ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

congruency

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -congruency-, *congruency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
congruency[N] การปรองดองกัน, Syn. correspondence, harmony

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congruency(คอง'กรูเอินซ,ฺ -ซี) n. ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน, Syn. harmony,conformity

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Congruencyความเข้ารูปกัน [การแพทย์]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kongruenz {f}; Deckungsgleichheit {f} | Kongruenzen {pl}congruency | congruencies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Congruency \Con"gru*en*cy\ (? or ?), n.
   Congruence.
   [1913 Webster]
 
   {Congruency of lines}. (Geom.) See {Complex of lines}, under
    {Complex}, n.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top