ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demarche

D IH0 M AA1 R CH   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demarche-, *demarche*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demarche(เดมาซ') n. กรรมวิธี,แผนงาน -pl. demarches

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demarcheการยื่นหนังสือประท้วง [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินเรื่อง[v.] (doēnreūang) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate   FR: faire des démarches
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman   FR: démarcher
แนวคิด[n.] (naēokhit) EN: idea ; concept ; thought ; notion ; line of thought   FR: concept [m] ; démarche [f] (abst.)
ท่าเดิน[n.] (thādoēn) EN: gait   FR: allure [f] ; démarche [f] ; manière de marcher [f] ; manière d'aller [f] ; pas [m] ; marche [f] ; train [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMARCHE    D IH0 M AA1 R CH
DEMARCHE    D IY0 M AA1 R CH

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demarche {f}; Protestnote {f}; diplomatisches Manöver [pol.]démarche; demarche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  demarche
      n 1: a move or step or maneuver in political or diplomatic
           affairs

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top