ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coprology

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coprology-, *coprology*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา coprology มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *coprology*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coprology(โคพรอล'ละจี) n. ความลามก,ความหยาบโลน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scatology; coprologyคูถวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coprology; scatologyคูถวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top