp.] (sel nang kamphrā) EN: epidermal cell   

CMU English Pronouncing Dictionary
DERMA    D ER1 M AH0
DERMAL    D ER1 M AH0 L
DERMAN    D ER1 M AH0 N
DERMATOLOGY    D ER2 M AH0 T AA1 L AH0 JH IY0
DERMATOLOGIST    D ER2 M AH0 T AA1 L AH0 JH AH0 S T
DERMATOLOGICAL    D ER2 M AH0 T AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
DERMATOLOGISTS    D ER2 M AH0 T AA1 L AH0 JH AH0 S T S
DERMATOLOGISTS    D ER2 M AH0 T AA1 L AH0 JH AH0 S S
DERMATOLOGISTS    D ER2 M AH0 T AA1 L AH0 JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dermatitis    (n) (d @@2 m @ t ai1 t i s)
dermatology    (n) (d @@2 m @ t o1 l @ jh ii)
dermatologist    (n) (d @@2 m @ t o1 l @ jh i s t)
dermatologists    (n) (d @@2 m @ t o1 l @ jh i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dermatika {pl}ointments [Add to Longdo]
Dermatologie {f}dermatology [Add to Longdo]
dermaßeninsomuch [Add to Longdo]
dermaßento such an extent [Add to Longdo]
Dermatitis {f}; Hautentzündung {f} [med.]dermatitis [Add to Longdo]
Dermatomykose {f}; Pilzerkrankung der Haut [med.]dermatomycosis [Add to Longdo]
Dermatophytie {f} [med.]dermatophytosis [Add to Longdo]
dermatologisch {adj} [med.]dermatological [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アトピー性皮膚炎[アトピーせいひふえん, atopi-seihifuen] (n) atopic dermatitis [Add to Longdo]
アメリカ毒蜥蜴[アメリカどくとかげ;アメリカドクトカゲ, amerika dokutokage ; amerikadokutokage] (n) (uk) Gila monster (Heloderma suspectum) [Add to Longdo]
牛蠅[うしばえ;ウシバエ, ushibae ; ushibae] (n) (uk) ox warble fly (Hypoderma bovis) [Add to Longdo]
脂漏性皮膚炎[しろうせいひふえん, shirouseihifuen] (n) seborrheic dermatitis; seborrheic eczema [Add to Longdo]
上皮細胞成長因子[じょうひさいぼうせいちょういんし, jouhisaibouseichouinshi] (n) epidermal growth factor; EGF [Add to Longdo]
真皮[しんぴ, shinpi] (n,adj-no) true (inner) skin; corium; derma; cutis [Add to Longdo]
中毒性表皮壊死症[ちゅうどくせいひょうひえししょう, chuudokuseihyouhieshishou] (n) toxic epidermal necrosis [Add to Longdo]
毒蜥蜴[どくとかげ;ドクトカゲ, dokutokage ; dokutokage] (n) (uk) heloderm (any venomous lizard of genus Heloderma, inc. the gila monster and the beaded lizard) [Add to Longdo]
白肌;白膚[しらはだ, shirahada] (n) (1) white-coloured skin; (2) (See 白癜) vitiligo; leucoderma; leukoderma [Add to Longdo]
白癜[しろなまず, shironamazu] (n) vitiligo; leucoderma; leukoderma [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮炎[pí yán, ㄆㄧˊ ㄧㄢˊ, ] dermatitis [Add to Longdo]
皮肤病[pí fū bìng, ㄆㄧˊ ㄈㄨ ㄅㄧㄥˋ, / ] dermatosis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Derma \Der"ma\, n. [NL. See {Derm}.] (Anat.)
   See {Dermis}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dermis \Der"mis\, n. [NL. See {Derm}.] (Anat.)
   The deep sensitive layer of the skin beneath the scarfskin or
   epidermis; -- called also {true skin}, {derm}, {derma},
   {corium}, {cutis}, and {enderon}. See {Skin}, and Illust. in
   Appendix.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 derma
   n 1: the deep vascular inner layer of the skin [syn: {dermis},
      {corium}, {derma}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 corium
 
 1. (anat.) koryum, derma, altderi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cutis
 
 1. (biyol.) cildin ikinci tabakası, derma, altderi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 derma
 
 1. (anat.) cildin ikinci tabakası, derma, altderi.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top