ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

darl

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -darl-, *darl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
darlin[SL] คำเรียกผู้หญิง (โดยเฉพาะที่ไม่รู้จักชื่อ)
darling[N] คำเรียกขานแสดงการทักทาย (ใช้กับคนคุ้นเคย) เพื่อขึ้นต้นย่อหน้าในจดหมาย, See also: ที่รัก, ยอดรัก, สุดที่รัก, Syn. honey, sweetheart, dear
darling[ADJ] ซึ่งเป็นที่รัก, See also: อันเป็นที่รัก, Syn. favorite, beloved, dear
darling[N] บุคคลอันเป็นที่รัก, See also: คนซึ่งเป็นที่รัก, คนน่ารัก, สุดที่รัก, ยอดรัก, คนรัก, คนโปรด, ขวัญใจ, Syn. beloved, dear, sweetheart, love

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
darling(ดาร์'ลิง) n. คนรัก,ยอดรัก,ทูนหัว adj. เป็นยอดรัก,น่ารัก,มีเสน่ห์, See also: darlingness n., Syn. beloved,dear

English-Thai: Nontri Dictionary
darling(adj) น่ารัก,เป็นที่รัก,เป็นที่โปรดปราน
darling(n) ที่รัก,ยอดรัก,ทูนหัว,สุดที่รัก,ขวัญใจ,คนรัก,คนโปรด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
darling (n) กลอยใจ, นางอันเป็นที่รัก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
darlI call my sweetheart darling.
darlLet's dance, my darling.
darl"Oh, darling," she said, "sit down, relax, and close your eyes."
darlWhat a darling outfit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายสวาท[N] darling, See also: dearie, deary, Syn. ทรามสวาท, ที่รัก, ทูนหัว, สายสมร, Example: ในชีวิตเขามีเธอเป็นสายสวาทแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: หญิงที่รักจับใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart   FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงแก้ว[n.] (dūangkaēo) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover   
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
กนิษฐ์[n. exp.] (kanit) EN: younger brother ; younger sister ; darling   FR: frère cadet [m] ; soeur cadette [f] ; chéri [m] ; chérie [m]
คนรัก[n.] (khonrak) EN: lover ; darling   FR: amant [m] ; amoureux [m]
คู่รัก[n.] (khūrak) EN: sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; boyfriend ; girlfriend   FR: amants [mpl]
ขวัญใจ[n.] (khwanjai) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear   FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
ลูกเอ๋ย[n. exp.] (lūk oēi) EN: my dear son ; little dear ; my good bot ; darling   FR: mon enfant chéri ; mon enfant adoré ; mon petit
สายสวาท[n.] (saīsawāt) EN: darling ; dearie ; deary   
ที่รัก[n.] (thīrak) EN: dear ; darling ; beloved ; honey   FR: chéri [m] ; chérie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DARLA D AA1 R L AH0
DARLIN D AA1 R L IH0 N
DARLIE D AA1 R L IY0
DARLEY D AA1 R L IY0
DARLENE D AA1 R L IY2 N
DARLEEN D AA1 R L IY2 N
DARLAND D AA1 R L AH0 N D
DARLINE D AA1 R L AY2 N
DARLING D AA1 R L IH0 NG
DARLINGS D AA1 R L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
darling (n) dˈaːlɪŋ (d aa1 l i ng)
darlings (n) dˈaːlɪŋz (d aa1 l i ng z)
Darlington (n) dˈaːlɪŋtən (d aa1 l i ng t @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宝宝[bǎo bǎo, ㄅㄠˇ ㄅㄠˇ, / ] darling; baby, #1,995 [Add to Longdo]
达令[Dá lìng, ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] Darling (name), #183,996 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Darlehen aushandelnto arrange a loan [Add to Longdo]
Darlehensgeber {m}lender [Add to Longdo]
Darlehenskasse {f} | Darlehenskassen {pl}loan society | loan societies [Add to Longdo]
Darlehensrückzahlung {f}amortization of loan [Add to Longdo]
darlegen; ausführen; auseinander setzen; auseinandersetzen [alt]to expose [Add to Longdo]
darlegen; umschreibento outline; to describe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダー[, da-] (n) (abbr) (sl) (See ダーリン) darling [Add to Longdo]
ダーリン[, da-rin] (n) darling; (P) [Add to Longdo]
愛しい[いとしい, itoshii] (adj-i) lovely; dear; beloved; darling; (P) [Add to Longdo]
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P) [Add to Longdo]
小憎らしい[こにくらしい, konikurashii] (adj-i) (1) provoking; rather annoying; (2) (speaking ironically) darling [Add to Longdo]
憎たらしい[にくたらしい;にくったらしい, nikutarashii ; nikuttarashii] (adj-i) (1) (See 憎らしい) odious; hateful; (2) (speaking ironically) darling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
明示[めいじ, meiji] Darlegung [Add to Longdo]
融通[ゆうづう, yuuduu] Darlehen, Anpassung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top