ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dermatologist

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dermatologist-, *dermatologist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dermatologist(n) หมอโรคผิวหนัง, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางโรคผิวหนัง, Syn. dermatologist, hematologist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dermatologist(เดอมะทอล'ละจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญโรคผิวหนัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dermatologistแพทย์โรคผิวหนัง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dermatologist(n) ตจแพทย์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like, he's not a dermatologist. He's a skin stylist.เขาไม่ใช่แพทย์ผิวหนัง แต่เป็นศิลปินรักษาผิว Punchline (1988)
Everyone notices my $3, 000 suit, my skin and hair cared for by a dermatologist, and even my latest cell phone model.ทุกๆคนสนใจ สูทราคา$3, 000 ของฉัน การดูแลเอาใจใส่ของหมอ ต่อผิวแลผมของฉัน หรือแม้แต่ มือถือรุ่นล่าสุดของฉัน Dasepo Naughty Girls (2006)
They're dermatologists.พวกเขาเป็นหมอผิวหนัง Brave New World (2008)
All day long. You all want to be dermatologists?ทั้งวันเลย นี่พวกเธออยากเป็นหมอ "เดอมา" หรอ(หมอผิวหนัง) Brave New World (2008)
Dermatologists apply lotion for a living.หมอเดอมา ทาโลชั้นเป็นอาชีพ Brave New World (2008)
1999, he publishes an article in a magazine called American Dermatologist.ผลงานได้รับการชื่นชม ทั้งที่เขาทำมันโดยลำพัง ปี 1999 บทความเขาถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสาร การแพทย์ด้านผิวหนังแห่งอเมริกา Duplicity (2009)
Dr. Ron Haxon, dermatologist.Haxon Ron ดร.โรคผิวหนัง Pilot (2009)
A dermatologist.หมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง Pilot (2009)
So, she made me go see Dr. Friedlander, the dermatologist.ฉันไปหา หมอผิวหนัง Laryngitis (2010)
Dr. Feldman, our dermatologist, would've had to call into a pharmacy.Dr.feldman หมอโรตผิวหนังของเรา จะต้องโทรเข้าไปในร้านยาที่ . . Chuck Versus the Honeymooners (2010)
My uncle is his dermatologist and Stan's doing him a favor.ลุงฉันเป็นแพทย์ผิวหนังเขา\ สแตนก็เลยมาให้หนะ The Excelsior Acquisition (2010)
Pulling all-nighters so that I can be a dermatologist seems beside the point now.ไปร่วมวงเหล้า เพื่อจะได้เป็นแพทย์เต็มตัว ไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกแล้ว Do You Really Want to Hurt Me? (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dermatologist
dermatologists

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dermatologist
dermatologists

WordNet (3.0)
dermatologist(n) a doctor who specializes in the physiology and pathology of the skin, Syn. skin doctor

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
dermatologist

n. One who discourses on the skin and its diseases; one versed in dermatology; especially, a physician with specialized training in dermatology, licensed to practise as a specialist in treating diseases of the skin. [ 1913 Webster +PJC ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
皮膚科医[ひふかい, hifukai] (n) dermatologist [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top