ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contrasting

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contrasting-, *contrasting*, contrast
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then compare and contrast them.จากนั้นให้เปรียบเทียบภาพ Mona Lisa Smile (2003)
The key light when used in the kitchen is of hard kilo, providing strong contrast and thus is most efficient for dramatic effect.เวลาถ่ายภาพในห้องครัว Key Light เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก มันจะ... ...ก่อให้เกิดความแตกต่างที่เด่นชัดในรูปภาพ และยังมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับภาพที่ต้องเน้นเรื่องของ Dramatic Effect Episode #1.1 (2006)
The contrast between the feminine florals, and the rough-hewn background would create this wonderful tension with...ความเป็นหญิงกับดอกไม้ - และความดิบ... - ไม่ The Devil Wears Prada (2006)
what contrast did you use for the ct?มีข้อขัดแย้งอะไรที่คุณใช้ CT? 97 Seconds (2007)
they didn't filter the contrast, Which in icm is green.มันไม่ได้ถูกกรอง ซึ่งICM มีสีเขียว 97 Seconds (2007)
The tests could Have been negative Because the blood Was tainted with contrast.ผลทดสอบเป็นลบเพราะ เลือดมีความต่าง 97 Seconds (2007)
Unless we use some sort of contrasting agent that can fill the voids in the fissures.เว้นแต่ว่าเราใช้สิ่งแทนเพื่อแยกบางสิ่งออก ที่สามารถเติมแทนที่ว่างในรอยแยกนั่น Won't Get Fueled Again (2008)
Did you change the contrast or brightness settings on the television?คุณเปลี่ยนค่าความคมชัดของทีวีรึเปล่า The Bad Fish Paradigm (2008)
We should do another with contrast.เราจะตรวจอย่างอื่นอีกไหม? Adverse Events (2008)
Who needs an m.R.I. With contrast, ใครต้องการทำMRI/\ ใครค้าน Adverse Events (2008)
This is just the contrast material.นี่เป็นเพียง วัสดุที่คมชัด Adverse Events (2008)
Even with contrast, no masses, no lesions.แต่ว่ามันขัดกัน Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contrastingThe explanation below was achieved by comparing and contrasting a variety of different theories.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่างกัน[tāngkan] (adj) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied  FR: différent ; divergent
ตัดกัน[tatkan] (x) EN: contrasting

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
contrasting

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contrasting
contrastingly

WordNet (3.0)
contrastingly(adv) in a contrasting manner

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontrastfarbe { f }contrasting colour; contrasting color [ Am. ] [Add to Longdo]
Kontrastwirkung { f }contrasting effect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
対立意見[たいりついけん, tairitsuiken] (n) conflicting (opposite, contrasting) opinion; antagonistic view [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top