ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commune with

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commune with-, *commune with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commune with[PHRV] พูดหรือคิดอย่างสนิทสนมกับ
commune with[PHRV] ใคร่ครวญ, See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I commune with some very dangerous people.ฉันสนิทสนม กับบุคคลที่แสนอันตราย Black Swan (2009)
You want to sniff the air or commune with a buffalo or something?ลองดมกลิ่นหรือว่าถามควายเฒ่าได้นะ Rango (2011)
I've been waiting, my entire life to commune with the darkness.ผมเฝ้ารอมาตลอดชีวิตนะ ที่จะสื่อสารกับความมืด Books from Beyond (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top