ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clash with

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clash with-, *clash with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clash with[PHRV] ไม่เข้ากับ, See also: ไม่กลมกลืนกับ, Syn. clash against, jar with
clash with[PHRV] เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน, See also: เกิดร่วมกับ, Syn. coincide with
clash with[PHRV] ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงกับ, Syn. conflict with

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because the examinations actually clash with the competition and missing the exams without a proper explanation, the school didn't recognize the Dota competition as a valid reason.เพราะการสอบมันชนกับ ช่วงเวลาแข่งขันพอดี และการขอละเว้นสอบ โดยไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผล โรงเรียนไม่ได้มองว่า การแข่ง Dota เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล Free to Play (2014)
Have to go find gown fabric that doesn't clash with the high yellow undertones of Rachel Berry's complexion.ซึ่งสีต้องไม่ตัดกับโทนเหลือง ของผิวคุณราเชล แบรี่ Props (2012)
More importantly... even if it somehow makes it to opening night, it will clash with top-notch musicals.ยิ่งกว่านั้น... แม้กระทั่งวันงานเปิดตัว ยังชนกับท็อป-น็อชอีก Episode #1.9 (2010)
Maybe he thinks it will clash with his uniform.เขาไม่คิดมั่งเหรอ.. ว่าเดี๋ยวมันก็ดันเสื้อเขาปริหรอก Letters from Iwo Jima (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clash withHis interests clash with mine.
clash withOur interests clash with theirs.
clash withThe red shoes clash with this green shirt.
clash withThe two best teams will clash with each other this weekend.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นัดซ้อนกัน[n. exp.] (nat søn kan) EN: dates clash with each other   
ซ้อนกัน[v. exp.] (søn kan) EN: clash with each other   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top