ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conflict with

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conflict with-, *conflict with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conflict with[PHRV] เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับ, See also: ขัดแย้งกับ, โต้แย้งกับ, ไม่ลงรอยกับ, Syn. clash with, coincide with
conflict with[PHRV] ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ, See also: ขัดแย้งกับ, โต้แย้งกับ, ไม่ลงรอยกับ, Syn. clash against

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is a bit of a conflict with the no headgear.แต่มันแย้งกับที่สั่งว่า ไม่ให้ใส่เครื่องป้องกันศีรษะ CounterPunch (2017)
Boy, you look good. In the name of the President of the United States, a Distinguished Unit Citation has been conferred upon the all-Negro 332nd Fighter Group for outstanding performance of duty in conflict with the enemy.นายดูไม่เปลี่ยนเลย ในนามของ ประธานาธิบดี แห่งสหรัฐ Red Tails (2012)
Charlotte's lawyers say she has a conflict with another endorsement.ทนายของชาร์ล๊อตต์บอกว่า เธอมีปัญหา กับผู้สนับสนุนอื่น Dirty Rotten Scandals (2012)
So... the date is going to conflict with me marrying your daughter.วันที่จะชนกับวัน ที่ผมแต่งงานกับลูกสาวท่าน The Launch Acceleration (2012)
On the surface, because of a conflict with Minister Cai, he threw away his post as the king's chief bodyguard.ฉากหน้าของคนผู้นี้ ท่าทีเหมือนขัดแย้งกับอำมาตย์ไช่ ทั้งหมั่นกราบบังคับทูลต่อองค์ฮ่องเต่ เสมือนตนเป็นราชองครักษ์ The Four (2012)
Both of them were a conflict with the party, but you never canceled or even mentioned that you wouldn't attend, which is something you always do.ทั้งสองงาน ชนกับงานเลี้ยง แต่คุณไม่เคยยกเลิก หรือแจ้งว่า คุณจะไม่เข้าร่วม If You Ever Want a French Lesson... (2011)
Your conflict with division is really a conflict with Percy, and he's been removed.คุณขัดแย้งกับดิวิชั่น ออไม่ซิ ความจริงคุณขัดแย้งกับเพอซีย์ และตอนนี้เขาจบไปแล้ว Game Change (2011)
You know, considering the time these fires occurred, the habitual patterns of both families were in direct conflict with where the bodies were found.ก็หากเราพิจารณาจาก เวลาที่เกิดเพลิงใหม้ กิจวัตรประจำวัน ของทั้งสองครอบครัว มันขัดแย้งกับ สถานที่ที่พบศพ Valhalla (2011)
One never knows if his aim may conflict with another's.ไม่มีใครรู้ว่าเป้าหมายของเขา จะขัดแย้งกับผู้ใดหรือไม่ Your Highness (2011)
Reports of conflict with the director?ผู้กำกับทะเลาะกันหรือ ? Episode #1.7 (2010)
As Morgan pointed out, emotions that are in direct conflict with one another.อย่างที่มอร์แกนบอก อารมณ์ที่ขัดแย้งโดยตรงกับอารมณ์อื่นๆ Reflection of Desire (2010)
Our conflict with the Lucian allianceการต่อสู้กับกลุ่มลูเชี่ยน Aftermath (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conflict withHe attempted to sidestep a conflict with his chief.
conflict withHe seems to be always in conflict with someone.
conflict withHis ideas conflict with mine.
conflict withHis opinion comes into conflict with mine.
conflict withHis opinion is in conflict with mine.
conflict withOur interests conflict with theirs.
conflict withOur interests seem to conflict with each other.
conflict withTheir hypothesis is that these strategies may come into conflict with Emmet's theory.
conflict withYour behavior is in conflict with your principles.

Japanese-English: EDICT Dictionary
搗ち合う;かち合う[かちあう, kachiau] (v5u,vi) to clash; to be in conflict with [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top