ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

favourite

F EY1 V ER0 IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -favourite-, *favourite*
Possible hiragana form: ふぁう゛ぉうりて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
favourite(เฟ'เวอริท) n. คนโปรด, ของโปรด, ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับการสนับสนุน

English-Thai: Nontri Dictionary
favourite(adj) ที่ชอบมาก, ที่โปรดปราน, ที่ชื่นชอบ
favourite(n) สิ่งที่ชอบมาก, คนโปรด, ของโปรด, ตัวโปรด, ตัวเก็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
favourite sonตัวเก็งของท้องถิ่น (ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
favourite, theตัวเก็ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Kapo has his own room, where he can hoard supplies and receive his young favourites in the evening.พวกคาโปว มีห้องนอนเป็นของตัวเอง มีที่เก็บของมีค่า และสำราญใจในยามเย็นได้ Night and Fog (1956)
The school was taken over by her favourite pupil. The study of the occult was abandoned.ร.ร ก็ตกเป็นของศิษย์คนโปรดของนาง การศึกษาเวทมนตร์ไสยศาสตร์ได้ถูกยกเลิกไป. Suspiria (1977)
- She's interested in your favourite subject:-เขาสนใจในเรื่องที่คุณชอบน่ะ Suspiria (1977)
The trouble is, a lot of highly paid favourite sons are in danger of having their rice bowls broken and going hungry, all on account of these goddamn notebooks.ปัญหาคือคนจำนวนมากที่ชื่นชอบจ่ายสูง ตกอยู่ในอันตรายของการมีชามข้าวหักและจะหิว ทั้งหมดในบัญชีของโน้ตบุ๊ค goddamn เหล่านี้ The Russia House (1990)
My three favourite witches.3 แม่มดคนโปรดของผม Hocus Pocus (1993)
I asked each of you to discuss one of your favourite poems.ครูเคยขอให้พวกเธอวิเคราะห์ บทกวีที่พวกเธอชื่นชอบ Wild Reeds (1994)
Such a favourite among all the officers!ยิ่งโปรดปรานการอยู่ท่ามกลางเหล่าทหาร Episode #1.6 (1995)
How do you like my husband, Lizzy? I believe you envy me. Was he not a favourite of yours once?เธอชอบสามีฉันมั้ยล่ะลิซซี่ ฉันเชื่อว่า เธอต้องอิจฉาฉัน เขาเคยเป็นคนโปรดของเธอครั้งนึงนี่ Episode #1.6 (1995)
It was the favourite wish of his mother as well as hers.มันเป็นความปรารถนา ที่ยินยอมโดยดีจากแม่ของเขา Episode #1.6 (1995)
Sure. This is my favourite part.ชัวร์ ช่วงโปรดของฉันเลย eXistenZ (1999)
That's your favourite too?แอล เอ เอ๊กซ์ ตื่นขึ้นมาที่โอแฮร์ Fight Club (1999)
Favourite song?เพลงโปรดคุณล่ะ Unbreakable (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
favouriteBasically I like short poems. Among them this poem was my favourite.
favouriteFirst, in order to get a feel for your favourite author's work, transcribe and copy in full.
favouriteI think your favourite actress is in it.
favouriteMy favourite game is football.
favouriteSpring is my favourite of the four seasons.
favouriteThis is my favourite subject.
favouriteWhat's your favourite pastime?
favouriteWhat's your favourite television program?
favouriteWhat's your favourite type of sushi?
favouriteWho is your favourite TV star?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวแก้วหัวแหวน(adj) most beloved, See also: favourite, Syn. คนโปรด, Example: เขาเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนของพ่อแม่, Thai Definition: ที่รักใคร่เอ็นดูมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดเก่ง[chut keng] (n, exp) EN: favourite outfit
ฮิต[hit] (adj) EN: popular ; in demand ; in favour ; favourite ; in
โปรด[prōt] (adj) EN: favourite  FR: favori ; préféré
สนมเอก[sanom-ēk] (n) EN: king's first concubine; king's most favourite concubine  FR: favorite [ f ] ; première concubine du roi [ f ] ; maîtresse préférée du roi [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FAVOURITE F EY1 V ER0 IH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
favourite (n) fˈɛɪvərɪt (f ei1 v @ r i t)
favourites (n) fˈɛɪvərɪts (f ei1 v @ r i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lieblingsbuch { n }favourite book [Add to Longdo]
Lieblingsessen { n }favourite dish [Add to Longdo]
Lieblingsfilm { m }favourite film [Add to Longdo]
Stammlokal { n }favourite pub [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
マイフェイバリットソング[maifeibarittosongu] (exp) my favourite song [Add to Longdo]
愛器[あいき, aiki] (n) favourite musical instrument, utensil, etc. [Add to Longdo]
愛機[あいき, aiki] (n) favourite aeroplane, camera or other machine (favorite, airplane) [Add to Longdo]
愛吟[あいぎん, aigin] (n, vs) (1) favourite poem or song; favorite poem or song; (2) lover of poetry and song [Add to Longdo]
愛書[あいしょ, aisho] (n) (1) great love of books; (2) favorite book (favourite) [Add to Longdo]
愛唱歌[あいしょうか, aishouka] (n) (one's) favourite song; (one's) favorite song [Add to Longdo]
愛唱曲[あいしょうきょく, aishoukyoku] (n) favourite song; favorite song [Add to Longdo]
愛妾[あいしょう, aishou] (n) (See めかけ) beloved concubine; favourite concubine (e.g. of the shogun) [Add to Longdo]
愛蔵版[あいぞうばん, aizouban] (n) favourite printing (edition); favorite printing; collector's edition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 favourite
   adj 1: appealing to the general public; "a favorite tourist
       attraction" [syn: {favorite}, {favourite}]
   2: preferred above all others and treated with partiality; "the
     favored child" [syn: {favored}, {favorite(a)},
     {favourite(a)}, {best-loved}, {pet}, {preferred},
     {preferent}]
   n 1: a competitor thought likely to win [syn: {front-runner},
      {favorite}, {favourite}]
   2: a special loved one [syn: {darling}, {favorite}, {favourite},
     {pet}, {dearie}, {deary}, {ducky}]
   3: something regarded with special favor or liking; "that book
     is one of my favorites" [syn: {favorite}, {favourite}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top